Hlavní navigace

Chcete nasazovat nejnovější technovýstřelky? Tady jsou rizika, na která můžete narazit

28. 4. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

podnikání, risk, krach Autor: Depositphotos
Včasné přijetí nově vznikajících technologií může vašemu podnikání přinést obrovské možnosti, ale nedostatečná náležitá péče může také vést k obrovským rizikům.

Rychlost, s jakou podniky přijímají nové technologie, je široce uznávána jako klíčový faktor úspěchu. V důsledku toho organizace často spěchají s přijetím nové technologie a věří, že díky ní budou provozně efektivnější a zvýší se jejich konkurenceschopnost. Zastánci brzkého přijetí technologie dále tvrdí, že umožňuje společnostem budovat neformální vztahy s předními poskytovateli technologií, rozvíjet hlubší porozumění nejnovějším technologiím a přitahovat lepší talenty.

Chybějí vám lidi? Najděte skryté IT talenty ve své organizaci! Přečtěte si také:

Chybějí vám lidi? Najděte skryté IT talenty ve své organizaci!

S tím jsou ale spojena i určitá inherentní rizika. Ve snaze stát se brzkými uživateli nové technologie mohou organizace zahodit opatrnost, což má katastrofální následky. Zde jsou čtyři hlavní překážky, se kterými by se obchodní a IT lídři mohli setkat, pokud by spěchali s přijetím nové technologie bez náležité péče.

Nedostatek podpory

Hledání zdrojů, které jsou zběhlé v nové technologii, může být problém. Například stále existuje značný nedostatek dovedností v relativně nových technologiích, jako je umělá inteligence. Tato mezera v dovednostech je viditelná na obou koncích – u poskytovatele technologie i v podniku, kde je technologie implementována. Absence požadovaných kvalifikovaných zdrojů může způsobit vážné překážky v úspěšné implementaci nové technologie.

Jistý IT vedoucí banky čelil této výzvě při spolupráci s poskytovatelem fintech technologií. „Vytvářeli jsme řešení, jehož prostřednictvím by třetí strana mohla jménem naší banky otevřít běžné účty. Podniková sběrnice byla v té době preferovanou technologií pro připojení digitálních služeb. 

Rozhodli jsme se využít API, což byla tehdy nově vznikající technologie. Doklad o konceptu řešení byl úspěšný a řešení bylo spuštěno. Obchodníci do toho šli naplno, protože chtěli z řešení vytěžit maximum. Bohužel jsme nezískali požadovanou podporu od dodavatele na straně výroby a implementace se nezdařila,“ říká pod podmínkou anonymity.

Co by měl CIO vědět na začátku kariéry? Přečtěte si také:

Co by měl CIO vědět na začátku kariéry?

Pro technologického lídra z banky to posloužilo jako cenná lekce. „Od té doby vždy dbám na to, aby existovala výslovná písemná dohoda s dodavatelem ohledně roční smlouvy o údržbě a týmu podpory. Říkám jim, že na stole leží peníze za předpokladu, že podepíší smlouvu,“ říká.

I když je to časově náročné, zvyšování kvalifikace interních zdrojů na novou technologii může také zabránit tomu, aby se IT lídr ocitnul v takové situaci.

Eskalace nákladů

Práce s jakoukoli novou technologií může vést k nečekaným překvapením. Vzhledem k tomu, že technologie nemusí být dokonalá, mohou se vyskytnout výzvy, které nejsou předem viditelné, jednou z nich je překročení nákladů.

Vedoucí technologického oddělení ICICI Home Finance Kunal Dikshit na tento problém narazil, když se rozhodl vybudovat nové technologické řešení od nuly.

„Když jsem vedl tým v oblasti kapitálového trhu, investovali jsme do budování vlastních technologií, abychom zajistili, že naši zákazníci budou čelit velmi nízké latenci při obchodování. Zaměřili jsme se na to, abychom toho dosáhli pomocí nové a levné open-source technologie a zároveň jsme na ní postavili naše proprietární algoritmy. Během vývoje jsme si uvědomili, že doba uvedení na trh se prodloužila kvůli četným chybám a problémům, kterým jsme museli čelit. To také vedlo k eskalaci nákladů a nakonec jsme museli projekt odvolat,“ říká.

Video ke kávě

Máte čas na rychlé a informativní video? 

Při obchodování s novou technologií existuje vysoké riziko selhání. Může to vést k plýtvání spoustou času a peněz a dokonce i ke ztrátě důvěry obchodních lídrů a odporu ke změnám na cokoliv nového. Jak říká Dikshit: „Pokud nemá člověk hluboko do kapsy, byl by to pro projekt konec. Společnost potřebuje mít inovační kulturu a chuť investovat peníze do nové technologie.“

Odolnost vůči změně

Celopodnikový IT projekt je považován za úspěšný pouze tehdy, když jej přijme člen týmu na nejnižší úrovni hierarchie. Zajištění přijetí jakéhokoli nového řešení je vždy výzvou. Tím spíše řešení založeného na nové technologii. Koncoví uživatelé se odvracejí, protože představu ztráty moci nebo dovedností tváří v tvář nové technologii znepokojuje. Pro každého IT lídra je překonání této mentální setrvačnosti vždy jednou z nejnáročnějších výzev. IT lídři navíc viděli, že mnoho iniciativ založených na nových technologiích selhalo, protože nedošlo k žádnému přijetí od nejvyššího vedení společnosti. 

I když uživatelé přijmou novou technologii, počáteční křivka učení je často strmá, což má dopad na produktivitu. Většina organizací si nemůže dovolit nebo není připravena přijmout dočasnou ztrátu příjmů v důsledku narušení způsobeného novou technologií.

Koučování IT profesionálů pro vedoucí role Přečtěte si také:

Koučování IT profesionálů pro vedoucí role

Proto musejí obchodní a IT lídři jasně rozumět principu rizika/odměny při zavádění nových technologií. Přijetí od nejvyššího vedení jako mandát shora dolů může usnadnit přijetí nové technologie. Musejí však být také přijaty souběžné přístupy, aby se zmírnily obavy z omezení mezi koncovými uživateli v důsledku zavedení nové technologie. Zde je zásadní budování povědomí o výhodách iniciativy v celé organizaci.

Vznik nepředvídaných rizik

Existuje mnoho podniků, které chtějí být prvními osvojiteli nově vznikající technologie jen z toho prostého důvodu, že je nová. Zatímco špičková technologie může vypadat přesvědčivě, ne všechny budou užitečné nebo budou vyhovovat všem společnostem napříč vertikálami.

soutez_casestudy

Spěch být průkopníkem v přijímání nové technologie může nejen vést k unáhlenému utrácení peněz, ale také k větším ztrátám než ziskům, když se nepodaří bezproblémově propojit se stávající infrastrukturou nebo zavádět nová a nepředvídatelná rizika.

Vedoucí podnikových technologií by měli důkladně prozkoumat dopad jakékoli nové technologie na lidi, procesy a technické infrastruktury svých organizací, než si ji pořídí. Řádná studie a identifikace případu použití nové technologie je nutností. Přijetí technologie by mělo vyřešit hlavní problém, kterému podnik čelí. IT lídři se také musejí zaměřit na funkčnost, jinak mohou přijít o související ekosystémové dopady, jako je nový důraz na kybernetickou bezpečnost, což vede k nebezpečným následkům.

 

CIO Business World si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.

Byl pro vás článek přínosný?