Hlavní navigace

Michal Češek, Navisys: Dotace nepovažuji za optimální motivaci pro rozvoj investic

21. 3. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: archiv redakce
Na naše dotazy týkající se ERP systémů odpovídal Michal Češek, generální ředitel společnosti Navisys.

Do jaké míry je český trh ERP ovlivněn dotacemi EU? Došlo v minulých letech skutečně k masivnímu předinvestování kvůli možnosti čerpání evropských peněz?

Nejsem příliš velkým příznivcem jakýchkoliv dotací, neboť je nepovažuji za optimální motivaci pro rozvoj investic. Zastávám názor, že pořízení ERP musí být promyšleným, pozitivně orientovaným rozhodnutím, které by neměla ovlivňovat dostupnost dotace, ale spíše pochopení faktu, že se jedná o investici s rychlou návratností.

Za posledních 20 let se přístup zákazníků k investicím do ERP mnohokrát změnil. Příslib peněz z dotačních fondů EU spíše podnítil některé z nich investovat více, než původně zamýšleli. Otázkou zůstává, zda ono navýšení nakonec nebylo z velké části spotřebováno nadbytečnou administrativou. Celkově nemám dojem, že by došlo k předinvestování, u software našeho typu to ani moc nejde. Uživatelské licence se nenakupují „na sklad“, protože se z nich platí maintenance poplatky.

Oblasti, ve kterých mohli zákazníci „předinvestovat“, jsou infrastruktura (výkonnější hardware, rychlejší sítě, modernější kancelářské aplikace, nejnovější verze serverových licencí) nebo produkty s jejichž implementací se počítá až po dokončení implementace ERP. Zde mám na mysli produkty typu Document Management System (DMS) nebo Business Intelligence (BI), jejichž dodávkám naopak dotace pomohly. Tyto produkty byly v oblasti investic neprávem opomíjené, přitom právě zde lze dosáhnout zajímavých úspor.

Jak by podle Vašeho názoru měla probíhat volba dodavatele ERP v ideálním případě?

Nejdříve bychom si měli říct, jak by měli zákazníci vnímat investici do ERP. Po celou svou kariéru bojuji s předsudky, že ERP systémy jsou drahé a jejich dodavatelé přeplacení. Investice do ERP jsou tak výrazně podhodnocovány. Řada manažerů raději investuje do dražšího automobilu, který sice přináší uspokojení jednotlivci, ale žádné hmatatelné přínosy napříč společností nemá. Na ERP systém, který by měl prokazatelně sloužit celé společnosti, a v podstatě se zaplatit sám, jsou často vyčleňovány zcela nedostatečné a nepřiměřeně nízké investiční prostředky.

Uvedu příklad: Nedávno jsem se setkal s firmou s obratem cca 1,5 mld. Kč. Když jsem přijel na jednání, před budovou stály 3 vozy v celkové hodnotě přesahující 5 milionů Kč. Jejich „ERP systém“ byl tvořen účetním softwarem do 100 tisíc a sadou různých tabulek v Excelu. To jim logicky nedostačovalo, takže vypsali výběrové řízení na nový ERP systém a navýšili celkovou investici na 500 tis. Připadá vám to směšné? Pro nás je to denní realita.

Nákup ERP systému je jakousi analogií manželství.

Partner, kterého si vybíráte pro život, nemusí být nejkrásnější, nejbohatší či nejvíc sexy. Měli byste si rozumět, mít společné zájmy a shodnout se na většině věcí. Samozřejmě musí zafungovat pověstná „chemie“, která je pro každý vztah nezbytná.

V minulosti se často uzavírala „manželství z rozumu“. Obecně se samozřejmě vědělo, že taková manželství jsou šťastná pouze výjimečně, ale konvence to vyžadovaly. Dnes tomu tak není. Svobodnou volbu partnera vnímáme jako samozřejmost.

Při výběru dodavatele ERP systému se však často vracíme do těchto dob. Většina zákazníků si nevěří, že dokáží posoudit vhodný produkt či partnera a často spoléhají pouze na poradenské firmy, které jim mají zajistit spokojené manželství.

Při výběru by si měl každý zákazník položit základní otázku -  jak by měl tento dlouhodobý vztah s dodavatelem vypadat?.

Co do něj chcete přinést vy a co očekáváte od svého protějšku? Pokud jste konzervativní, neradi měníte zaběhané postupy nebo se nacházítev nepříliš konkurenčním prostředí, bude vaše rozhodování jiné, než když jste progresívní a musíte se z jakýchkoliv důvodů měnit (zákazníci, konkurence, apod.). Další motivací může být požadavek na vyšší komfort života pro své zaměstnance, lepší služby pro zákazníky nebo vyšší jistotu v podnikání, protože budete mít lepší přehled o tom, „co se u vás ve firmě děje“. Pro každý typ zákazníka existuje optimální typ partnera.

Až v tomto budete mít jasno, můžete začít hledat vhodného partnera. Rozhodujte se na základě dobrého pocitu a referencí od zákazníků.

top_it_employers

Analýzy trhu ukazují, že firmy, i organizace z veřejné sféry, jsou v současnosti - s ohledem na stagnaci ekonomiky - v otázce investic do ERP spíše opatrné.  Jaké argumenty je mohou přesvědčit, aby aktuální situaci pojímaly jako příležitost a nikoliv hrozbu?

V období stagnace se mohou firmy více věnovat interním projektům, mezi něž implementace ERP také patří, aniž by zanedbávali své zákazníky. Otázkou zůstává, o jak závažný pokles příjmů se jedná.
Je důležité si uvědomit, jaké postavení na trhu firma chce zaujmout po skončení „krize“. Investice do ERP se začne rychle vracet po implementaci, tudíž společnost může být velmi dobře připravena na blížící se vzestup ekonomiky a získat tím daleko více příležitostí a lepší postavení na trhu, čehož by bez investic do ERP nemusela dosáhnout.

Byl pro vás článek přínosný?