Hlavní navigace

Business intelligence a práce s daty jsou klíčem k fungujícímu byznysu (1.)

17. 9. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: © olly - Fotolia.com
Business intelligence patří v IT mezi skutečné evergreeny. Vždyť samotný termín poprvé použil v roce 1958 Hans Peter Luhn z IBM, a dějiny systémů pro podporu rozhodování se začaly psát již v šedesátých letech.

Nás ale nečeká výlet do historie – naopak, zajímá nás skutečný stav BI na českém trhu. Jaké problémy tuzemští CIO s pomocí svých dodavatelů řeší a jak k nim přistupují? Jako první v pořadí jsme se věnovali problematice efektivního promítání výstupů z BI do obchodních strategií – zvládají to zákazníci českých dodavatelů řešení pro BI? A pokud ano, jaké jsou konkrétní příklady takového použití?

V čase ekonomické krize řeší řada firem otázku, jak zvýšit prodej svých produktů či služeb i přes neustálé snižování nákladů. CIO společně s dodavateli BI tak stále častěji mají co do činění s projekty, jejichž cílem je objevit skrytý potenciál v komunikaci s klienty, návrhu produktů či efektivitě firemních procesů. „Důležitým předpokladem pro efektivní využití výstupů business intelligence je propojení technologických nástrojů s obchodními cíli společnosti. Znamená to vědět, jaké ukazatele sledovat a za jakým účelem,“ upozorňuje Robert Havránek z Microsoftu. Podobný náhled má také Pavel Červený z Asseco Solutions: „Primární je obchodní strategie, kterou zákazník musí mít, aby mu jakákoliv investice vložená do BI byla přínosem. Tedy kdo si ujasní, co je v jeho obchodní činnosti klíčové, a následně zvolí vhodné nástroje BI, ten jejich výstupy přirozeně využívá s velkou efektivitou.“ „Míra použití těchto informací v rámci strategií  a dlouhodobých záměrů společností se u jednotlivých organizací výrazně liší,“ všímá si Tomáš Rychlý ze společnosti Logica.

Technologie business intelligence se v poslední době hodně zaměřují např. na  analýzy  prodejů a nákupů, přehledy nákladů a výnosů, speciální finanční výkaznictví, přehledy vytíženosti zaměstnanců nebo na sledování volné a alokované disponibilní kapacity strojů atd. Právě výsledky z těchto analýz pomáhají zákazníkům nejen při plánování obchodních strategií, ale i při stanovování dlouhodobých obchodních cílů. „Zjednodušeně lze říci, že BI poskytuje firmám řešení při sběru a analýze dat, a to s jediným a hlavním cílem: usnadnit reporting, analytické dotazování a dodat podklady pro kvalifikované rozhodování a plánování,“ myslí si Jana Benáková ze společnosti OKsystem.

Reálné přínosy z nasazení BI

„Například společnost VSK Profi využívá v rámci Byznys ERP modul business intelligence k analytickému zpracování agend, do nichž lze přistupovat přes rozhraní systému Byznys ERP s možností přechodu do MS Excel (kontingenční tabulky, grafy). Přínosy tohoto řešení jsou podpora manažerského rozhodování a přehled o zásadních ekonomických a obchodních aktivitách firmy,“ jmenuje první příklad Martin Korejs z J.K.R.

„Naši klienti z finančního sektoru využívají BI pro detailní segmentaci zákaznické báze, čímž podporují nejen marketingové kampaně, ale také vlastní obchodní strategii. Zákazníci z oblasti zdravotnictví zase využívají výstupy z BI pro sledování a řízení své výkonnosti v souladu s platnou úhradovou vyhláškou,“ říká Michal Houštecký, který odpovídal za Arbes Technologies.

„Realizujeme zatím spíše menší projekty s dobou trvání čtyř až osmi týdnů, které však mohou přinést velice zajímavé ekonomické výsledky. Ukázkou takových projektů pro finanční sektor je například zohlednění „rodinných“ vztahů mezi klienty při nabídce bankovních produktů (tzv. householding) nebo identifikace klientů, u nichž je vysoká pravděpodobnost nákupu dalšího produktu nebo služby (cross-sell). Jiným příkladem může být projekt segmentace portfolia klientů využívajících kreditní kartu podle jejich chování, který jsme realizovali s Českou spořitelnou,“ uvádí příklady Jiří Živnůstka ze společnosti Adastra.

To, co zákazníci měří nebo o čem dostávají reporty na denní bázi, mohou být také například změny v organizaci nebo priorit v projektech nebo programech – což se nepřímo týká změn ve vlastní strategii. „Ukázkou může být například Swisscom, kde se nasadilo process intelligence řešení na monitoring transakcí objednávek, procesů rozhraní a reportů o chybách koncových systémů. Z koncových systémů se extrahují data ve vztahu k objednávkám a smlouvám – například vše o DSL přípojkách – od podepsání smlouvy až po billing. Celkový manažerský přehled o výkonnosti procesů pak ve výsledku vede k větší zákaznické spokojenosti a třeba k nižšímu počtu zrušených přípojek,“ konkretizoval přínosy nasazení process intelligence Dominik Vanderhaeghen ze Software AG.

CS24

Jan Klimeš ze společnosti Ortex v odpovědi na náš dotaz zmínil příklad společnosti Europasta SE, významného středoevropského výrobce těstovin, který intenzivně využívá BI např. pro tvorbu odběratelských cen a řízení rentability výrobků a zakázek.

Specifickou oblastí BI v kontextu geografických informací se zaobírá společnost Business Maps, za niž nám odpověděl Jaroslav Poláček: „Naše firma se specializuje na vizualizaci podnikových dat v mapách, proto uvedu příklad právě z této oblasti BI. Švédská společnost Mölnlycke Health Care využívá geografické reporty pro podrobnou analýzu obchodních výsledků až do úrovně dvoumístného PSČ v mnoha státech Evropy. Tyto analýzy slouží např. oddělení marketingu či produktovým manažerům jako podklad pro tvorbu příslušných strategií.“

Byl pro vás článek přínosný?