Hlavní navigace

Integrační řešení pro velké společnosti

30. 5. 2016
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Editel
Osvědčený imperativ pro úspěch v B2B segmentu zní: obchodování s vaší společností musí být pro všechny partnery a zákazníky jednoduché. K zajištění tohoto stavu a zároveň k jisté konkurenční výhodě vede pouze plná automatizace a integrace obchodních procesů. Například s využitím nejmodernější B2B integrační platformy, IBM Sterling B2B Integratoru.

Proč IBM Sterling B2B Integrator

V případě velkých společností bývá problémem značný počet aplikací a starších informačních systémů, které jsou nainstalovány na různých platformách. IBM Sterling B2B Integrator (https://www.editel.cz/reseni/b2b-integrace/) představuje komplexní B2B platformu, která rychle zajistí bezpečné a spolehlivé propojení heterogenních softwarových systémů do jednoho spolupracujícího celku, a to s minimálním narušením stávajících systémů a procesů. Jako komplexní integrační B2B řešení podporuje více definic dokumentů a standardy používané různými průmyslovými odvětvími.

Architektura integrační platformy

Jednotlivé výkonné prvky IBM Sterling B2B integrační platformy jsou realizovány jako služby (například služby pro EDI konverzi). Speciálním druhem služeb jsou pak adaptéry, které zabezpečují jak komunikaci s obchodními partnery (například AS2 adaptér, FTP adaptér), tak propojení na interní systémy (například file systém adaptér nebo JDBC adaptér pro propojení na interní databáze).

Management obchodních procesů

IBM Sterling B2B Integrator umožňuje specifikovat interakce mezi jednotlivými účastníky a aplikacemi obchodního procesu vizuálně, díky nástroji pro modelování obchodních procesů. IT pracovníci načrtnou schéma obchodního procesu a následně mohou v tomto procesu snadno a rychle provádět změny bez nutnosti programátorských zásahů. V definici procesů jsou také k dispozici služby pro zapojení lidské obsluhy, tak mohou být řešeny například nestandardní události nebo realizace schvalovacích postupů. Prostřednictvím plánovače procesů lze plánovat průběh obchodních procesů v určitých dnech týdne, o víkendech, během konkrétních hodin či mimo vybrané hodiny. Pro jednotlivé procesy je také možné nastavit limitní termíny a priority jednotlivých akcí.

IBM Sterling B2B Integrator

Ovládací panely

Ovládací panely IBM Sterling B2B Integratoru nabízí přehledný souhrn informací ze systému. Ovládací panel a jeho rozvržení lze nastavit dle uživatelských rolí jednotlivých uživatelů (administrátor systému x pracovník zákaznického servisu). Prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní je také prováděna konfigurace, monitorování a řízení Integratoru. Služby sledování přehledně trasují tok informací mezi jednotlivými komponentami v rámci Integratoru. Monitorování umožňuje pohled na obchodní procesy při jejich provádění. Systémové události (například manuální uživatelský vstup, jednotlivé kroky při provádění obchodního procesu) jsou zaznamenány do auditních záznamů. Systém lze konfigurovat tak, aby zasílal upozornění na události či výjimky prostřednictvím e-mailu.

IBM Sterling B2B Integrator

Community management

IBM Sterling B2B Integrator nabízí i podporu pro community management – zapojování nových obchodních partnerů. Při hromadném zapojování umožňuje definovat webový portál pro samoobslužné nebo částečně samoobslužné zapojování včetně specializovaných dotazníků a možnosti testování komunikace.

soutez_casestudy

Úspěšné a funkční propojení obchodních procesů vyžaduje znalost jak vnitřních logistických a fakturačních procesů, tak znalost problematiky elektronické fakturace. Vaším partnerem na tomto poli je EDITEL CZ, vedoucí poskytovatel EDI a nejvýznamnější implementační partner pro IBM Sterling B2B Integrator v regionu CEE.

(Partnerský příspěvek)

Byl pro vás článek přínosný?