Hlavní navigace

Digitální transformace vyžaduje hlavně dobrou strategii, říkají ředitelé firem Atos a Eviden

1. 11. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: GettyImages
Od poloviny letošního roku v Česku nezávisle fungují společnosti Atos Czech Republic a Eviden Czech Republic, které vznikly z původní společnosti Atos. V čele Evidenu zůstal původní generální ředitel společnosti Vladek Šlezingr a stejnou pozici v Atosu nyní zaujímá Aleksandar Pantelič. S oběma jsme si povídali o tom, jak dělení probíhalo, co vidí jako největší trendy IT a jak by k nim měla moderní firma přistupovat.

Jsou to tři měsíce, co se firmy Atos a Eviden rozdělily. Jak se vám podařilo tuto změnu zvládnout?

VŠ: Musím přiznat, že to bylo náročné. Bylo potřeba samozřejmě vyřešit spoustu úředních záležitostí, ale myslím, že stěžejní na tom všem byla komunikace jak směrem k zákazníkům, tak interně k našim kolegům. Pro mnohé z nich přineslo dělení i práci navíc, takže si zasloužili fér a otevřený přístup. Myslím, že právě otevřená a přátelská firemní kultura přispěla k tomu, že se nám vše podařilo v pořádku ustát.

Co vlastně k rozdělení vedlo?

AP: Šlo o globální rozhodnutí, kterému jsme se museli lokálně přizpůsobit. Pro obě „nové“ společnosti je to příležitost se úžeji specializovat na své oblasti. Pro Atos je jsou to hlavně Managed Services v oblasti Infastruktury, Cloudu a Digital Workplace, což je v podstatě komplexní IT podpora klienta, návrh, vytváření a správa celé infrastruktury a služby včetně poradenství ve všech jmenovaných oblastech.

VŠ: Služby Evidenu zahrnují digitální transformaci, chytré platformy, cloudové služby, superpočítačové technologie, kde máme v rámci regionu silnou pozici, nebo kyberbezpečnost. I přes rozdělení ale nadále fungujeme společně, protože ve vzájemné spolupráci cítíme naši přidanou hodnotu. Společně dokážeme zákazníkům poskytovat komplexní služby zahrnující vše, co moderní firma z hlediska IT potřebuje.

A co všechno to zahrnuje? Co v dnešní době firma potřebuje?

AP: V první řadě je to digitální strategie. Každý mluví o digitální transformaci, ale první krok je říct si, co vlastně potřebujeme a udělat si plán. A přidaná hodnota Atosu a Evidenu je právě v tom, že dokážeme pomoci s přípravou tohoto plánu a zajistit komplexní exekuci všech jeho kroků. V Atosu umíme postavit IT infrastrukturu, jako multivendor vybíráme to nejlepší řešení pro klienta a neomezujeme se na jednoho výrobce. Eviden se postará o kybernetické zabezpečení nebo SAP systémy.

VŠ: V posledních letech se pracovní prostředí hodně proměnilo. V mnohých firmách dnes funguje model hybridní práce, kdy zaměstnanci pracují z různých míst. Tím pro IT vznikají nové výzvy, je potřeba, aby měli veškerou podporu a přístup ke všem datům, která potřebují, ale zároveň nenarušovali jejich bezpečnost.

Aleksandar Pantelič, Atos Czech Republic

Existuje nějaký univerzální způsob, jak toho dosáhnout?

VŠ: Univerzální řešení neexistuje, vždy je potřeba zohlednit potřeby a možnosti dané organizace. Trendem je ale dnes samozřejmě přechod do cloudu. Cloud již v dnešní době nabízí vysoký výpočetní výkon, škálovatelnost i bezpečnost. Máme za sebou několik velkých úspěšných projektů migrace systémů SAP do cloudu a například pro Zentivu jsme provedli vůbec první migraci SAPu do Microsoft Azure u nás. Vždy je ale samozřejmě potřeba se nad řešením zamyslet byznysově, na což máme zkušené poradce, kteří klientům dokáží pomoci.

AP: Technologie je dobrý sluha, ale zlý pán, takže pokud se nějaká modernizace zavádí bez uvážení a plánu, nedopadá o dobře. Také bych dodal, že největší výzvou IT jsou lidé, které je vždy potřeba důkladně proškolit a vysvětlovat jim, jaký prospěch jim nová digitální řešení přinesou.

Vladek Šlezingr, Eviden Czech Republic

Čeho může firma úspěšnou digitální transformací dosáhnout?

AP: Určitě větší efektivity, a tím svých obchodních cílů. To by měl být prvotní účel digitální transformace, která může přinést i příležitost inovovat produkty. Přidanou hodnotou bývá zvýšení motivace zaměstnanců, kterým digitální technologie pomáhají v jejich práci a dodávají jim novou inspiraci. V neposlední řadě rozšíření možností ochrany dat i aplikací a větší kybernetickou odolnost.

Jaké jsou největší trendy současnosti? Co nyní IT specialisté nejvíce řeší?

VŠ: Nejen napříč IT světem je to trend využití umělé inteligence, která prochází napříč všemi oblastmi, kterým se Atos i Eviden věnuje. Dá se využít k optimalizaci ve výrobě, k detekci kybernetických útoků či v superpočítačových systémech. Na druhou stranu s sebou přináší různé otazníky a bezpečnostní výzvy.  V rámci kyberbezpečnosti je nyní stěžejní také příprava na novou směrnici Evropské unie NIS2, která má za cíl zvýšit úroveň bezpečnosti informačních systémů, počítačových sítí, aplikací, software a dat.  Jak již bylo zmíněno, trendem je rozhodně také přechod na cloud a hybridní cloud. Firmy řeší, jaká data a aplikace mít ve vlastním datovém centru a co přesunout do cloudu.

AP: V souvislosti s prací s daty je to také IoT a edge computing, které zažívají velký rozmach v průmyslu. Celkově je nyní v průmyslu trendem propojování různých systémů a lepší, respektive chytřejší využití velkého množství dat, které v každém okamžiku ve výrobě vznikají a dosud byly ukládány a zpracovávány odděleně. Firmy se tato data snaží efektivně sbírat a chytře využít. Právě to jsou i oblasti, kde se skutečně vyplatí požádat o pomoc externí odborníky.

Co firmě může přinést externí zajištění IT? Nevystačí si se svými interními kapacitami?

AP: Rozhodně je třeba říci, že IT specialistů je dnes nedostatek, proto je pro firmy často složité je najít a interně zaměstnávat. Často je výhodné svěřit tuto zodpovědnost někomu jinému. Externí specialista může jak ušetřit náklady, tak poskytnout nezávislý pohled a řešení. V současnosti se IT rozvíjí tak rychle, že je velice náročné, aby jeden či dva interní lidé stíhali sledovat všechny trendy. Outsourcing tak přináší jistý technologický nadhled. Externí IT firma také zpravidla nabízí podporu 24/7.

Máte závěrem nějaký vzkaz pro manažery, kteří uvažují, jak zlepšit své IT?

DT24

AP: Určitě bych poradil, aby k IT nepřistupovali jako k nutnosti, ale jako k příležitosti a dobře si promysleli strategii. Správný přístup k IT může celé firmě zajistit lepší budoucnost a otevřít nové možnosti.

VŠ: A také bych doporučil důvěřovat svým CIOs, zejména v otázkách kyberbezpečnosti, která se často opomíjí, dokud nepřijde problém.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku