Hlavní navigace

Průmysl 4.0: Evoluce, nebo revoluce?

20. 8. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Sergey Nivens - Fotolia.com
Průmysl 4.0 kombinuje využití velkých objemů dat, jejich převod do smysluplných informací a sdílení těchto informací lidmi a stroji s cílem vyrábět rychleji, efektivněji a levněji.

Národní iniciativa Průmysl 4.0 vytvořená Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR popisuje koncept Průmysl 4.0 jako propojení fyzického světa výroby s digitálními technologiemi, které kromě jiného umožňují komunikaci mezi stroji a nástup inteligentních robotů, analyzují informace sbírané senzory a jsou schopné upravovat výrobní procesy podle momentální situace. Cílem je kompletní digitalizace a automatizace současných procesů.

Samostatné řídicí systémy orientované na podporu výroby tak nabývají na stále větší důležitosti. V doprovodné tabulce proto uvádíme některé dodavatele softwaru podporujícího principy Průmyslu 4.0.

Evoluce, nebo revoluce?

Koncept Průmysl 4.0 je často považován za náhradu starších technologií. Jeho skutečný potenciál nespočívá v radikální strategii výměny kompletních celků, ale v přírůstkových inteligentních upgradech a vylepšeních. Jde tedy o skutečnou revoluci ve výrobní sféře, nebo spíše evoluci existujících principů automatizované výroby?
„Z pohledu tady a teď jde zcela určitě o evoluci,“ tvrdí Roman Žák, předseda představenstva společnosti Aimtec. „Není rozumné a ani reálně možné se v dnešním komplexním a provázaném prostředí výroby zbavit existujících technologií a nahradit je zcela novými. To by znamenalo obrovské riziko a vlastně i plýtvání již vynaloženými zdroji.“

Na druhou stranu za sto let to naši potomci při zpětném pohledu nejspíš budou hodnotit jako revoluci, jelikož změny, které nastanou v následujících deseti letech, budou zcela zásadního charakteru. Největší změna se totiž musí stát v hlavách manažerů a v jejich schopnosti zapojovat digitální technologie do výrobních a logistických procesů, míní Žák.

Podobný názor má i Igor Štverka, obchodní manažer pro průmysl, obchod a logistiku ve firmě Atos IT Solutions and Services: „Exponenciální vývoj výrobních a informačních technologií je tady už od první průmyslové ‚revoluce‘, ale zásadní je nyní měřítko rychlosti v porovnání s lidským životem. To, co pro jednoho je přirozená evoluce, druhému může připadat jako revoluční převrat. Není to jen o věku. Záleží, na které straně stojíte – na té inovační, nebo na té konzervativní. Revoluce se všemi nejistotami a vedlejšími negativními efekty nastává tam, kde je nepřirozená stagnace a pak to praskne. To platí i v průmyslu a obchodu.“

Také Miroslav Hampel z firmy Kvados soudí, že jde spíše o evoluci, protože nové technologie pouze usnadňují integraci a sběr dat z jednotlivých zařízení s využitím moderní telekomunikační infrastruktury. „Skutečnou revoluci přinese až využití těchto dat a vyřešení nových funkcionalit pro predikci poruch, optimálního nastavení, s využitím integrace umělé inteligence,“ dodává Hampel.

Za příklad si můžeme vzít výrobu chladírenských technologií, kde se synonymem pro Průmysl 4.0 stal průmyslový internet věcí IIoT (Industrial IoT). Jeho reálný potenciál netkví v radikální strategii celkové výměny technologií a procesů, ale v jejich postupném inteligentním vylepšování a modernizaci.

V chladicích systémech se schopností automatického sledování vlastní činnosti se začínají objevovat chytré, propojené technologie, které v reálném čase upravují jejich chod podle toho, co se v nich v daném okamžiku skladuje. Tím šetří spotřebu energie a další náklady a zároveň chrání obsah před znehodnocením. Kromě toho mohou tyto inteligentní systémy předvídat nákladné provozní závady a aktivně plánovat údržbu, aby zajistily nepřetržitý provoz.

Přesto se nedá čekat, že mrazírenské firmy kvůli těmto novým technologiím kompletně nahradí svá existující zařízení. Výměna stovek, nebo dokonce tisíců průmyslových chladniček, mrazniček a dodávkových vozidel by byla nesmyslně nákladná a ohrozila by kontinuitu provozu.

Místo toho integrují tyto nové technologie do vlastních ekosystémů a do svého fyzického světa zavádějí novou digitální vrstvu. Výsledkem je, že chladicí společnosti dokážou lépe zachytit a analyzovat důležité údaje, které se v těchto systémech už sledují, a využít je k odhalení nových informací a hodnot.

Cloud24

Málokdo pochybuje o tom, že IIoT je pro společnosti zásadním posunem paradigmatu v době, kdy se připravují na digitalizaci existujících a vývoj nových procesů, kterými by mohly rychle a dynamicky reagovat na neustále se měnící požadavky zákazníků a trhu. Je pro ně také velmi důležité, aby kontrolovaly náklady a dokázaly se jasně odlišit od konkurence.

V novém světě IIoT jsou data shromažďována sítěmi senzorově vybavených
inteligentních zařízení a objektů, které je interpretují, analyzují a automaticky podnikají kroky založené na inteligentních byznysových pravidlech. To například umožňuje uskutečňovat prediktivní analýzu, která zjišťuje problémy v činnosti chladírenských technologií, odhaluje potenciální nedostatky při jejich výrobě, či dokonce nachází další dostupnou kapacitu pro možné zvýšení produkce a výnosů.

Byl pro vás článek přínosný?