Hlavní navigace

Devatero otázek cloudové strategie, na které si musí odpovědět každý IT lídr

8. 1. 2024
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: CIO.cz s využitím DALL-E
Ať už se svojí cloudovou cestou začínáte nebo jste na ní už daleko, posouzení – a přehodnocení – těchto klíčových otázek je životně důležité pro zajištění přístupu v souladu s podnikáním bez překračování nákladů, které může kdykoli rychle nastat.

Už nejde o to, zda organizace přecházejí na cloud, ale spíše o to, jak dobře to jde. Cloud není ten nový lesklý objekt v dálce, plný možností. Už přistál na zemi – někdy s nečekaným úderem na špatnou stranu rozvahy společnosti.

„Je tolik lidí, kteří šli do cloudu, aniž by přemýšleli o skutečných důvodech, proč to dělají a čeho chtějí dosáhnout,“ říká David Mitchell Smith, významný viceprezident a analytik společnosti Gartner zaměřený na cloud computing a digitální základy. Společnosti mohly mít velmi podrobné plány migrace nebo realizace, ale mnoho z nich si nedokázalo vytvořit úhel pohledu na roli cloudu v podniku.

Je pro vás metaverzum zajímavou firemní záležitostí?

Ačkoli někteří pokračují ve skoku, aniž by se zabývali cloudovými dohodami, hodnota rozvoje komplexní cloudové strategie se stala evidentní. „Dnes čelíme kruté realitě nákladů na cloud, pokud neděláme správně,“ říká Jay Upchurch, výkonný viceprezident a CIO ve společnosti SAS. „Je důležité porozumět svému cíli a zaměřit se na dosažení této obchodní hodnoty, než do toho skočíte.“

Bez jasné cloudové strategie a široké podpory vedení mohou být ohroženy i investice do cloudu s přidanou hodnotou. „Náklady na cloud se často – a rychle – stanou velkými položkami v rozpočtech. A náklady se opakují měsíčně nebo čtvrtletně,“ říká Upchurch. „To činí z nákladů na cloud cíl pro finanční týmy a vedoucí pracovníky.“

Jsou tu i další rizika. Pokud neexistuje podporovaná cloudová strategie sladěná s podnikáním, mohou existovat protichůdné cíle a záměry, podceňovaná vnímaná obchodní hodnota a špatná uživatelská zkušenost.

Na druhou stranu ti CIO, kteří vyvinou dobře promyšlenou cloudovou strategii, s větší pravděpodobností dosáhnou lepších výsledků než ti, kteří tak neučiní, říká Smith.

A pro CIO není nikdy pozdě na to, aby přehodnotili své cloudové strategie.

„Mnoho organizací musí přehodnotit své cloudové strategie, protože jejich podnikání se změnilo a nabídky dodavatelů dospěly,“ říká Brian Alletto, technologický ředitel poradenské společnosti West Monroe v oblasti digitálních služeb. Následuje několik těžkých otázek, které by si IT lídři měli klást o své dnešní cloudové strategii.

1. Proč vlastně jdeme do cloudu?

První a nejdůležitější otázka je tak zdánlivě zřejmá, že si mnoho IT lídrů myslí, že ji mají v malíčku. „Pokud se někoho zeptáte, často odříká seznam tuctu potenciálních výhod cloudu – nižší náklady, lepší zabezpečení, větší agilita a tak dále,“ říká Smith. Ale tím neodpovídají na otázku. Cloudová strategie by měla být postavena na obchodních výsledcích, kterých se organizace snaží dosáhnout a které se pak mohou shodovat s některými z těchto potenciálních výhod.

„Skutečnost je taková, že cloud má širokou škálu možností a ve skutečnosti neexistuje žádné univerzální řešení,“ říká Ben McIntyre, viceprezident podnikových řešení a architektury ve společnosti Merchants Fleet. Vedoucí IT v 60leté firmě pro správu vozového parku zjistili, že cloud může podpořit její rychlý růst bez problémů s údržbou datových center. „Když jsme se rozhodli přejít na cloud a umožnit našim řešením cloud, bylo to rozhodnutí, které bylo přímo v souladu s dlouhodobou strategií růstu organizace,“ říká McIntyre.

2. Jsou klíčové zainteresované strany skutečně zapojeny?

Je důležité, aby všechny dotčené funkce byly v souladu s obchodní hodnotou přechodu do cloudu. Jen tak se budou moci a ochotni zúčastnit, říká Upchurch.

Aby toho dosáhli dobře, měli by IT lídři odhalit klíčové cíle každého zainteresovaného subjektu, provázat tyto cíle zpět s podnikovými obchodními cíli a nasměrovat všechny ke společným cílům prostřednictvím diskusí a pověření shora dolů, říká Mukesh Ranjan, viceprezident týmu IT služeb ve společnosti Everest Group.

3. Jaké jsou naše cloudové principy?

Cloud-first, buy-for-build, multicloud, cloud-native, lift-and-shift-as-last-resort. Existuje mnoho principů, kterými se může řídit rozhodování v cloudu. Zatímco migrace do cloudu bude probíhat pracovní vytížení po pracovním vytížení, organizace by se měla spojit se svými cloudovými principy, aby se řídila těmito probíhajícími rozhodnutími, říká Smith ze společnosti Gartner.

4. Máme úplný soupis naší pracovní zátěže?

Abyste zjistili, kam jdete, musíte nejprve vědět, kde jste. Mnoho organizací tento krok přeskakuje, protože může být podstatný. Ale vytvoření inventáře stávajících úloh s klíčovými informacemi o každém z nich výrazně usnadňuje rozhodování na cestě do cloudu.

Může se stát vlastním samostatným projektem, ale během vývoje cloudové strategie je důležité definovat, jaké informace by se měly shromažďovat o každém pracovním zatížení, říká Smith. To může zahrnovat otázky jako kdo vlastní pracovní zátěž; jeho závislosti na jiných aplikacích; kdo je jeho autorem nebo jací dodavatelé jsou zapojeni; požadavky na bezpečnost, správu, shodu a data; a speciální požadavky na integraci nebo umístění. 

Kvíz: Hodíte se na CIO? Přečtěte si také:

Kvíz: Hodíte se na CIO?

Důležité je, že byste také měli uvést cíl pracovní zátěže (např. efektivita, agilita, úspora nákladů) a také jakékoli výkonnostní charakteristiky, které pomohou určit, zda je to dobrý kandidát na cloud. Pracovní zátěže s nepředvídatelnou poptávkou, jako jsou mobilní aplikace nebo webové stránky, mohou patřit do veřejného cloudu, zatímco efektivní, virtualizované aplikace v ustáleném stavu s předvídatelným využitím nemusí z migrace těžit výhody.

5. Využíváme nativních cloudových výhod?

Dlouhý je seznam „zrušených a přesunutých“ pracovních zátěží, které vedly k překročení nákladů, nouzovému řízení výdajů a problémům s výkonem. Takovým nákladným chybám se lze vyhnout větší investicí do cloudové strategie.

Největší hodnota cloudu bývá výsledkem cloudových nativních řešení, která využívají výhod škálovatelnosti a variability cloudu, říká Upchurch ze SAS. U předchozí společnosti s nákladově efektivním podnikovým datovým centrem a prostředím infrastruktury Upchurch zjistil, že pouhé přesunutí podnikových aplikací do cloudu by zdecimovalo rozpočet. 

Pozor, téměř třetina vašich zaměstnanců je na odchodu! Přečtěte si také:

Pozor, téměř třetina vašich zaměstnanců je na odchodu!

Místo toho jeho tým použil postupy DevOps k úpravě aplikací, aby využily nativní cloudové možnosti. Výsledkem bylo cenově neutrální cloudové hostingové řešení, které přineslo další výhody, jako je lepší uživatelská zkušenost, rychlé a transparentní aktualizace a variabilní vzorce využití cloudu.

CIO by si měli položit otázku, zda při migraci do cloudu plně využívají cloudové služby a funkce. „Pokud je odpověď ne,“ říká Upchurch, „možná si jen pronajímáte datové centrum někoho jiného.“

6. Jak vyvážíme bezpečnost, agilitu a využitelnost?

Mít vhodnou úroveň ochrany pro každou cloudovou zátěž je zásadní. Ale cloudová kybernetická bezpečnost je jiná potvora; je to sdílená odpovědnost. Vedoucí IT by tedy měli mít jasno v rolích a odpovědnostech. 

„Prostředí se navíc vyvíjí,“ říká Anuj Bhalla, prezident a globální vedoucí pro excelenci integrovaného cloudu a poskytování ve společnosti Tech Mahindra. „Je nezbytné, aby lídři důsledně vyhodnocovali a revidovali strategie zabezpečení cloudu a byli informováni o vznikajících hrozbách.“

A co víc, IT bude muset žonglovat s kybernetickou bezpečností a konkurenčními prioritami, jako je agilita a funkčnost.

„Aby se uživatelům zachovalo prostředí podobné cloudu, musí být zabezpečení integrováno do vývoje softwaru nativního cloudu a cloudové architektury,“ říká Upchurch. „To eliminuje potřebu složitých konfigurací síťového firewallu, které se obtížně automatizují, jsou dražší a ničí prostředí podobné cloudu, které uživatelé očekávají.“

IT lídři se mohou přesunout k zabezpečení zanechanému přístupy DevOps a použít bezpečnostní postupy, jako je statické testování zabezpečení aplikací (SAST), dynamické testování zabezpečení aplikací (DAST) a interaktivní testování zabezpečení aplikací (IAST).

7. Máme ty správné talenty?

„Organizace zpomalují cestu transformace cloudu kvůli nedostatku interních cloudových dovedností,“ říká Joe Nathan, zástupce ředitele pro transformaci technologií ve společnosti The Hackett Group. Cloud computing mění požadavky na personál v různé míře v závislosti na úrovni a typu přijetí. 

Vítězové soutěže Případová studie 2023 Přečtěte si také:

Vítězové soutěže Případová studie 2023

Vedoucí IT oddělení mohou potřebovat méně lidí pro správu serverů a více lidí provádějících síťové inženýrství na vyšší úrovni, systémovou integraci, správu dodavatelů, datovou vědu, cloudové zabezpečení nebo obchodní analýzy.

Organizace také potřebují netechnické dovednosti, jako je cloudová finanční správa a optimalizace cloudu, říká Nathan. Některých z toho lze dosáhnout zvyšováním kvalifikace ochotných profesionálů, ale IT lídři mohou také potřebovat naverbovat talenty zdatné v cloudu. HR by tedy mělo být klíčovým partnerem v cloudové strategii.

„Potřebujeme dovednosti, abychom správně interpretovali požadavky, porozuměli univerzu potenciálních řešení a začali analyzovat, která z nich se s největší pravděpodobností hodí vzhledem k nesčetným omezením organizace,“ říká Randy Armknecht, generální ředitel a vedoucí globální cloudové poradenské praxe ve společnosti Protiviti.

Zatímco IT lídři se mohou spolehnout na partnery v oblasti IT služeb pro přístup ke schopnostem ve velkém, Armknecht spolupracoval s několika CIO na budování kultury cloudového učení v jejich IT týmech, což může nabídnout širší výhody. 

„Největší přínos, který jsem viděl, je síla komunity, která se tvoří, protože vývojáři databází, sítí, serverů, zabezpečení a aplikací to vnímají jako společnou cestu, kterou mohou dosáhnout společně,“ říká Armknecht. „Větší spolupráce vede ke zvýšení rychlosti nasazení a redukce chyb. Znalý a motivovaný tým, který pracuje společně, může dosáhnout velkých věcí.“

Ředitelé IT by se měli ujistit, že mají také odborné znalosti v oblasti řízení změn. „Přechod na cloud vyžaduje hodně spolupráce a potřebujete lidi, kteří dokážou skutečně zorganizovat a orchestrovat změny,“ říká McIntyre z Merchants Fleet. „Plánování je zásadní, ale skutečně podněcovat všechny lidi k jednotnému přístupu je prvořadé.“

8. Jak budeme měřit a komunikovat hodnotu cloudu?

Minimálně by IT lídři měli vědět, jak řídit náklady na cloud. Škálovatelnost cloudu může rychle vést k překročení nákladů, říká Alletto z West Monroe. Někteří IT lídři vyzdvihují výhody včasného budování funkcí FinOps, které umožňují větší transparentnost nákladů.

Tucet strategických tipů, které se CIO mohou naučit od CTO dodavatelů technologií Přečtěte si také:

Tucet strategických tipů, které se CIO mohou naučit od CTO dodavatelů technologií

Ředitelé IT by však měli být připraveni rozvinout se mimo zodpovědné cloudové výdaje a ukázat obchodní hodnotu cloudu, ať už jde o vývoj nových aplikací, rychlé a časté aktualizace stávajících cloudových aplikací, růst zákazníků nebo tržeb nebo jiné obchodní výsledky s podporou cloudu.

Pro sledování pokroku jsou nezbytné kvantifikovatelné, dynamické a na výsledek orientované metriky. „Realizace a maximalizace hodnoty z cloudu je nepřetržitý proces a potřebuje pevný mechanismus sledování a zpětné vazby pro neustálé zlepšování,“ říká Ranjan z Everest Group, který doporučuje zaměřit se na OKR (cíle a klíčové výsledky) spíše než na tradiční KPI (klíčové ukazatele výkonu).

Ve společnosti SAS, která má velký, pokročilý program FinOps, který ilustruje úspory a efektivitu cloudových nákladů, bude dalším krokem použití platformy k vyjádření obchodní hodnoty plynoucí z těchto investic.

„To ukáže a ospravedlní růst našich efektivních cloudových výdajů,“ říká Upchurch ze SAS. Ilustrování úplného obchodního dopadu cloudu může pomoci jakémukoli CIO „snížit finanční a výkonné reflexy, aby se snížily náklady na cloud, které by mohly být škodlivé pro funkčnost a hodnotu,“ říká Upchurch.

9. Jaká je naše strategie odchodu?

Jednou z největších chyb cloudové strategie je neexistence plánu jejího ukončení, říká Smith ze společnosti Gartner. Každý ví, že by ho měl mít, ale nikdo se na to nechce ptát. „Myslí si, že se lidem nebude líbit odpověď, totiž že jsou uzamčeni a bude těžké se pohnout,“ dodává.

Pět způsobů implementace vlastního velkého jazykového modelu pro AI Přečtěte si také:

Pět způsobů implementace vlastního velkého jazykového modelu pro AI

Přístup spočívající ve schovávání hlavy do písku je však špatný nápad. I když je repatriace cloudu vzácná, je důležité popsat existující závislosti a možnosti, pokud se chcete připravit na nepředvídanou situaci. Ve skutečnosti nyní některé regulační orgány EU vyžadují, aby to společnosti dělaly. Cloudová smlouva může obsahovat smlouvy SLA a podmínky ukončení, ale je povinností vedoucích IT naplánovat, jak bude oddělení probíhat a řešit relevantní infrastrukturní a obchodní problémy.

Na vývoj nebo vylepšení cloudové strategie není nikdy pozdě. Ve skutečnosti může zkušenost s cloudem v reálném světě, ať už k lepšímu nebo horšímu, pomoci při vývoji strategie.

„Neměli byste budovat cloudovou strategii ve věži ze slonoviny, aniž byste dělali chyby a poučili se z nich,“ říká Smith.

Kromě toho existuje mnoho organizací, které byly na podobných cloudových cestách s úspěchy, problémy a neúspěchy, které mohou být poučné pro IT lídry. „Je dobré podnikové správcovství učit se od těch, kteří již prošli, a aplikovat [tyto lekce] na strategii pokroku,“ říká Armknecht z Protiviti.

IT lídři by však neměli otálet s řešením těchto otázek cloudové strategie. „Všechno vyžaduje čas, než se to podaří,“ říká Armknecht. „A v cloudu, kde jsou náklady určovány podle využití, čím déle nadměrně poskytujete zdroje nebo uvíznete u nefunkční architektury, tím vyšší náklady na chyby.“

 

CIO Business World si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.

Byl pro vás článek přínosný?