Hlavní navigace

ERP by měl automaticky řešit úlohy, u kterých člověk není potřeba

3. 3. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: K2 atmitec
Na lidi měla zůstat jen skutečně kvalifikovaná práce, říká Petr Schaffartzik, generální ředitel skupiny K2.

Jak se v roce 2019 vyvíjela reálná poptávka po manažerských informačních systémech, resp. specificky po řešeních ERP?

V roce 2019 jsme zaznamenli proti roku 2018 obecně nárůst poptávky. Motivy firem požadujících nové ERP zůstávají stejné. Hlavním motivem je náhrada roztříštěných, zastaralých a funkčně nevyhovujících programů. Zaznamenáváme dva nové trendy. Tím prvním je zvýšená poptávka po našich e-shopech a B2B portálech. Tím druhým je zvýšený zájem o WMS řešení.

Výzvou současnosti je snaha automatizací procesů zvýšit efektivitu výroby a snížit nároky na objem pracovních sil. Jak by měl ERP systém obecně tyto požadavky podpořit?

Zjednodušeně by systém měl umět automaticky řešit úlohy, u kterých člověk není potřeba. Je zbytečné, aby lidé do systému ručně přepisovali data, která vznikají automaticky například na výrobních linkách. Problém se ale rozhodně netýká pouze výroby. Opravdu si nemyslím, že ve svých firmách potřebujeme tolik fakturantů, referentů a účetních, kteří mnohdy jen mechanicky vykonávají věci, které mohou být plně automatizovány. Podobně jako ve výrobě by na lidi měla zůstat jen ta skutečně kvalifikovaná práce.

Kam se dnes posouvá inteligence ERP systémů? Která funkcionalita (strojové učení, prediktivní analytika, umělá inteligence) nejvýrazněji přispívá k vývoji inteligentních ERP systémů a proč?

Z umělé inteligence se v posledních letech stal buzzword, ze kterého se vytratil původní význam. Téměř to vypadá, že pokud nechcete působit trapně, musíte do přednášky na jakékoli téma dostat aspoň jednou slovní spojení „umělá inteligence“. Pojďme ale zpět k ERP.

Jestliže vynecháme aplikace jako jsou hlasové ovládání nebo rozpoznávání obrazu, kdy ERP nastaví barevný profil podle aktuální nálady uživatele za displejem, pak považuji umělou inteligenci v nejbližších letech spíše za doménu specializovaných služeb, s nimiž bude ERP systém komunikovat.

Jiná situace je u prediktivních analýz založených na statistických metodách. Tam totiž dokážeme při detailnější analýze říct, proč predikce prodejů vykazuje nárůst nebo pokles. Kdo ale bude zodpovědný za skutečně důležitá rozhodnutí umělé inteligence v ERP systému?

Daří se vašim zákazníkům, kterých se týká elektronická evidence tržeb, dostatečně pružně reagovat na legislativní požadavky a změny související se zavedením EET? Jak jim v tom jejich ERP systém pomáhá?

EET představuje pro ERP systém zcela okrajovou záležitost. Pro podnikatele, který platby evidoval, nemůže EET v ERP představovat žádnou komplikaci. Vše běží na pozadí a plně automaticky. Potíže, které podnikatelé s EET mají, souvisí spíše se změnou zvyklostí a s vícenáklady spojenými s nákupem hardwaru.

Zaznamenali jste v poslední době nějaké další nové nebo neobvyklé požadavky na funkcionalitu manažerských/ERP systémů? Jakým způsobem jste je řešili?

S neobvyklými požadavky se setkáváme neustále také díky tomu, že ERP K2 je zároveň platformou pro vývoj aplikací prakticky bez limitů. Velmi pružně tak můžeme reagovat na požadavky zákazníků na funkcionality, které na trhu ve standardizované podobě chybí nebo jejich začlenění do ERP by bylo neúměrně nákladné a obtížně udržitelné.

U těch zobecnitelných nových požadavků cítíme, že se stále více stírají hrany mezi tím, co je doménou ERP, a kde je na řadě specializovaný produkt. Uvedu příklad. S postupující automatizací ve výrobních firmách požadavky našich klientů míří do oblasti dříve vyhrazené pro MES systémy.

Které vlastnosti řešení, jež dodáváte, jsou podle vás klíčové pro váš úspěch na trhu?

Za naprosto zásadní považuji inovativnost a uvolňování nových verzí produktu v pravidelném ročním cyklu. Potřeba reagovat na trendy v technologiích a na změny na trhu dle mého názoru dnes už nedovoluje firmám v konkurenčním prostředí, aby mohly čekat 7 – 10 let na to, až jejich dodavatel představí nový produkt.

Z funkčních oblastí jsou to například vlastní e-shopy, B2B portály a WMS systém (řízený sklad). Ve všech případech se jedná o moduly plně integrované do ERP K2 bez jakékoli synchronizace dat. Pro holdingy nebo firmy, které expandují do zahraničí, ERP K2 umožňuje už ve svém standardu vedení více subjektů sdílejících stejná data, stejné procesy a pracovní postupy. Konsolidovaný reporting je tak k dispozici na pár kliků.

Cloud24

Můžete uvést konkrétní případ, kdy se vašemu zákazníkovi podařilo pomoci vašeho systému vyřešit nějaký klíčový problém nebo mu to přineslo podstatnou konkurenční výhodu?

Takových příkladů je samozřejmě k nalezení v každé firmě a každém projektu mnoho, protože právě od toho softwarové nástroje v ERP systému K2 jsou. Pokud bych měl vzpomenout některé větší a zajímavější projekty z poslední doby, pak bych vybral přímo nad ERP systémem K2 postavený B2B portál ve firmě Canis Safety, který zásadním způsobem zefektivnil prodej ochranných pomůcek, nebo do K2 integrovaný WMS systém ve společnosti Stoklasa textilní galanterie, který díky chytrým analýzám a flexibilní alokací zboží výrazně šetří náklady na interní dopravu a manipulaci.

Byl pro vás článek přínosný?