Hlavní navigace

Čtyři osobnosti nové generace CIO

14. 6. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

V dnešní době rychlého rozvoje podnikových informačních technologií se rodí nový druh CIO. Přinášíme přehled čtyř rolí, které bude muset současný CIO v budoucnu hrát od chief integration officer až po chief innovation officer.

Nedávno vydaná zpráva společnosti Constellation Research říká, že tři hlavní faktory přispěly v uplynulých pěti letech k posunu role, kterou ředitel IT hraje ve firmě. A pokud se je CIO rozhodne ignorovat, ohrožuje tím svoji kariéru. Prvním momentem je, že spotřebitelské technologie v mnohém předběhly firemní, jinak řečeno rychlost jejich inovací byla větší, a kvůli tomu se snížil relativní vliv CIO. Za druhé před rokem 2000 bylo ve velké rychlosti ve strachu před „Y2K“ chybou nasazeno množství informačních systémů a řešení, které jsou v dnešní době již zastaralé a značně znesnadňují použití novějších aktualizací systémů. Třetím výrazným faktorem je rychlost rozvoje technologií, která efektivně předčila možnosti organizací na jejich zpracování a přijetí.

CIO budoucnosti již nebude jen dohlížet na IT projekty s rozpočtem v řádech milionů euro a nebude jen provádět organizační změny při přijetí nových technologií, předvídá CEO Constellation Research Ray Wang. Nově bude záběr jeho činností širší, CIO bude muset přinášet společnosti zřetelně více přímého byznys užitku, ziskovost i možnost zvýraznění firmy na trhu.

CIO budou pocházet z technologického i ekonomického prostředí (se zkušeností v IT), nicméně ať už budou jejich vzdělání a zkušenost jakékoli, budou muset zvládnout čtyři typy CIO rolí, jak uvádí zpráva Constellation Research. Nový CIO bude muset rovnovážně zvládnout externí i interní aktivity a mít dostatečné zkušenosti i znalosti v technologiích i byznys oblastech. Někteří CIO přijmou jednu z níže uvedených rolí, nicméně ti nejlepší by měli zvládnout všechny čtyři, doporučuje Ray Wang.

Toto jsou čtyři role, osobnosti, které by měl CIO budoucnosti zvládat:

1. Chief „integration“ officer

I přijetí druhé uvedené role, manažera pro integrace, by mělo být poměrně snadné. Zodpovídat by měl přibližně za pět až deset procent celkového rozpočtu a musí přivést dohromady různé byznys procesy, data, systémy včetně velmi starých i nové přístupy založené na cloudových technologiích. Chief integration officer má tendenci se zaměřovat na technologickou stránku i na interní a externí aktivity organizace.

2. Chief „intelligence“ officer

Chief intelligence officer spravuje asi 10 až 15 procent prostředků a jeho cílem je zajistit co nejlepší přístup byznys uživatelů k informacím. Tato role má tendenci se zaměřovat na byznys procesy a dovnitř namířené aktivity, propojuje správná data se správnými osobami ve správný čas a přes správný interface. Podle Raye Wanga se role chief intelligence officera stává čím dál důležitější spolu s tím, jak jsou infrastrukturní funkce ve stále větší míře outsourcovány či přenášeny do cloudového prostředí.

3. Chief „infrastructure“ officer

Většina CIO je s touto rolí již důvěrně seznámena, tudíž její přijetí by jim nemělo dělat potíže. Chief infrastructure officer se zaměřuje na omezování nákladů a kontroluje 65 až 70 procent celkového IT rozpočtu. Většina projektů klade na přední místa zachování provozu, zamezení výpadků a udržování současných systémů v chodu. Manažeři ultrastruktury mají tendenci se zaměřovat na technologie a dovnitř namířené aktivity. Ray Wang říká, že osobnost manažera zodpovědného za infrastrukturu se postupně stává základní kompetencí CIO, zároveň se jí však věnuje méně a méně pozornosti.

4. Chief „innovation“ officer

Tato role investuje mezi pěti a deseti procenty rozpočtu a chief innovation officer musí být hnacím motorem inovací. Velmi často je to člověk z byznys prostředí, který myslí rychle, jedná svižně, je schopen se hned poučit ze svých chyb a pokračovat v dalších projektech.

soutez_casestudy

Ray Wang zmiňuje i tři konkrétní dovednosti, které bude budoucí CIO ve zvýšené míře potřebovat:

1. Rychlé zhodnocení, které nové technologie vypadají slibně pro organizaci - progresivní společnosti by měly investovat do výzkumných projektů i interních procesů, které informují a připravují firmu pro přijetí technologií a také ji obecně činí připravenou zvyšujícímu se tempu technologických změn.
2. Návrh byznys modelů nové generace - CIO musí být schopni navrhnout, kde mohou technologie hrát roli při návrhu nových byznys procesů, při růstu zisku a při tvorbě nových tržních strategií.
3. Financování inovací optimalizací současných systémů - IT rozpočty by v nejbližší době měly zůstat na zhruba stejné úrovni jako dosud. To znamená, že výzkum i nasazení nových technologií by měly být realizovány zejména optimalizací nákladů na původní systémy.

Byl pro vás článek přínosný?