Hlavní navigace

Jak optimalizovat IT, aby bylo připraveno na turbulentní změny pracovního trhu

14. 5. 2024
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
V souvislosti s globálním přechodem na hybridní práci se podniky nacházejí v klíčovém okamžiku své cesty k digitální transformaci. Jak to to udělat, abyste změnou propluli co nejsnadněji?

S tím, jak se organizace vyrovnávají se složitostí kombinování práce v kanceláři a práce na dálku, se zvyšují nároky na IT infrastrukturu a roste potřeba flexibility, škálovatelnosti a zabezpečení.

Podle nedávné studie provedené s ITDM a Security Decision Makers 63 % respondentů uvádí, že jejich bezpečnostní týmy nemají přehled a kontrolu nad všemi aktivitami každého uživatelského zařízení připojeného k jejich IT infrastruktuře.

V tomto kruhu změn je klíčem k využití plného potenciálu hybridní pracovní síly zajistit, aby týmy IT podpory byly nejen funkční, ale aby fungovaly s maximální efektivitou. V této realitě musí vedoucí pracovníci IT jednat a využít optimalizaci jako strategickou páku k přeměně problémů na příležitosti k růstu a inovacím.

Špičkové technologie při snižování nákladů už není oxymoron

IT profesionálové řeší trvalé a mnohostranné dilema – potřebu pohánět své organizace vpřed pomocí nejmodernějších řešení pro pracoviště a zároveň udržet nízké náklady. 

HP Knowledge HUB pro moderní firemní IT

NOVINKA Navštivte novou speciální on-line zónu CIO Business Worldu, kde vám ve spolupráci s HP budeme průběžně radit, jak snadno a bezpečně pracovat na cestách, jak si usnadnit život používám správných nástrojů, jak zvládnout přechod z kanceláří domů a zase nazpátek a jak se přitom chovat ekologicky.

Pomoc a inspiraci pro moderní IT najdete v našem HP Knowledge HUBu.

Kdysi spolehlivé strategie spočívající v přehodnocování smluv s dodavateli, zefektivňování provozu a vytváření nových organizačních sil zaměřených na technologie se ukazují jako nedostatečné pro zmírnění tlaku na plnění nákladových cílů při současném dosahování ambiciózních obchodních cílů.

Snaha o optimalizaci celkových nákladů na vlastnictví (TCO) při správě IT majetku je stále náročnější, protože nutnost poskytovat vyšší hodnotu se střetává se složitostmi, které přináší geograficky rozptýlená pracovní síla. Skutečnost je jasná: přetížené IT zdroje se stávají úzkým hrdlem, které omezuje růst a ziskovost organizací usilujících o rychlou návratnost investic (ROI) a udržitelný provoz.

Týmy IT služeb se také potýkají s množstvím nástrojů a aplikací, z nichž každá slibuje, že bude všelékem pro potřeby podniku. Toto množství možností však často způsobuje, že zaměstnanci jsou zahlceni a oddělení IT řeší dilema ohledně výběru správných řešení, která jsou v souladu s podnikovými cíli i jejich údržbou.

Předpověď pro IT: oblačno s možností datových bouří

Koncové body, které jsou v hybridním modelu v popředí podnikových operací, se staly klíčovým bojištěm pro většinu kybernetických bezpečnostních hrozeb. Přesto uprostřed tohoto zvýšeného stavu pohotovosti jen menšina organizací – přesněji 42 % – vyjadřuje důvěru ve svou schopnost rychle odhalit a zastavit útoky v rámci své IT infrastruktury dříve, než přerostou v plnohodnotné narušení bezpečnosti.

Jak zajistit klíčovou věc pro práci na moderním pracovišti – bezpečnost Přečtěte si také:

Jak zajistit klíčovou věc pro práci na moderním pracovišti – bezpečnost

Vzhledem k tomu, že zaměstnanci přesouvají pracovní zátěž mezi veřejnými a soukromými cloudy podle svých potřeb, přidává přechod na hybridní cloudová prostředí další vrstvu složitosti do již tak náročného bezpečnostního prostředí. V roce 2023 využilo 72 % respondentů z řad podniků spravované cloudové služby, což znamená odklon od nastavení singulárních privátních nebo veřejných cloudů. 

Tento přechod k hybridním cloudovým architekturám – které plynule kombinují možnosti veřejných i privátních cloudů – nevyhnutelně rozšiřuje plochu pro útoky a otevírá dveře zvýšenému počtu kybernetických útoků a potenciálních narušení dat.

Plán na vytvoření odolného a proaktivního ekosystému IT

Jedinečné výzvy, které přináší stále více decentralizovaná pracovní síla, kladou na technické ředitele a ředitele ITDM povinnost nově si představit a transformovat své systémy IT podpory. Tyto přístupy musí nejen posílit digitální perimetr, ale také podpořit odolnější a pohotovější IT infrastrukturu, která je připravena splnit požadavky dynamického podnikového ekosystému a zároveň zajistit pohodu a produktivitu IT pracovníků.

Odemkněte maximální výkon kolegů pomocí špičkových technologií Přečtěte si také:

Odemkněte maximální výkon kolegů pomocí špičkových technologií

Jednou z účinných strategií je přijetí konsolidovaných postupů zadávání veřejných zakázek, které mohou využít úspor z rozsahu a vyjednat výhodnější podmínky. Uzavřením strategických partnerství s menším počtem dodavatelů mohou IT oddělení nejen zjednodušit správu, ale také snížit náklady díky množstevním slevám a lepším licenčním smlouvám. 

Tento trend podtrhuje výzkum, který odhalil, že ze 451 dotázaných velkých podniků jich významných 45 % plánuje spolupracovat s poskytovateli spravovaných IT služeb a 42 % nasadí další bezpečnostní software, aby posílilo ochranu dat a aplikací v cloudu.

Zavedení modelů as-a-service navíc může snížit náklady při zachování dynamické a škálovatelné IT infrastruktury. Tento moderní přístup nabízí rámec založený na předplatném, který může výrazně snížit kapitálové výdaje přechodem od tradičního modelu vlastnictví a údržby IT majetku k paradigmatu orientovanému na služby.

„Role IT v produktivitě zaměstnanců je prvořadá. Naším úkolem je zajistit, abychom snížili tření v systému. Zajistit, aby procesy a systémy fungovaly lépe a bezproblémově. Chceme, aby naši zaměstnanci opět pracovali a byli optimalizováni za všech okolností.“

Marek Sojak, HP Inc.

Využití modelů as-a-service umožňuje organizacím rychle přizpůsobovat své IT zdroje měnícím se obchodním požadavkům. Tento posun nejenže obchází zpoždění a složitosti pořizování fyzických aktiv, ale také průběžně vybavuje společnosti nejnovějšími technologiemi a inovacemi, aniž by musely vynaložit vysoké počáteční náklady nebo se obávat zastarávání.

Zahrnutím údržby, podpory a aktualizací do těchto předplatných služeb jsou interní týmy IT osvobozeny od rutinních úkolů a mohou se soustředit na strategické iniciativy v oblasti růstu. Tento transformační trend odráží i skutečnost, že 59 % IT služeb se nyní odklonilo od konvenčního přístupu „oprava poruchy“ a přešlo na model smluv o spravovaných službách, což signalizuje významný obrat v odvětví směrem k proaktivnější a přizpůsobivější správě IT.

Celostní přístup k optimalizaci IT vede k:

  • Efektivní model OPEX (provozních výdajů), který uvolňuje kapitál pro iniciativy s vysokým ROI, jako jsou zákaznické zkušenosti a růst trhu.
  • Zlepšená spravovatelnost IT vedoucí k lepšímu sladění zdrojů se strategickými cíli.
  • Konsolidace prostředků IT s cílem snížit zátěž na zdroje pro štíhlejší a soustředěnější provoz IT.
  • Zvyšte produktivitu hybridních pracovníků a usnadněte efektivní spolupráci odkudkoli.

Společnost HP nabízí stříbrnou stránku cloudové revoluce v IT

Cesta k optimalizovanému IT prostředí je složitá. Společnost HP však stojí v čele této transformace a nabízí optimalizační služby pro vaše zařízení pro správu hybridní práce prostřednictvím moderních cloudových řešení. 

Ricardo Silva, viceprezident HP: Umíme zajistit produktivitu zaměstnanců v kanceláři i kdekoliv jinde Přečtěte si také:

Ricardo Silva, viceprezident HP: Umíme zajistit produktivitu zaměstnanců v kanceláři i kdekoliv jinde

Organizace si mohou vybrat z řady samostatně spravovaných nebo plně spravovaných IT služeb HP, které předvídají, identifikují a řeší problémy IT – dříve, než mohou ovlivnit vaše podnikání.

soutez_casestudy

Vzhledem k tomu, že svět stále přijímá měnící se vlny digitální transformace v hybridním modelu, není optimalizace odolnosti IT pouze strategickým krokem, ale nutností pro úspěch v tomto složitém prostředí. Společnost HP je připravena vést a podporovat podniky při tomto kritickém přechodu a zajistit jim dobrou pozici pro prosperitu v digitální éře.

Řešení, jako je HP Device-as-a-Service (DaaS) a Wolf Pro Security pro podniky, jsou navíc navržena tak, aby podporovala moderní pracoviště s flexibilním přístupem, snižovala náklady a složitost správy životního cyklu zařízení a eliminovala rizika kybernetické bezpečnosti ještě dříve, než k nim dojde. 

To zajišťuje bezpečné, zefektivněné pracovní postupy, zjednodušenou správu IT a podporuje lepší spolupráci zaměstnanců ve všech oblastech.

 

Byl pro vás článek přínosný?