Hlavní navigace

ERP a výroba plastů

18. 2. 2013
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: © N-Media-Images - Fotolia.com
Výroba plastů je velmi specifickou oblastí, kde velmi záleží nejen na výrobě samé, ale také na související logistice a komunikaci s odběrateli.

Jde totiž velmi často o výrobu komponent pro výrobce celků, jako jsou například automobily, různá zařízení či stroje. Nejde pouze o to, co vyrábíte a jak to vyrábíte, ale také, komu dodáváte a jak dodáváte. Firma, která se zabývá výrobou plastů, tedy bezesporu potřebuje mít k dispozici kvalitní ERP systém a jeho prostřednictvím dobře ošetřenou nejen výrobu, ale i další součásti své činnosti.

Základní činností mnoha firem, které se zabývají výrobou plastů, je zpracování granulátu. Ten se po nutných úpravách nasype do stroje. Podle použité formy vzniká výrobek, přičemž v naprosté většině případů se jedná o sériovou výrobu.
Složité výrobky vznikají pomocí vstřikování, jehož základem je forma. Jednodušší pak zpravidla vytlačováním podle různých profilů. Produktem je nekonečný pás nějakého výrobku, který se pak dělí na příslušné kusy dle požadované délky.

Granulát je obvykle nutné namíchat speciálně pro konkrétní výrobní dávku a usušit. K tomu slouží míchačky a sušičky. Granulát je obvykle výrobci nakupován konkrétně pro danou spotřebu. Může se však stát, že během transportu od dodavatele granulátu se navlhne, což řeší právě sušička. Barevnosti lze docílit jednoduchým způsobem: barevný granulát je v daném poměru míchán z jiných barevných substrátů.

Stroje a ERP
V plastikářské výrobě se používají stroje různých typů, např. vstřikovací, lisovací, vakuovací lisy… Jejích propojení s ERP systémy je velmi důležité, ale zpravidla se při něm neobjevují zásadní potíže. Jednotlivé stroje mohou mít různé parametry např. sílu vytlačování, přítlačnou sílu a podobně. I tyto parametry lze v informačních systémech sledovat. Jednotlivé stroje z dané skupiny typů jsou různě zaměnitelné. Např. výrobek mohu vyrábět na libovolném lisovacím stroji s přítlačnou sílou X a více. Tento fakt lze považovat za specifikum zejména v plastikářské výrobě. Obdobná zaměnitelnost běžně nebývá možná. S tím si však v informačním systému bez problémů poradíte. V kapacitních plánech je toto specifikum evidováno jako takzvané „alternativní pracoviště“. Sledování zmetkovosti, přípravné doby („seřizovací časy“), opotřebení forem nebo odvádění pomocí čárových kódů – i to jsou základní požadavky v tomto druhu výroby.

Systémy pro plastikářskou výrobu jsou specializovaná ERP řešení, která obsahují
veškerou potřebnou funkcionalitu umožňující snadnou a rychlou implementaci v podnicích, které realizují výrobu a dodávky v oblasti tohoto výrobního odvětví.

Jejich důležitými součástmi proto jsou EDI komunikace, příjem a zpracování odvolávek, a provázanost nákupního a výrobního plánu. Důležité je také řízení expedičních procesů včetně tisku transportních etiket a zasílání avíz o dodávce a neméně samozřejmě podpora sběru dat pomocí čárového kódu.

Formy a kapacity
Podívejme se však i na další specifika výroby plastů. Jedním z nich je například otázka forem. Forma je speciální nářadí, které je nutné pro výrobu v rámci operace lisování.
Formy jsou drahé a je nutné jejich cenu rozpouštět dle životnosti do jednotlivých výrobků. Při plánování výroby je tedy nutné zohlednit nejen kapacity stroje, ale i formy.
Formy mohou být nejen na jeden kus výrobku, ale zpravidla bývají vícenásobné.
Na jeden cyklus tedy vypadne více kusů výrobku.

Důležitá je přitom skutečnost, že přípravné časy pro lisování nejsou konstantní a závisí na druhu předešlého výrobku. V případě, že předchozí výrobek byl vyráběn na stejné formě a má například jen jinou barvu, je čas na přípravu několikanásobně kratší, než při kompletní výměně formy. Při plánování výroby je nutné tyto faktory zohledňovat. Firmy často požadují i plánování přechodu barev od nejsvětlejší po nejtmavší.
Pracovníci, kteří mají na starosti seřízení a přípravu pracoviště, jsou zpravidla kvalifikovanější (a tedy také pracují ve vyšší tarifní třídě) než obsluha lisu.
Produktivitu lisu neovlivňuje jeho obsluha, ale seřizovači tím, že minimalizují časy seřizování a přípravy formy.
 
Formy se samozřejmě také mohou poškodit a je nutné je opravovat.
Jedná-li se například o dvaceti násobnou formu a poškozena je pouze část s jedním kusem výrobku, dochází často k zaslepení části formy a tím i ke snížení její násobnosti. V jednom cyklu tedy vypadne méně výrobků, ale časy cyklu se nemění. Dochází pak ke zpožďování výroby vůči plánovaným časům nezaslepené formy, které jsou uvedeny v TPV. To má vliv nejen na plánování výroby, ale i na oceňování zaměstnanců, kteří jsou placeni v úkolu. Zaměstnanec v této branži má totiž úkolovou mzdu stanovenou na jeden cyklus (bez ohledu na počet zaslepení), nikoli na jeden kus výrobku.
 
Zajímavé je i to, že ačkoli výroba plastů je svým charakterem sériovou výrobou, často se však stává, že si firma vytvoří i vlastní středisko na výrobu forem. To je však naopak typicky zakázková výroba. Požadavkem je pak zvládnutí evidence zakázkové i sériové výroby v jednom informačním systému.

V části evidence výroby hraje podstatnou roli i sledování prostojů při lisování a výkaz práce seřizovačů. Je možné vyhodnotit čas reakce seřizovače na vznik poruchy, včetně prostojů apod.

Aby systém opravdu pomáhal
Shrňme tedy závěrem stručně, co vše požadují výrobci plastů od svého informačního systému, aby pro ně mohl být opravdovým pomocníkem.

Především musí dokonala zvládat Technickou přípravu výroby (TPV), ať už máme na mysli snadné pořizování kusovníků a postupů, importy dat z CAD aplikací, průkazné, termínové změnové řízení, podpora norem ISO a podobně. Výrobci se samozřejmě neobejdou ani bez tvorby kalkulací či bez podpory obchodní a nabídkové činnosti.

Systém jim pomůže také s hledáním variant a alternativ při výrobě, tedy například s možností záměny materiálů jak na úrovni kusovníku, tak na kartě materiálu. Musí zvládnout i definice náhradních operací na úrovni technologického postupu nebo pracoviště či zohlednit alternativy při přípravě skladových dokladů nebo v kapacitním plánování.

Nejen pro výrobu plastů je důležitá optimalizace zásob. Systém proto automaticky generuje požadavky na nákup i na výrobu a porovnává materiálové potřeby se stavem skladu s ohledem na budoucí pohyby.

Další důležitou věcí, je sledovatelnost ve výrobě, tedy dohledání stavu rozpracovanosti zakázky, zpětné dohledání příčiny reklamace například možnost sledování historie změn, kusovníků a postupů na jednotlivých výrobních příkazech formou odchylkového řízení.

Informační systém ve výrobě obecně a v plastikářské zvláště musí dnes umět také podporovat řízení jakosti, plánovat kapacity i zdroje, vyhodnocovat zakázky a účtovat. Vyjmenovat všechny detaily informačního systému pro tak složitou oblast, jako je výroba plastů na prostoru pro jeden článek skutečně nelze. Pokud vás však tento nástřel jeho možností zaujal, můžete oslovit producenta takového ERP a jistě vám rád představí všechny funkcionality a pravděpodobně též umožní vidět práci systému v reálu u některého ze svých zákazníků.

Ing. Miroslava Adamyová
Manažerka značky HELIOS Green
Asseco Solutions, a.s.

Byl pro vás článek přínosný?