Hlavní navigace

Jak se prosadily ICT v podnikatelském sektoru za rok 2010? 1. díl

18. 3. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Český statistický úřad zveřejnil na svých internetových stránkách publikaci Informační a komunikační technologie v podnikatelském sektoru za rok 2010.

Hlavním cílem publikace Informační a komunikační technologie v podnikatelském sektoru za rok 2010 je poskytnout základní statistické údaje o rozšíření informačních a komunikačních technologií (ICT) a jejich využití v ekonomických subjektech podnikatelského sektoru v České republice v roce 2010. Kromě podrobné tabulkové přílohy, která čítá celkem 80 tabulek, obsahuje publikace i analytickou část, jež v 11 kapitolách shrnuje základní poznatky o firemní počítačové síti, internetu, webových stránkách a jejich využití v podnicích, používání automatizovaného sdílení dat uvnitř podniků. Dále jsou k dispozici data o elektronické výměně dat mezi podniky, elektronickém sdílení informací k řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů, elektronickém obchodování a bezpečnosti informačního systému (IS) podniků včetně mezinárodního srovnání a vývoje v čase.

Zdrojová data vycházejí z výsledků ročních statistických šetření ČSÚ o využívání ICT a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru v České republice, které se provádí v ČR od roku 2003 a je od roku 2006 plně srovnatelné s obdobnými šetřeními, jež se realizují v ostatních členských zemích EU v rámci nařízení Evropského parlamentu.

V roce 2010 odpovědělo na toto šetření cca 6 500 podniků s 10 a více zaměstnanými osobami ve všech odvětvích ekonomických činností kromě zemědělství, těžby a služeb v oblasti vzdělávání, zdravotní péče. Ze šetření byly dále vyloučeny ekonomické činnosti v oblasti kultury, zábavy a rekreace. Výsledné údaje představují dopočet na celkový sledovaný počet podniků v ČR, tj. cca 46 tisíc podniků.

Podniky v Česku ve využití počítačových sítí za státy EU stále zaostávají

V lednu 2010 měly firemní počítačovou síť téměř dvě třetiny českých podniků. Každý třetí český podnik umožňoval svým zaměstnancům vzdálený přístup ke službám a aplikacím dostupných na firemní síti. Interní webové stránky (intranet) mělo dle výsledků šetření 29 % podniků. Extranetem disponovalo 16 % podniků, na konci roku 2003 jich přitom bylo pouze 6 %. Na začátku roku 2010 používalo v zemích EU27 firemní počítačovou síť průměrně 75 % podniků, intranet 33 % a extranet 20 %.

Připojení k internetu mělo dle výsledků šetření 95 % českých podniků, přičemž pevné vysokorychlostní připojení využívalo bezmála 86 % podniků. Od konce roku 2002 tento počet vzrostl více než čtyřikrát. Mobilní vysokorychlostní připojení pomocí 3G modemu nebo 3G mobilního telefonu používalo v lednu 2010 jen 18 % podniků, čímž české podniky výrazně zaostávaly za evropským průměrem (27 % všech podniků a dokonce až dvě třetiny velkých podniků, tj. podniky s 250 a více zaměstnanci. Nejčastější využívání mobilního broadbandu bylo vykázáno podniky v severských zemích - Finsku (68 %) a Švédsku (55 %), nejméně potom v Řecku (6 %). Stejně jako v lednu 2009 se i v lednu 2010 podniky sídlící na území ČR nejvíce připojovaly k internetu pomocí ADSL či jiných DSL technologií. Tímto typem připojení disponovala více než polovina podniků (54 %).

Počátkem roku 2010 české podniky používaly internet nejčastěji k bankovním a finančním službám – internetovému bankovnictví (87 %). S velkým odstupem pak následuje využívání internetové telefonie (VoIP) s 21 % a školení a vzdělávání zaměstnanců (e-learning) s necelými 15 % podniků.

Podniky nejméně využívají v komunikaci s veřejnou správou úplné elektronické podání

V průběhu roku 2009 použilo internet ve vztahu k veřejné správě 89 % podniků v ČR, to je o celých 14 procentních bodů více, než byl průměr EU27. V zemích evropské sedmadvacítky byl internet ve vztahu k veřejné správě nejvíce používán podniky ve Finsku (96 %), za nímž s jednoprocentním odstupem následuje Nizozemsko. Podniky v ČR vykázaly používání internetu v oblasti komunikace s veřejnou správou především k získávání informací a ke stahování formulářů z webových stránek veřejné správy. V obou případech použilo během roku 2009 internet pro tuto činnost 83 % podniků. Ačkoliv došlo k meziročnímu nárůstu o dva procentní body, tak stále bylo u všech podniků ohledně internetové komunikace s veřejnou správou nejméně rozšířené úplné elektronické podání, které v roce 2009 v ČR využilo 24 % podniků.

V roce 2009 využilo alespoň jednou služeb Czech POINTu necelá polovina podniků (44 %). Ve stejném roce uvedlo použití datové schránky pro příjem zpráv či dokumentů organizací veřejné správy 64 % podniků, ale pouze 28 % pro jejich odeslání. Velké rozdíly panovaly v Evropě ve využívání internetu k podání přihlášky do systému elektronických výběrových řízení veřejné správy – tzv. e-procurement. Ten využívala ve vedoucím Irsku skoro třetina podniků, zatímco v ČR to byla jen asi desetina podniků.

DT24

Celá publikace v tištěné podobě je k dispozici v prodejně ČSÚ, elektronická verze je volně dostupná na internetových stránkách ČSÚ pod výše uvedeným odkazem: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/9702-10

Český statistický úřad bude postupně zveřejňovat další údaje z tohoto šetření včetně mezinárodního srovnání na následující stránce: http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/podnikatelsky_sektor

Další díl článku:http://businessworld.cz/it-strategie/jak-se-prosadily-ict-v-podnikatelskem-sektoru-za-rok-2010-2-dil-7082

Byl pro vás článek přínosný?