Hlavní navigace

Je BI i pro malé a střední podniky?

18. 5. 2023
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: © HaywireMedia - Fotolia.com
Malé a střední podniky tradičně uskutečňují strategie analýzy velkých dat a business intelligence pomalu. Nyní k tomu mají k dispozici prostředky a nástroje podnikové třídy.

Ředitelé malých podniků a start-upů si často stěžují, že jim chybí stejný přístup k datům a poznatkům, jaký mají konkurenti z řad větších a zavedenějších hráčů.

Většina malých a středních podniků nezavedla business intelligence (BI) vůbec nebo jen do omezené míry. Uvádějí pro to různé důvody, jako je nedostatek odpovídající škálovatelné technologické infrastruktury nebo kvalifikovaných lidských zdrojů. S investicí do BI váhají také kvůli tomu, že vnímají rozpočtová a provozní omezení.

Tucet chyb při hledání zaměstnání, které byste neměli udělat Přečtěte si také:

Tucet chyb při hledání zaměstnání, které byste neměli udělat

Analýza Fortune Business Insights předpovídá, že globální trh BI vzroste do roku 2028 na 43 miliard dolarů z 24 miliard dolarů v roce 2021. Celková míra přijetí BI mezi malými a středními firmami se však pohybuje na úrovni pouhých 26 % ve srovnání s 80 % v podnicích s více než 5 000 zaměstnanci. Tato zjištění jasně ukazují, že větší korporace používají BI v mnohem větším rozsahu než malé a střední podniky.

Co jim tedy brání?

„Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Jedním z problémů je, že malé podniky mají zřídka dostatek zdrojů k sestavení specializovaného týmu pro datovou vědu (DS) ani si nemohou dovolit dočasně přizvat externí konzultanty,“ vysvětluje Itzik Levy, generální ředitel společnosti Vcita, která dodává software pro řízení malých podniků. „Malé a střední podniky musejí často složitě hledat kompromisy, pokud jde o priority, a nikdo nemá čas se učit nové specializované dovednosti.“

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z CIO Business Worldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Problémem bývá také způsob uvažování. „Hlavním omezením malých a středních podniků při zavádění datové analýzy je jejich přesvědčení, že tyto nové přístupy jsou použitelné pouze pro velké firmy,“ domnívá se datový analytik Jesus Fajardo ze společnosti Expert Systems AG.

Řešení? Nástroje business intelligence.

Zatímco myšlení je překážka, která se překonává jen obtížně, technologie a rozpočet jsou řešitelné snáze.

Většina technologických funkcí podniků je dnes zajišťována formou SaaS. Ta vyrovnala podmínky pro malé a střední podniky a pomohla jim vytvořit automatizované procesy pro:

  • Generování faktur, návrhů a nabídek
  • Zasílání zpráv a plánování schůzek s klienty
  • Sledování času stráveného na různých projektech
  • Realizaci marketingových kampaní

Data, která jsou vstupem a výstupem všech těchto procesů, však mohou být složitá, nákladná na shromažďování a může jich být značné množství. Právě tam přicházejí ke slovu aplikace a nástroje business intelligence (BI).

Malé a střední podniky, které prošly digitální transformací, již generují data týkající se těchto obchodně-provozních oblastí. Se správnými funkcemi BI z nich mohou získat poznatky, jež jim pomohou plnit obchodní cíle.

I když se možnosti jednotlivých nástrojů liší, je důležité pochopit, jak zařídit, aby BI sloužilo ku prospěchu firmy. Majitelé malých podniků mohou užívat BI k věcem, které se od nich běžně neočekávají a dosud byly výsadou velkých korporací – jako je analýza chování spotřebitelů, odhad vývoje tržních trendů, prognóza prodeje nebo zlepšování zákaznické zkušenosti.

Pojďme si podrobněji rozebrat některé z těchto výhod.

Co se dozvíte v článku
  1. Informovaná obchodní rozhodnutí
  2. Poskytování vynikající zákaznické zkušenosti
  3. Zvýšení produktivity pracovníků
  4. Využití dat k vyladění strategie
  5. Dveře jsou otevřené

Informovaná obchodní rozhodnutí

Co potřebujete k zásadním rozhodnutím, která budou znamenat obchodní úspěch? BI vám může pomoci následujícími způsoby:

Zkoumání trendů na trhu: manažeři a analytici mohou využívat data shromážděná z různých zdrojů k identifikaci nově vznikající nebo zanikající poptávky po určitých produktech a měnících se vzorců chování spotřebitelů. Tato data je možné použít k měření prodejní výkonnosti firmy a předvídání budoucích výsledků.

Sledování výkonnosti firmy: obchodní výkonnost zahrnuje mnohem více než výnosy a zisk. BI vám pomůže stanovit cíle, zmapovat možné taktiky, jak jich dosáhnout, pochopit, jak si vedete ve vztahu k těmto cílům a jaké změny můžete udělat, abyste udrželi správný kurz.

Porovnání dat s konkurencí: konkurenční analýza je nejspíš největším přínosem, který nástroje BI poskytují novým hráčům na trhu a malým a středním podnikům. Je možné sledovat strategie a výkon konkurence v oblasti brandingu, marketingu, výroby nebo akciového trhu za určité období a porovnávat je s vlastními.

Tucet chyb při hledání zaměstnání, které byste neměli udělat Přečtěte si také:

Tucet chyb při hledání zaměstnání, které byste neměli udělat

Zvýšení ziskových marží: nalezení a odstranění nedostatků v různých oblastech činnosti podniku – ať jde o výrobní prostředky, marketing nebo distribuci – může malým a středním podnikům pomoci porůznu ušetřit náklady, které se nasčítají a mohou významným způsobem ovlivnit konečný hospodářský výsledek.

Prognóza úspěšnosti vlastního podnikání: pokud víte, kam trh směřuje, co dělá vaše konkurence a kolik v jakých obdobích prodáváte, je jen otázkou času, než zpřesníte své prognózy.

Poskytování vynikající zákaznické zkušenosti

Pomocí správné analýzy BI můžete získat cenné informace o zákaznících. Tyto údaje vám umožní lépe porozumět demografickému složení vašich zákazníků (jako je věk, pohlaví nebo bydliště), nákupním zvyklostem, zájmům a záměrům a také preferovaným komunikačním kanálům.

Cloud24

Poté můžete jít o krok dále a zjistit, jak zákazníci komunikují s vaší značkou, co říkají o vašich produktech (a zákaznickém servisu), a analyzovat, co se jim líbí a nelíbí, abyste zvýšili efektivitu svých marketingových kampaní.

BI vám může pomoci nalézt odpověď na otázky týkající se vašich zákazníků, například:

Byl pro vás článek přínosný?