Hlavní navigace

Gartner identifikoval čtyři fáze vývoje blockchainu

21. 11. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: (c) Nmedia - Fotolia.com
Celková přidaná hodnota vygenerovaná projekty a řešeními na bázi blockchainu do roku 2030 bude představovat 3,1 bilionu dolarů. Polovina této částky připadne podle Gartneru do roku 2025 na aplikace navržené pro provozní optimalizace. Podnikům a organizacím nicméně hrozí, že ve snaze předehnat konkurenci a nasadit blockchain co nejdříve udělají přešlapy a minou tak příležitost získat z blockchainu maximum.

„Vedle provozní optimalizace a efektivity umožní plně vyspělá a úplná blockchain řešení podnikům navrhovat zcela nové typy obchodních vztahů, monetizovat nelikvidní aktiva a redistribuovat data i přidanou hodnotu v digitálním světě. V tom bude skutečná obchodní hodnota blockchainu,“ vysvětluje David Furlonger, význačný analytik a viceprezident výzkumu Gartner. „Aby tento potenciál naplno využili, měli by CIO použít framework, s jehož pomocí společně s kolegy ve vedení organizací lépe pochopí vhodnost načasování investic a hodnotové propozice jednotlivých řešení založených na blockchainu.“

Gartner pro tyto účely vytvořil framework Blockchain Spectrum (anglicky), s jehož pomocí lze zkoumat postupnou evoluci blockchainových řešení i to, jak ji lze nejlépe aplikovat na vlastní byznys a tvorbu přidané hodnoty v podniku. V knize “The Real Business of Blockchain: How Leaders Can Create Value in a New Digital Age,” jež vyšla minulý měsíc, pak David Furlonger společně se spoluautorem Christophem Uzureau používají spektrum jako jeden z analytických modelů pro nastínění vývoje blockchainu v nadcházejícím desetiletí. Hlavní postřehy z kniny byly také prezentovány v rámci konference Gartner IT Symposium/Xpo.

Blockchainové spektrum sestává ze čtyř vývojových fází, které určují vlastnosti řešení na nich vytvořených – z nichž některá se patrně ještě několik let neobjeví, budou ale hrát zásadní roli v budoucím fungování byznysu i společnosti. Každá fáze přináší své vlastní příležitosti a rizika – CIO by proto měli začít experimentování s blockchainem až po jejich prostudování a pochopení, neboť rozhodnutí, která dnes učiní, mohou mít dalekosáhlé důsledky na konkurenceschopnost jejich podniků i odvětví.

Blockchain podporující technologie

Jde o technologie poskytující základy, na nichž lze vytvářet stávající i budoucí blockchain řešení a obchodní modely. Lze je ale použít coby základ neblockchainových řešení – například pro optimalizaci provozu. Patří sem kryptografie, distribuované výpočetní modely, P2P sítě a messaging.

Blockchainem inspirovaná řešení

V roce 2012 začaly podniky a IT organizace zkoumat blockchain prostřednictvím prvních PoC a pilotních projektů. Tato fáze bude pokračovat ještě počátkem příštího desetiletí. Blockchainem inspirovaná řešení využívají základní technologie, kombinuje ale jen tři z pěti prvků blockchainu: distribuci, šifrování a neodvolatelnost. Přestože některé z těchto řešení mohou zahrnovat i tokenizaci, nejsou dostatečně decentralizovaná, aby jejich tokeny mohly utvořit nové systémy výměny hodnoty na úrovni tzv. Internetu hodnoty. Jde často o řešení, jejichž cílem je přetvoření stávajících procesů konkrétní organizace či odvětví při zachování centralizovaného řízení.

Kompletní blockchain řešení

Kompletní blockchain řešení zahrnují celou hodnotovou propozici blockchainu, tedy všech jeho pět prvků – distribuci, šifrování, neodvolatelnost, tokenizaci a decentralizaci. Kompletní blockchain řešení obsahují tokenizaci na bázi chytrých kontraktů a decentralizace, což jsou prvky, které blockchainem inspirovaná řešení postrádají. Umožňují tak obchodování či směnu nových druhů hodnoty (aktiv) a rozbíjejí stávající monopoly hodnoty a procesů (jako jsou digitální prodej a digitální reklama). “V současné době pracuje na kompletních blockchain řešeních jen málo běžných podniků. Nicméně řada startupů na nich pracuje, nebo je již zprovoznila. Některé začnou nabývat na významu a rychle růst po roce 2020 a zejména 2025,” říká David Furlonger. “Přestože k tomu nedojde hned, postupné pronikání kompletních blockchain řešení donutí podniky hledat nové provozní modely založené na vyšší míře decentralizace, než jakou dnes připouštějí.”

Rozšířená blockchain řešení

soutez_casestudy

Po roce 2025 se vzájemně se doplňující technologie jako je internet věcí (IoT), umělá intelligence (AI) a decentralizovaná samostatná identita (SSI) spojí a integrují s blockchainovými sítěmi. Výsledkem budou rozšířená blockchain řešení, jež rozšíří možnosti tokenizace a výměny hodnoty a umožní realizaci velkého počtu malých transakcí, jež by tradiční mechanismy nemohly podporovat.

 

Byl pro vás článek přínosný?