Hlavní navigace

Deset IT předsevzetí na rok 2023

2. 3. 2023
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Manažeři IT mají pro nadcházející rok velké cíle – od podpory mise svých podniků po neustálé zlepšování.

Uplynulý rok byl pro podnikové IT opět zásadní a IT lídři během něj získávali nové zkušenosti se zaváděním IT iniciativ orientovaných na tvorbu hodnoty a s budováním fungující pracovní kultury na pozadí ekonomické nejistoty. Ředitelé IT předpokládají, že tyto a další výzvy budou řešit i v nadcházejícím roce, ale mají pro rok 2023 také velké plány. Ty přesahují rámec jednotlivých technologických iniciativ nebo inovací. Spíše hovoří o celkovém směřování a o velkých, vyšších cílech, kterých chtějí dosáhnout. A jaké to jsou? Požádali jsme několik ředitelů IT, aby se o svá předsevzetí na rok 2023 podělili. Z rozhovorů s nimi vzešel tento přehled.

Co se dozvíte v článku
  1. 1. Podpora poslání podniku (pomocí technických nástrojů)
  2. 2. Návrat ke strategickému IT
  3. 3. Sladění s obchodními potřebami
  4. 5. Zvyšování efektivity
  5. 6. Zůstat ve spojení
  6. 7. Přeměna IT v koordinátora
  7. 8. Zaměřit se na zaměstnaneckou zkušenost
  8. 9. Zlepšování zákaznické (a partnerské) zkušenosti
  9. 10. Produktově orientované IT

1. Podpora poslání podniku (pomocí technických nástrojů)

Cílem CIO Justina Skinnera pro rok 2023 je podpořit poslání své firmy SmileDirectClub – bez ohledu na to, jaké výzvy nebo problémy se objeví. To podle Skinnera znamená zaměřit se na inovace a využívat technologie, jako je umělá inteligence, aby firma mohla svým zákazníkům poskytovat co nejlepší služby.

„SmileDirectClub nabízí cenově dostupnou péči a zlepšuje dostupnost ortodontických služeb,“ vysvětluje Skinner. „Inflace, celková ekonomická situace a dopady pandemie mě přiměly k tomu, abych se snažil o naplňování našeho poslání ještě usilovněji než dříve. Jako CIO se tedy snažím přijít na to, jak překonat ekonomické těžkosti a využít technologie na podporu výkonnosti a efektivity, abychom mohli pokračovat v naplňování tohoto poslání.“

2. Návrat ke strategickému IT

CIO díky pandemii posílili své postavení ve firmách, protože byli schopní rychle prosadit rozsáhlé digitální iniciativy a transformativní technologie. Mnozí však tvrdí, že je to částečně v reakci na pandemii a že i dlouho plánované projekty byly rychle dokončeny, jen aby se firmy udržely nad vodou.

Ačkoli to přineslo mnoho úspěchů, setrvávat ve stejném reakčním režimu již nemá smysl a nepovede to k nejlepším výsledkům do budoucna. Proto Sameer Jaleel, zástupce CIO na Kentské státní univerzitě, říká, že v novém roce se od operativního myšlení vrátil ke strategičtějšímu.

„Všichni jsme museli pohotově reagovat na nastalou situaci, na nové okolnosti a nepředvídané události, a méně se zabývat strategií. Vyvinuli jsme aplikace, o jakých jsme dříve ani neuvažovali. Museli jsme umožnit práci a studium na dálku, protože studenti i vyučující zůstali doma, a posléze jsme přešli na hybridní model,“ říká.

Uvádí jeden konkrétní projekt a vysvětluje, že IT oddělení trvalo pouhých šest týdnů, než vyvinulo plně funkční aplikaci pro distanční účast na dlouho plánované akci, která se kvůli protipandemickým opatřením nemohla konat fyzicky. Jaleel však říká, že až se svět po pandemii uklidní a usadí, chce se vrátit ke strategickému myšlení.

Sedm způsobů, jak zničit svoji reputaci lídra IT Přečtěte si také:

Sedm způsobů, jak zničit svoji reputaci lídra IT

„Můžeme se vrátit k řízení IT na základě poslání univerzity a jejích dlouhodobých cílů,“ říká. „Vyžaduje to však, abychom si kladli otázky, které jsme si během pandemie klást nemuseli. Některé aspekty, například náklady, nebyly příliš na pořadu dne, protože vše bylo náhle jinak. Nyní můžeme opět uvažovat strategičtěji.“

3. Sladění s obchodními potřebami

Pro rok 2023 chce ředitel IT společnosti Salesforce Juan Perez, aby se jeho IT organizace nadále „přibližovala byznysu“ a snažila se o maximální porozumění a sladění priorit.

„V dnešní době je potřeba méně oddělovat byznys a IT, ale naopak je stále více propojovat a sjednocovat,“ říká. „A to umožní IT poskytovat vyšší užitek. To znamená, že IT oddělení nestojí stranou a nesleduje, jak se daří podnikání, ale podílí se na něm. Jinými slovy, přímo přispívá k ekonomickým výsledkům.“

Perez přiznává, že CIO se o takové propojení IT a byznysu snaží již léta, avšak problémy s jejich sladěním stále přetrvávají.

„Všichni ředitelé IT si uvědomují, jak je propojení s byznysem důležité. Stále však existuje určitá propast,“ říká. „IT je přitom nejužitečnější, pokud je vnímáno jako skutečný poradce podniku při rozhodování, podílí se na tvorbě obchodních plánů a může ovlivňovat obchodní strategii a její realizaci prostřednictvím technologií, nikoli jen přijímat zadání.“

4. Posílení kybernetické bezpečnosti

Další oblast, kterou Perez zmínil, uváděli i jiní ředitelé IT, a to zvýšenou pozornost věnovanou kybernetické bezpečnosti.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z CIO Business Worldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Průzkum, který mezi 2 203 IT řediteli a manažery z 81 zemí a všech hlavních průmyslových odvětví uskutečnila výzkumná společnost Gartner, zjistil, že kybernetická bezpečnost bude v nadcházejícím roce jedním z hlavních témat, přičemž 66 % respondentů uvedlo, že zvýší investice do kybernetické a informační bezpečnosti.

„Zaměření se na kybernetickou bezpečnost je nyní důležitější, takže CIO se musejí zabývat otázkou, jak posílit kybernetickou odolnost podniku, jak zaujmout aktivnější postoj ke sledování systémů a sítí a jak rozvíjet vlastní schopnosti v rámci kybernetické bezpečnosti,“ říká Suma Nallapati, IT ředitelka společnosti Insight Enterprises, která poskytuje IT řešení a služby.

IT ředitelé říkají, že investují do nástrojů nové generace pro monitorování a sledování a pro detekci a reakci. „Usilovně pracujeme na tom, aby vedení firmy chápalo bezpečnost v obchodním kontextu, nejen z hlediska technologií,“ říká Nallapati.

5. Zvyšování efektivity

Kromě kybernetické bezpečnosti se Suma Nallapati zaměřuje i na další důležitou oblast, a to provozní efektivitu.

„Vzhledem k aktuální makroekonomické situaci panuje na trhu velká nejistota, takže se snažím, abychom se zaměřili na automatizaci, hyperautomatizaci, kvalitní řízení systémů, interoperabilitu, procesy nebo jediný zdroj pravdy pro všechny. Postupujeme rychleji a agilněji a zaměřujeme se na výsledky,“ popisuje.

Uvažuje i o využití umělé inteligence a strojového učení k dosažení úspor a vysvětluje, že se stejně jako ostatní ředitelé IT dnes snaží nejen snižovat náklady (jak bylo úkolem IT v dřívějších ekonomicky složitých obdobích), ale spíše využívat technologie k tomu, aby se stejnými nebo omezenějšími prostředky dosahovala lepších výsledků. „Ve výsledku mohou být náklady nižší, ale nejsou jediným faktorem,“ říká.

Šestero nejpřeceňovanějších IT technologií Přečtěte si také:

Šestero nejpřeceňovanějších IT technologií

Má to svůj dobrý důvod: společnost Gartner ve svém průzkumu zjistila, že CIO očekávají v roce 2023 průměrný nárůst svých rozpočtů na IT o 5,1 %, což je méně než předpokládaná celosvětová míra inflace ve výši 6,5 %. Dodala, že „trojkombinace ekonomického tlaku, nedostatku a nákladnosti pracovní síly a přetrvávajících problémů s dodavatelskými řetězci zvyšují naléhavost digitálních investic a jejich rychlé realizace, aby začaly přinášet užitek.“

Podle téhož průzkumu se také „budoucí technologické plány ředitelů IT nadále zaměřují spíše na optimalizaci než na růst“.

6. Zůstat ve spojení

Kromě využívání technologií na podporu a ochranu poslání firmy Justin Skinner říká, že jeho dalším profesním předsevzetím pro nadcházející rok je udržovat spojení i při pokračujícím hybridním uspořádání práce.

„Chci se zaměřit na to, jak v tomto virtuálním prostředí budovat a udržovat mezilidské vazby na pracovišti,“ říká a dodává, že zjistil, že videohovory a dnešní platformy pro spolupráci pomáhají pracovníkům zůstat v kontaktu, ale ve skutečnosti neumožňují takové interakce mezi kolegy, jaké se přirozeně dějí, když jsou lidé spolu ve stejném fyzickém prostoru.

I tak se ale Skinner snaží kombinací osobních a virtuálních akcí budovat pocit pospolitosti. Zavedl program „okamžiků, na kterých záleží“, v rámci něhož se zaměstnanci IT osobně setkávají v sídle společnosti v Nashvillu, a virtuální akce, jako jsou třicetiminutové kuchařské seance pod vedením jednotlivých zaměstnanců, při nichž všichni postupují podle stejného receptu. Zvažuje další podobné nápady a zkoumá, zda zážitky typu metaverza mohou pomoci opět navodit přátelské vztahy, jaké vznikají při pravidelné práci bok po boku.

7. Přeměna IT v koordinátora

Výzkumná společnost Gartner propaguje myšlenku, že „CIO musejí převést IT od vlastnictví ke koordinaci“ – a prozíraví manažeři IT se jí řídí. Vysvětluje, že „aby CIO umožnil digitální akceleraci podnikání, musí pochopit výhody rozdělení odpovědností za technologie a zavést nový technologický model pro celý podnik, nikoli pouze pro IT oddělení“.

Chybějí vám lidi? Najděte skryté IT talenty ve své organizaci! Přečtěte si také:

Chybějí vám lidi? Najděte skryté IT talenty ve své organizaci!

To je pro Sameera Jaleela, zástupce CIO na Kentské státní univerzitě, to nejdůležitější. Říká, že různé obchodní jednotky – v tomto případě rozličné fakulty, katedry a administrativní útvary – mají své vlastní potřeby a preference technologických řešení, stejně jako tomu bývá v podnicích. Vedení IT proto podle něj pracuje na zavedení správy, IT architektury a integrací na podporu technických řešení, které každá jednotka požaduje a potřebuje, ale zároveň zajistí, aby vše vzájemně spolupracovalo a poskytovalo kvalitní uživatelskou zkušenost.

Jaleel říká, že se na tom teprve pracuje, ale poznamenává, že existuje závazek provázat jednotlivé systémy a využívat technologie a nové přístupy, jako je hyperautomatizace.

8. Zaměřit se na zaměstnaneckou zkušenost

Digitální zkušenost zaměstnanců (EX) se stala jednou z hlavních priorit v oblasti IT. Celosvětový průzkum, který nedávno uskutečnila společnost Forrester Consulting na objednávku společnosti VMware mezi 537 manažery a vlivnými osobami v oblasti IT, zjistil, že podniky plánují v příštích třech letech vyčlenit 10 až 25 % rozpočtu na IT na digitální řešení EX, přičemž tato investice představuje více než 500 000 dolarů ročně.

Rebecca Gasser, ředitelka IT společnosti Omnicom Health Group, je jednou z těch, kdo volí takový přístup. Jako své hlavní předsevzetí do nového roku uvádí právě zaměření na zaměstnaneckou zkušenost.

Pište pro CIO Business World

 

Máte dobré nápady, máte co říct? Chcete se podělit o své znalosti se čtenáři CIO BW?

Je tu ideální příležitost. V redakci neustále hledáme externí autory, kteří rozšíří náš záběr. Nabízíme možnost publikací zajímavých článků nejen na webu, ale také v našem tištěném magazínu. Pokud máte zájem, ozvěte se šéfredaktorovi na e-mail: radan.dolejs@iinfo.cz

„Moje předsevzetí zaměřit se na zkušenosti zaměstnanců bude zahrnovat několik iniciativ, ale při neustálém zlepšování existujících technologií, které slouží jejich potřebám,“ vysvětluje. „Mým cílem je vytvořit místo, kde se bude lidem příjemně, efektivně a jednoduše pracovat, kde technologie zůstávají pro zaměstnance prakticky neviditelné, protože jsou snadno použitelné. To znamená mít zavedené správné platformy pro danou práci a jednotlivé platformy propojené tak, abychom omezili nebo zcela eliminovali opakované zadávání dat a poskytli co nejefektivnější podporu v případě potřeby.“

9. Zlepšování zákaznické (a partnerské) zkušenosti

Zkušenosti jsou nosným tématem na rok 2023 i pro Shafiqa Raba, ředitele pro digitalizaci, CIO a výkonného viceprezidenta společnosti Tufts Medicine. Jako své hlavní předsevzetí pro nadcházející rok uvádí zlepšení zkušeností pro všechny – klienty, zaměstnance i poskytovatele.

„Vizí, k níž v roce 2022 směřovala velká část naší práce, bylo vytvořit provázané, snadno použitelné prostředí podporované technologiemi, které usnadňují přístup ke službám a orientaci v nich, bude poskytovat nástroje na podporu léčby a minimalizovat čekací doby,“ říká.

K naplnění této vize vytvořil Rabův IT tým nový digitální zdravotnický ekosystém. To znamenalo úplnou migraci zdravotnického IT do cloudu a standardizaci pracovních postupů z šesti různorodých systémů do jediného systému na AWS.

„Díky tomu jsme schopní poskytovat pacientům personalizovanou a propojenou péči a také moderní klinické prostředí založené na datech, které zjednodušuje práci a komunikaci poskytovatelům,“ vysvětluje. „Do roku 2023 chceme tyto nové možnosti dále zdokonalovat a přizpůsobovat je na základě potřeb našich poskytovatelů, klientů a zaměstnanců v akademickém, komunitním, domácím a virtuálním prostředí. Nyní můžeme poskytovat péči tam, kde je to potřeba, a být součástí života našich klientů.“

10. Produktově orientované IT

Amir Arooni, výkonný viceprezident a CIO společnosti Discover Financial Services, možná mluví za mnohé CIO, když popisuje svůj hlavní cíl pro rok 2023 jako všestranné zlepšení a říká, že chce „zvýšit rychlost, kvalitu a řemeslnou dovednost“.

K tomu podle něj musí mít firma k dispozici všechny správné elementy, od technologií přes organizační strukturu po možnosti školení pracovníků.

soutez_casestudy

Arooni je zastáncem neustálého zlepšování a své týmy přeorientoval z projektového přístupu na produktově orientovanou strukturu s agilní metodikou – což je strategický posun, ke kterému se uchyluje mnoho IT manažerů. Říká, že jeho týmy mohou díky tomu rychleji a spolehlivěji dodávat nové produkty a vylepšení. Zároveň se jim zjednodušila práce díky optimalizaci technologií a extrémní automatizaci.

A dodává: „Díky našemu produktově zaměřenému způsobu práce budou i nadále naše malé, samostatné a vysoce kvalifikované týmy schopné dodávat zákazníkům kvalitnější produkty a služby rychleji. Zároveň budeme dále rozvíjet jejich odborné schopnosti a dovednosti.“

Článek vyšel v CIO BW 1/23. Spolu s dalšími zajímavými články si ho můžete koupit zde.  

 

CIO Business World si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.

Byl pro vás článek přínosný?