Hlavní navigace

Lidé ztrácejí důvěru v bezpečnost nakládání s daty

20. 1. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: © vichie81 - Fotolia.com
Nová studie společnosti Check Point ukazuje, že veřejnost požaduje od organizací dostatečné zabezpečení dat. Lidé však v praxi počítačovou bezpečnost nedodržují, což přináší rizika úniků a ztráty dat.

Opakované úniky dat v posledních pěti letech podlomily důvěru občanů ve schopnost veřejných i soukromých organizací chránit osobní informace. K tomuto závěru došla nová studie společnosti Check Point Software. Výzkum rovněž ukázal, že navzdory tomuto poklesu důvěry a veřejné poptávce po  bezpečnosti dat se velká část lidí stále vystavuje riziku datových úniků, protože na pracovišti provádí s počítačem nebezpečné činnosti.

Ve studii společností Check Point a YouGov, které se zúčastnilo na 2 tisíce respondentů z Velké Británie, 50 % z nich uvedlo, že se jejich důvěra v instituce veřejného sektoru snížila v důsledku narušení a ztrát osobních údajů za posledních pět let. U 44 % respondentů došlo ze stejných důvodů rovněž k poklesu důvěry v soukromé společnosti.

Význam dopadu datových úniků na pověst společností lze doložit tvrzením 77 % respondentů, kteří by aktivně preferovali nákup zboží nebo služeb od firem, které problémy s úniky dat nezaznamenaly. Pouze pro 12 % dotázaných není vůbec důležité, zdali jejich dodavatel o nějaká data přišel nebo nepřišel. Ve světle těchto zjištění je nezbytné, aby organizace aplikovaly silnější bezpečnostní kontroly - jako je šifrování dat - na všechna citlivé informace. Cílem je snížit riziko ztráty důvěry a poškození pověsti, jež s sebou nesou úniky dat.

Navzdory poklesu veřejné důvěry a požadavkům na zodpovědné zpracování osobních dat v organizacích mnoho respondentů připouští, že se pravidelně vystavuje riziku při práci s potenciálně citlivými daty ve svém zaměstnání. Výsledkem by mohly být úniky informací. Z více než pěti set účastníků studie, kteří někdy pracovali mimo svou domovskou kancelář, 34 % z nich pravidelně přeposílá materiály na své osobní e-maily, aby mohli pokračovat v práci mimo kancelář. 40 % běžně kontroluje své pracovní e-maily na osobním telefonu nebo tabletu, 33 % přenáší pracovní data na nešifrovaných nosičích USB a 17 % využívá cloudová úložiště typu Dropbox. 25 % zaměstnanců uvádí, že tyto přestupky dělá navzdory IT politice jejich firmy, která podobné činnosti zakazuje. Dalších 23 % neví, zda-li jejich zaměstnavatel nějakou IT politiku má, nebo se o stav interních IT pravidel nezajímá.

K dosažení aktuálně potřebné úrovně ochrany v organizacích se musí bezpečnost změnit ze sbírky různých technologií na efektivní podnikový proces. Řešení Check Point 3D Security pomáhá společnostem implementovat bezpečnostní procesy, které překračují hranice technologií a vzdělávají zaměstnance tím, že je pojme jako součást celého procesu.

Díky tomu zaměstnanci redukují možné riziko omylů a potenciálních datových úniků. Unikátní technologie Check Point UserCheck pomáhá organizacím při upozorňování zaměstnanců na možné bezpečnostní incidenty a tím je automaticky a trvale vzdělává v oblasti firemních politik. Dohlíží na všechny přístupy k podnikové síti, k datům a aplikacím a minimalizuje četnost, riziko a náklady spojené se ztrátou dat.

Byl pro vás článek přínosný?