Hlavní navigace

Jak spolupracuje VUT v Brně se softwarovou firmou OR-CZ?

18. 1. 2012
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: © pressmaster - Fotolia.com
Vysoké učení technické v Brně a jeho Fakulta podnikatelská již téměř dvacet let spolupracují se softwarovou firmou OR-CZ z Moravské Třebové.

Podstatou vzájemné kooperace je zajištění výuky studentů v oborech úzce souvisejících s řízením výrobních procesů v podnicích. Spolupráce s firmou započala na podzim roku 1993, kdy byl fakultě pro účely výuky věnován server Texas Instrument se čtyřmi terminály a k němu podnikový informační systém ORFERT. Ještě v zimním semestru byl systém studentům 5. ročníku oboru ekonomika a řízení průmyslu představen pracovníky firmy OR-CZ.

Postupně se za pomoci OR-CZ rozšiřovalo technologické zázemí pro podnikový informační systém, ale současně i rozsah výuky v řadě případů podporované pracovníky OR-CZ. V roce 2004 došlo v nové budově fakulty k vybudování speciálních laboratoří, ve kterých jsou soustředěny veškeré systémy využívané při výuce procesního a projektového řízení a zejména podnikové informační systémy. Grafická verze nyní již OR-Systém, jako zástupce ERP systémů, tvoří jádro výuky v několika předmětech.

Podnikový informační systém OR-SYSTEM je v současné době využíván zejména v magisterských studijních programech Fakulty podnikatelské oboru řízení a ekonomika podniku a Fakulty strojního inženýrství oboru strojírenská technologie a průmyslový management.  V obou oborech je využit v předmětech řízení výroby, kde jsou studenti seznámeni s průběhem zakázky firmou a prakticky na případových studiích procházejí moduly Nákup, Technická příprava výroby, Materiálová kalkulace, Řízení výroby (vytvoření výrobní zakázky a její plánování) a modul Odvádění výroby a Prodej.

V bakalářském studijním oboru ekonomika a procesní management probíhá výuka v předmětu management výroby, kde jsou studenti seznamováni s kapacitním plánováním výroby prostřednictvím aplikací Podnikový kalendář, Kapacitní kalendář zdrojů a Výrobní zakázky.

Rok 2011 se stal novým impulzem k rozvoji další spolupráce obou partnerů. 4. října byla podepsána nová smlouva: OR-CZ např. umožňuje navrhovat témata a požadovat zpracování diplomových, bakalářských  nebo semestrálních prací vycházejících z odborných potřeb firmy či navrhovat své představy o náplni studia v souladu s požadavky výrobních podniků, svých zákazníků.

Škole naopak dává právo požadovat provedení krátkodobých studentských praxí/praktikantských pobytů v sídle OR-CZ, a to na její náklady, možnost konzultovat vývojové trendy v oblasti uplatňování teoretických poznatků v oblasti řízení průmyslových podniků. Může si rovněž vyžádat zpracování a přednesení vysoce specializovaných přednášek firemními odborníky.

top_it_employers

 Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku