Hlavní navigace

Kdy ručí společníci s.r.o. za dluhy společnosti?

6. 1. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Amnaj Khetsamtip / Shutterstock.com
Víte, že existují případy, kdy společníci s.r.o. ručí ze zákona za dluhy společnosti osobním majetkem?

Pokud jste někdy srovnávali výhody jednotlivých způsobů podnikání, jistě víte, že hlavní rozdíl mezi OSVČ a s.r.o. spočívá právě v ručení za dluhy z podnikání.

Absence ručení společníků společnosti s ručením omezeným je zpravidla tím hlavním důvodem, proč většina podnikatelů dá přednost založení s.r.o. než podnikání jako OSVČ. Osoby samostatně výdělečně činné totiž vždy ručí za dluhy z podnikání svým vlastním majetkem. Naproti tomu společníci s.r.o. tuto povinnost většinou nemají. Přesto ale existují i případy, kdy i společníci za dluhy společnosti ze zákona ručí osobním majetkem.

RUČENÍ PŘED ÚPLNÝM SPLACENÍM ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Společníci ručí za dluhy společnosti vždy, dokud není plně splacen základní kapitál společnosti a tato skutečnost není zapsána do obchodního rejstříku. Dokud všichni společníci zcela nesplatí své vklady, ručí (i když omezeně) za dluhy společnosti do částky, která odpovídá výši všech nesplacených vkladů. Rozhodující je stav (ne)splacených vkladů, který je zapsán v obchodním rejstříku v době, kdy byla společnost věřitelem vyzvána k plnění. Poté, co jsou všechny vklady plně splaceny, žádný ze společníků nadále neručí svým majetkem, pokud se nejedná o některou ze situací níže.

RUČENÍ V DŮSLEDKU UPLATNĚNÍ VLIVU

Zákon upravuje povinné ručení v případě ovlivnění nebo ovládání společnosti. Ovlivnění se dopustí každý, kdo svým vlivem významně ovlivní chování obchodní společnosti, které v důsledku tohoto ovlivnění vznikne újma. Vlivná osoba poté ručí věřitelům za dluhy, které jim nemůže společnost v důsledku ovlivnění splnit. Ovládající osobou je osoba, která může v ovládané společnosti prosazovat rozhodující vliv, v důsledku čehož může dojít k ovlivnění této společnosti. Osobou vlivnou i ovládající může být i společník, který v takovém případě ručí za dluhy společnosti, které společnost nemůže splatit sama. V praxi je ale těžké existenci ovlivnění nebo ovládání u soudu prokázat.

soutez_casestudy

RUČENÍ PO LIKVIDACI SPOLEČNOSTI

Společníci ručí za dluhy s.r.o. také po zrušení společnosti s likvidací. Ručení je ale pouze omezené, a to do výše podílu společníka na likvidačním zůstatku. Většinou se však pohledávky všech věřitelů uspokojí rovnou v průběhu likvidace, proto tento typ ručení není tak častý.

ZÁVĚR

Společníci po splacení vkladů nejsou zásadně povinni splácet dluhy společnosti.  Za dluhy z titulu ovlivnění nebo ovládání ručí pouze v případě, že se prokáže, že k ovlivnění nebo ovládání skutečně došlo. Po likvidaci společnosti opět vzniká ručení společníku do výše podílu, který obdrželi z likvidačního zůstatku. Společníci mohou za dluhy také ručit dobrovolně uzavřením ručitelského prohlášení. V praxi se často stává, že společník je zároveň jednatelem společnosti, v takovém případě ručí v případě porušení péče řádného hospodáře z pozice člena statutárního orgánu.

Byl pro vás článek přínosný?