Hlavní navigace

IT-CMF je více než ITIL, více než COBIT

19. 9. 2011
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Cílem IT Capability and Maturity Framework je návod pro zlepšení schopností podnikového IT s využitím takzvaných designových vzorů.

Jedná se o koncept podobný filozofii objektového programování, tedy vytváření řešení, kterou lze opětně používat pro opakující se problémy či úkoly. IT-CMF zároveň nabízí nástroje pro vyhodnocení vyspělosti vlastního IT v pěti úrovních. Na nedávném semináři, který pořádala v pražském hotelu Josef společnost Intel, na naše otázky odpovídal Martin Curley, ředitel pro IT inovace ve společnosti Intel.

CIO Business World: Jak se vlastně IT-CMF zrodilo?

Martin Curley: Při analýze postupů v podnicích jsme totiž opakovaně naráželi na to, že i když se mění dostupné technologie, modely a metody řízení zůstávají v mnoha případech řadu let či dokonce desetiletí pozadu. Rozhodli jsme se proto postavit model, založený mimo jiné na zkušenostech s transformací vlastního IT v Intelu, který by se mohl stát novým standardem pro řízení informačních systémů na základě jejich schopností (podporovat procesy – pozn. red.) a také přidané hodnoty, kterou pomáhají vytvářet. Nedílnou součástí jsou proto nástroje a postupy pro měření hodnoty a přínosu IT investic včetně navýšení produktivity, které je IT schopno zajistit.

CIO Business World: Ve své prezentaci jste použil zajímavou analogii, tedy že nechcete nabízet jen kompas, ale plnohodnotnou navigaci. Z tohoto hlediska jsou tedy nástroje, s jejichž pomocí mohu vyhodnotit aktuální stav IT, v podstatě satelity, které určí mou polohu, a modely dalšího rozvoje jsou naplánovanou trasou?

Martin Curley: Ano, jde nám o to, vytvořit jakýsi grafický informační systém pro IT, v němž se lze zorientovat a určit cíl i optimální cestu.
To byl zajímavý příměr, zároveň mě ale napadlo, zda podobně jako při použití navigace nehrozí, že se CIO takříkajíc nechá vést a ztratí přehled či širší nadhled?

Nemyslím si, že tu něco podobného hrozí. Jde nám o to, aby se CIO nemusel zabývat tím, co udělá v nejbližších dnech či hodinách pro udržení IT v chodu, a místo toho měl prostor pro plánování a rozvoj nových funkcí a IT strategie pro byznys.

CIO Business World: Sám jste ve své prezentaci zmínil, že na trhu existují desítky či stovky různých rámců a pravidel pro provoz IT. Když se podíváme jen na dva nejčastěji diskutované na našem trhu, tedy ITIL a COBIT, jak si vůči nim IT- -CMF stojí, čím se liší?

Martin Curley: Naším cílem určitě není konkurovat COBIT nebo ITIL, ve vztahu k nim je IT- -CMF spíše doplňujícím či zastřešujícím rámcem. Nicméně jsou oblasti, kde je značný překryv – například jeden z kritických rámců IT-CMF, poskytování služeb (services provisioning), je v podstatě v plné míře obsažen v ITIL. Co se COBIT týče, ten pokrývá asi 35 až 38 procent rozsahu IT-CMF, to ostatně napovídá i samotná zkratka (control objective for information technology) – COBIT se zaměřuje především na oblast IT a širší obchodní a podnikové procesy nechává stranou. I když se doposud jednalo o asi nejrozsáhlejší rámec, stále nepokrýval až 60 % procesů, které by měl CIO řídit, a hlediska podpory firemní strategie či vytváření přidané hodnoty. Navíc byl vytvářen zejména s ohledem na řízení rizik a audit.

CIO Business World: Lze tedy říci, že IT-CMF má širší záběr, ale nejde v jednotlivých oblastech do takové hloubky jako ITIL či COBIT?

Martin Curley: Spíše bych to vyjádřil tak, že IT-CMF je navržen jako nástroj pro CIO a nejvyšší management, zatímco jiné rámce jsou vhodnější pro ty, kdo se pohybují v hierarchii řízení IT o jednu až tři úrovně níže. Nabízíme ale cosi na způsob přiblížení pro některé oblasti, jako jsou poskytování služeb, řízení rizik, inovace nebo nabídky a poptávky, pro něž jsou k dispozici indikátory a nástroje pro vyhodnocení stavu a další rozvoj těchto procesů. Celkově nám ale jde o to, vytvořit integrovaný soubor znalostí pro CIO a IT ředitele.

CIO Business World: Předpokládáte nějakou podporu organického růstu či rozvoje těchto znalostí? Nechci používat termín sociální síť, i když by možná byl nejvýstižnější.

Právě takový model jsme použili už při prvotní práci na IT-CMF, na níž se podílela řada vrcholových IT manažerů z podniků i lidé z akademické sféry právě formou příspěvků a sociální spolupráce. Jde nám o to, aby se jednalo o globální sbírku znalostí a postupů, která je živá a neustále se vyvíjí prostřednictvím globální Wiki, do níž CIO průběžně přidávají nové zkušenosti, postupy a metriky a která je udržována pomocí vybraných kurátorů a systému peer-review.

CIO Business World: Pokud se podíváme na základní premisu IT-CMF, myslíte, že opravdu platí, že IT může nabídnout konkurenční výhodu ve všech oborech? Koneckonců již pár let tu máme diskuzi o tom, zda na IT „doopravy záleží“, která do značné míry vedla k rozvoji cloudu.

Martin Curley: Myslím, že to záleží na přístupu konkrétního podniku či organizace. Pamatuji se na to, jak jsme v jedné diskuzi řešili, zda například pro ocelárny není IT kritickou oblastí, a přítomného CIO z tohoto oboru se to velmi dotklo, protože pro ně hrálo IT klíčovou roli při optimalizaci dodavatelských řetězců a řízení výroby. Je to tedy zásadní strategické rozhodnutí – jak budete IT využívat a jaký zaujmete „IT postoj“. Samozřejmě se můžete rozhodnout udělat z IT nákladové středisko a tyto výdaje minimalizovat, stále více podniků se ale rozhoduje jít cestou, kdy je IT střediskem napomáhajícím vytváření přidané hodnoty – děje se to v řadě oborů od výroby a malo- či velkoobchodu až po technologická odvětví.

CIO Business World: Jak se IT-CMF staví ke cloudu? To je koneckonců komoditní IT, které obvykle nenabízí výraznou konkurenční výhodu?

Martin Curley: Cloud je rozhodně platnou součástí vyspělé strategie provozování IT a právě tak se k němu stavíme: je třeba dosáhnout určité úrovně vlastního IT, než je vhodné přejít ke cloudu, a odpovídající úroveň kvality provozování služeb musí mít samozřejmě i jejich dodavatel.

CIO Business World: Je nějaká minimální kritická velikost podniku pro smysluplné využití IT-CMF?

Martin Curley: Pochopitelně že většina firem, které jsou dnes na některé z vyšších úrovní vyspělosti IT operací (druhá či třetí), jsou velké podniky, máme ale i řadu příkladů středně velkých společností, které byly schopné se rychle dostat na vyšší stupeň – dobrým příkladem je irská společnost Mainstream Renewable Technologies, která je na trhu necelé tři roky, a přesto dosáhli již třetí úrovně vyspělosti.

soutez_casestudy

CIO Business World: Platí tedy, že pokud vytváříme IT takříkajíc na zelené louce, je nejlepší mířit rovnou na třetí či čtvrtou úroveň IT-CMF prostřednictvím hostovaných služeb či cloudu?

Martin Curley: Přesně tak.

Byl pro vás článek přínosný?