Hlavní navigace

ERP šijeme na míru

30. 12. 2008
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Otázky ze světa systémů ERP jsme tentokráte směřovali na generálního ředitele společnosti J.K.R. Vladimíra Králíčka.

Ve světě, kde se žádná úspěšná společnost neobejde bez podnikového informačního systému, mohou poznatky o posledních trendech z této oblasti přijít vhod každému. Otázky ze světa systémů ERP jsme tentokráte směřovali na generálního ředitele společnosti J.K.R. Vladimíra Králíčka.

Co by mělo nejvíce motivovat společnosti k implementaci systému ERP? Pro jaké organizace je ERP vhodné?

Kupříkladu naše kategorie systémů ERP třídy Byznys – Byznys Win a Byznys VR – jsou určeny pro střední a větší podniky. Samozřejmě je otázka, co se pod tímto kritériem skrývá, ale můžeme to takto definovat s tím, že nerozlišujeme, na jaký obor činnosti jsou zmíněné ERP cíleny. Systém ERP obecně může využívat jakýkoli subjekt, ať už se věnuje výrobní, obchodní či libovolné jiné podnikatelské aktivitě. Hlavní motivací k pořízení systému ERP pro společnosti dříve byla povinnost vykazovat určité položky (účetnictví, evidence zásob, mzdy…) vůči státu a dalším institucím. Tato povinnost samozřejmě platí i nadále, nicméně v současnosti je skutečně komplexní informační systém potřeba i z jiných důvodů. Je nutné budovat vztahy se zákazníky, dbát na workflow či spravovat dokumenty. Hnací síla k pořízení ERP tedy již netkví jen v účetnictví, ale i v dalších, neméně potřebných agendách.

Firmy by především měly zvážit, který informační systém poskytuje přidanou hodnotu právě jejich podnikání. Na systém ERP se totiž musíme dívat jako na produkt k zabezpečení základních funkcí činnosti podniku, který jako bonus, pokud si jej správně zvolíme, navíc zefektivňuje podnikatelskou činnost.

Co lze poradit firmám, které se po ERP systému teprve začaly poohlížet? Kde začít? Podle čeho vybírat?

Proces výběru vhodného systému ERP probíhá v několika krocích. Na prvním místě by měla být analýza a definice požadavků na takovýto systém. Dále by firma měla udělat přehled možných dodavatelů produktu, který splňuje definovaná kritéria. K tomu lze využívat zdroje informací, jako jsou internet či reference od spřátelených firem. Z takto připraveného přehledu potenciálních dodavatelů je třeba porovnáním s vlastními představami – co do funkcí, peněz, výkonnosti – zvolit maximálně pět firem, které přizvete k výběrovému řízení. Od nich si nechte udělat prezentace jednotlivých systémů a zhodnoťte, kterak splňují vaše požadavky. Do finále pak vyberte dva produkty a s jejich dodavateli jednejte o konkrétních podmínkách, jako jsou finance, implementační kroky, podpora a podobně.

Vývoj v oblasti ERP systémů je poměrně rychlý. Jaká je situace na straně poptávky? Jsou nové technologie žádané? Jaká jsou pro zákazníky hlavní kritéria výběru dodavatele a řešení?

Kritéria se logicky liší případ od případu. Požadavky na systémy ERP bývají hodně individuální, převažují ovšem problematiky jako workflow, e-shop, otevřenost systémů a provázanost na speciální agendy nebo manažerské nadstavby. A jelikož stále dominuje prostředí Microsoft, je v systémech ERP důležitá komunikace s jejich produkty či s kancelářskými balíky.

Sázíte spíše na předkonfigurovaná řešení a rychlou implementaci, nebo preferujete přizpůsobení se procesům a požadavkům zákazníka, tedy „šijete na míru“? Jaké jsou výhody a nevýhody obou přístupů?

Přednastavená řešení a „start verze“ vůbec neděláme. Vždy jednáme se zákazníky o jejich potřebách a podle toho provádíme implementaci a přizpůsobení systému konkrétním podmínkám. Jedinou výhodou předkonfigurovaných řešení je rychlost jejich nasazení a nižší cena, což se v určitých případech může hodit pro malé začínající firmy.

Co považujete za největší přínosy a rizika plnohodnotné práce s ERP systémem v terénu? Jak velkým plusem jsou mobilní řešení pro pracovníky na cestách a jejich zaměstnavatelské organizace? Máte obdobné řešení?

Dané řešení máme samozřejmě taky. Největšími výzvami při implementaci mobilních variant je dostupnost signálu v prostoru, prostupnost internetu, bezpečnost předávaných dat a zajištění komunikace s centrálou. Pokud však tohle všechno překonáte, rozhodně je to pro zákazníka obrovským přínosem.

Musí být velikost dodavatele ERP systému nějakým způsobem adekvátní rozměru zákazníka? Mohou si menší firmy dovolit gigantického nadnárodního dodavatele? Může naopak malý místní dodavatel nabídkou uspokojit globální firmy?

Sami máme určité portfolio uživatelů z oblasti středních a větších firem. Existuje zde jistá přímá úměra. Při zvažování zákazníka by svou roli měla hrát personální a tržní síla dodavatele, jeho zajištění pro případ výpadku, podpora i to, jak je schopen vypořádat se s nadstandardními požadavky při implementaci i za chodu, například poskytováním speciálních modulů. Čím větší dodavatel, tím většinou lepší podmínky, což samozřejmě není pravidlo, většinou tomu tak ovšem bývá.

Myslíte, že se může nějaký český dodavatel ERP prosadit také globálně?

V žádném případě. Sami jsme měli určité „ambice“ prorazit ve Španělsku, kde jsme disponovali také přímými kontakty. Pro české vedení firmy je takový průnik na cizí trhy v podstatě neuskutečnitelný. Naše firmy mají šance na Slovensku, na ostatních trzích, jako je německý, španělský, italský, anglický, francouzský a další, jsou však zcela jiné podmínky.

Podle jakých kritérií určujete cenu systémů ERP, od čeho se odvíjí finanční kalkulace při jeho implementaci?

Cena licence se odvíjí od vyhodnocení kvality, robustnosti i výkonnosti systému a porovnání těchto atributů se srovnatelnými konkurenčními produkty a jejich cenovými hladinami. Konzultační ceny se pak odvozují od odměňování pracovníků v té které firmě. I zde hraje roli konkurenční prostředí. U většiny místních dodavatelů ERP jsou ceny implementací obdobné. U zahraničních firem to jsou ovšem násobky těchto „českých“ hodnot.

Jak bude fungovat integrovaný systém ERP v budoucnosti? Dočkáme se v tomto odvětví nějakých výrazných změn?

O tomhle již byla vedena spousta debat. Nemyslím, že se dočkáme něčeho nového a světoborného. Logicky se dále budou vyvíjet již existující technologie. Převrat by mohl nastat v poskytování systémů ERP. Již by se nekupovaly licence, produkty by byly poskytovány ve formě služeb jako ASP (Application Service Providing). Ačkoli však sám znám firmy, které naše řešení touto formou již poskytují, ještě si nejspíš počkáme, než se daný přístup hromadně rozšíří. Nyní jej totiž znevýhodňuje nejen nízká rychlost a relativní nespolehlivost internetu, ale také obavy firem o vlastní data. Riziko „prosáknutí“ citlivých interních dat ke konkurenci, které by se v případě ukládání informací na serverech třetí strany zvyšovalo, by totiž mohlo znamenat vážné ztráty doprovázené oslabením tržní pozice.

Myslíte si, že na lokálních trzích bude docházet k nějakým zajímavým akvizicím?

Samozřejmě, že tu jsou takové tendence. Důvody jsou především dva: Spojená síla má větší možnost něco ovlivňovat, něco dokázat a samozřejmě poskytovat lepší služby a produkty.

Jde však také o pracovní trh IT, tedy především programátorů, konzultantů, jichž je nedostatek. Akvizice je tedy jeden ze způsobů, jak získat kvalifikovanou a přínosnou pracovní sílu.

Jaké novinky vaše společnost uvedla v poslední době? Co pro zákazníky chystáte do budoucna? Z jakých „vylepšení“ se zákazníci budou moci těšit v ERP třídy Byznys?

Na podzim 2007 jsme na veletrhu Invex uvedli systém Byznys VR, s nímž jsme sklidili velký úspěch a obdrželi jsme ocenění nejlepší IS roku 2007. Aktuálně jsme uvolnili novou verzi systémů Byznys Win a Byznys VR s  vylepšenými funkcemi. Do budoucna pak samozřejmě připravujeme další kroky. Vylepšovat chceme zejména modul Byznys BI postavený na OLAPových kostkách.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku