Hlavní navigace

Certifikace ITIL pro váš IT management: doplňkové kvalifikace ITIL

27. 12. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: © Minerva Studio - Fotolia.com
Nároky na kvalifikaci v řízení IT služeb rostou a někteří zaměstnavatelé si za certifikace a zkušenosti v oblasti metodiky osvědčených postupů řízení IT neváhají připlatit.

← Předchozí díl: Kreditový systém ITIL

Doplňkové kvalifikace ITIL

Naštěstí kreditový systém ITIL poskytuje kredity pro jiné IT certifikace (zvané ITIL Complementary Qualifications, čili doplňkové kvalifikace ITIL), které uchazeč splnil, včetně následujících:

Problem Analyst, kvalifikace APMG-International, která kandidáty učí, jak se vyvarovat problémů a incidentů. Tato kvalifikace má hodnotu 1,5 kreditu.

Lean IT, kvalifikace APMG-International, která kandidáty učí, jak vytvářet hodnoty a kulturu orientovanou na zákazníka při eliminaci plýtvání, omezené flexibility a nestálosti. Tato kvalifikace přináší 0,5 kreditu.

ISO/IEC 20000, certifikát APMG-International, který společnostem umožňuje dokázat svou vysokou odbornost a nejlepší praxi v IT managementu. Má hodnotu 1,5 kreditu.

Service Catalogue, neboli katalog služeb, je certifikace AP-MG-International určená pro ty, kdo již mají certifikát ITIL Foundation. Učí uchazeče, jak kontrolovat poptávku, publikovat a sledovat oceňování a náklady služeb a také automatizovat management a uspokojení poptávek po službách. Tato kvalifikace má hodnotu 1,5 kreditu.

IT Service Management Foundation, tedy základy manage-mentu IT služeb, je certifikace založená na ISO/IEC 20000 společností EXIN a Tuev-Sued. Zaměřuje se na klíčové principy, praxi a procesy kvalitního přístupu k managementu IT služeb a má hodnotu jednoho kreditu.

Certified Process Design Engineer (CPDE), čili certifikovaný inženýr procesního designu, je certifikace LCS, která se zaměřuje na hodnocení, design, implementaci, integraci a správu procesů v rámci managementu IT služeb. Tato kvalifikace má hodnotu 1,5 kreditu.

BCS Specialist Qualifications in IT Service Management pokrývá širokou škálu průmyslových praktik, zahrnující ITIL, COBIT, ISO/IEC 2000 a SFIA/SFIA. Je dostupných celkem šest specializovaných kvalifikací BCS-ISEB: Specialist Certificate in Service Desk and Incident Management (oblast zákaznické podpory), Specialist Certificate in Change Management (oblast managementu změn), Specialist Certificate in Service Level Management (oblast úrovně služeb).

Dále pak Specialist Certificate in Business Relationship Management (oblast obchodních vztahů), Specialist Certificate in Problem Management (oblast řešení problémů) a Specialist Certificate in Supplier Management (oblast managementu dodavatelů). Tato kvalifikace má v rámci hodnocení ITIL kurzu hodnotu 1,5 kreditu.

Configuration Management Database – tato certifikace AP-MG-International učí uchazeče, jak identifikovat, kontrolovat, auditovat a ověřovat aktiva služeb a CI CMDB a přináší 1,5 kreditu.

Change Analyst, čili analytik změn, je další kvalifikace APMG-International, která uchazeči ukazuje, jak hodnotit, autorizovat a řídit změny v rámci prostředí IT služeb. Tato kvalifikace přináší 1,5 kreditu.

Sourcing Governance Foundation (SGF), čili základy řízení zdrojů, je kvalifikace APMG-International, která nabízí hlavní koncepty řízení outsourcingu a to, jak tyto koncepty aplikovat. Tato kvalifikace má hodnotu jednoho kreditu.

BiSL je kvalifikace APMG-International, která seznamuje s tím, jak aktivně spravovat, udržovat a podporovat funkcionalitu informačních systémů. Tato kvalifikace má hodnotu 0,5 kreditu.

ASL2 je kvalifikace APMG-International, která se zaměřuje na osvědčené postupy pro tvorbu a realizaci efektivního managementu aplikací včetně jejich správy, údržby a aktualizace. Tato kvalifikace má hodnotu jednoho kreditu.
(Poznámka: Ve vztahu k certifikaci ITIL Expert může být aplikováno maximálně šest kreditů z doplňkových kvalifikací ITIL).

Oficiální web ITIL obsahuje nástroj zvaný ITIL Credit Profiler, který potenciálním uchazečům pomáhá určit celkový počet dosažených kreditů a poskytuje jim obecného průvodce dalšími certifikáty, kterých mohou dosáhnout v rámci svých specifických kariérních cílů.

Certifikace a zkoušky ITIL

Zkoušky ITIL jsou poskytovány na třech úrovních: základní, praktická a manažerská. Samotné certifikace jsou spravovány tzv. ITIL Certification Management Board (ICMB), čili orgánem správy certifikace ITIL. Původně zahrnoval ICMB představitele různých mezinárodních organizací, jako jsou britská OGC, APMG, the Stationery Office (TSO), Zkušební panel ITIL (ITIL Examination Panel) a Zkušební instituty (EI).

Nicméně v roce 2006 předala organizace OGC, jež vlastnila ochrannou známku ITIL, správu ochranné známky a akreditaci zkoušejících APM Group (AMPG). Ta následně uzavřela smlouvy se společnostmi EXIN, BCS/ISEB, Loyalist Certification Services, PeopleCert Group a dalšími certifikačními orgány a akreditovala je jako oficiální zkušební orgány.

Tyto organizace jsou nyní schopny akreditovat oficiální poskytovatele školení ITIL a nabízet zkoušky ITIL. Seznam akreditovaných školicích partnerů ITIL je k dispozici na webu ITIL.

Každá z akreditovaných certifikačních organizací používá otázky z databáze, která byla vyvinuta APMG. Inzerovat, propagovat a/nebo dodávat kurzy certifikace ITIL uchazečům mohou pouze akreditované školicí organizace.

Akreditované školicí organizace a zkušební instituty

soutez_casestudy

Existuje určitý počet akreditovaných školicích organizací (ATO), tedy těch, které byly plně akreditovány pověřeným zkušebním institutem, jež poskytují kurzy certifikace ITIL, a to jak on-line, tak na bázi fyzické přítomnosti ve školicím středisku. Celý seznam ATO je opět k dispozici na oficiálním webu ITIL. Navíc existuje mnoho zkušebních institutů (EI), které jsou akreditovány přímo APMG. Ty mohou poskytovat zkušební schéma ITIL skrze konkrétní akreditované školicí organizace a akreditované školitele.

Test ITIL nanečisto

Předtím, než se pustíte do kterékoliv zkoušky ITIL, byste měli být schopni splnit jakoukoliv ze vzorových zkoušek ITIL, které jsou dostupné on-line. Navíc můžete z oficiálních stránek ITIL stáhnout vzorový test ITIL v podobě PDF formuláře. Seznam on-line vzorových testů ITIL naleznete opět na oficiálním webu ITIL. Navíc jsou k dispozici aplikace pro operační systém Android (bezplatná) a Apple iOS (za necelých 10 amerických dolarů).

Byl pro vás článek přínosný?