Hlavní navigace

Celkové náklady na vlastnictví s virtualizací poklesnou

20. 4. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Na téma moderního šetření nákladů s Ondřejem Markem, regionálním marketingovým manažerem, Citrix Systems.

V souvislosti s ekonomickou krizí se virtualizace dostává do centra pozornosti. Proč tomu tak je?
Právě virtualizace je logickou odpovědí na snahu o větší efektivitu výdajů do IT infrastruktury. Ve většině firem už není možné dále škrtat výdaje v tradičním pojetí IT.  Virtualizace znamená efektivnější využití hardwaru, ale i úspory v nákladech na správu, snížení nákladů na spotřebu elektrické energie a navíc prodloužuje i morální a de facto umožňuje prodloužení i fyzické životnost hardware.


V souvislosti s virtualizací se mluví především o virtualizaci serverů. Čím si právě servery zasloužily tuto pozornost?
Má to svou logiku, když si představíme obrovské nároky na dostupný výpočetní výkon i pro relativně malé firmy v době, kdy velká část dříve lokálních aplikací běží v režimu klient – server. Provozovat všechny servery jako fyzické by znamenalo geometrický růst investic do hardware, ale také nákladů na elektrickou energii a správu. Navíc je dnes na trhu dostupných hned několik konkurenčních řešení, takže zákazník si může vybírat. Důležité je zvolit otevřené řešení, které je plně kompatibilní se všemi dostupnými platformami. Tak jak je tomu například u řešení Citrix.

 

Má vůbec virtualizace serverů reálný smysl? Prvotní investice jsou přeci poměrně vysoké. Může se tedy virtualizace vyplatit? Přece jen, hardware velmi rychle morálně zastarává.

Virtualizace umožní snížit fyzický počet serverů při zvýšení výpočetního výkonu. I když se počáteční investice mohou na první pohled možná zdát o něco vyšší, téměř všechny studie ukazují jejich rychlou návratnost. Kromě efektivnějšího využití instalovaného výpočetního výkonu jde např. i o to, že menší počet fyzických serverů logicky znamená menší spotřebu elektrické energie. Ale nejde jen o tyto primární úspory, s menším počtem serverů přichází i menší odpadní teplo a s ním i nižší náklady na chlazení atd. A pak jsou tu samozřejmě náklady na lidské zdroje. Díky centralizované správě a menší pravděpodobnosti fyzické havárie přináší virtualizace radikální pokles nároků na čas administrátorů. Ještě výraznější mohou být úspory v případě, že nesáhneme jen k virtualizaci serverů, ale i desktopů.

 

Zmínil jste desktopy. Právě ony zřejmě dnes stojí na prahu zásadních proměn. Stále častěji se setkáváme s koncepty virtualizace desktopů. Je to skutečně aktuální trend?
Je to skutečně tak, řadě firem se osvědčila virtualizace serverů a chápou, že synergický efekt může posílit posun k virtualizaci desktopů. Co je velmi důležité, tento krok přináší výhody nejen pro správce, ale také pro uživatele. Pro první znamená větší efektivitu práce díky jednodušší jednotné správě, pro druhé větší svobodu při používání počítače, spolehlivější fungování systémů a v neposlední řadě i kratší odezvu při řešení případných problémů systémovou podporou. Celkový trend v IT je poskytovat ‘IT jako službu’. Princip je stejně jednoduchý jako např. u televizního vysílání - zde by vás ani nenapadlo, že by každý divák měl mít na svém televizoru nainstalován třeba program ‚Olympijské hry‘ nebo ‚Zprávy‘. Prostě přijdete k televizoru, zapnete jej a zvolíte pořad, na který se chcete dívat a který vám váš poskytovatel služeb TV nabízí. Proč by to nemělo podobně jednoduše fungovat i u poskytování služeb IT?

 

Naznačujete tedy, že správci IT se budou moci starat například pouze o jednu kopii operačního systému a jednu kopii každé aplikace…?
Zjednodušeně řečeno, přesně tak to může být. Oddělení a tzv. izolace jednotlivých komponent, ze kterých se vlastně každý desktop sestává, tedy hardwaru, operačního systému, aplikací a uživatelských nastavení, vám umožní starat se o každou komponentu samostatně. Můžete pak spravovat jen jednu kopii OS, aplikací či jednotlivých uživatelských profilů, a poskytovat je koncovému uživateli podle potřeby na libovolné koncové zařízení. Základní a hmatatelné finanční přínosy je pak jednoduché si představit – místo potřeby starat se o stovky či tisíce jednotlivých instalovaných operačních systému a aplikací se správce stará jen o jednu jejich kopii, kterou mohou využívat všichni jeho koncoví uživatelé.

 

A jak je to v případě, že se mobilní uživatelé nebudou moci připojit? Mohou i za tohoto předpokladu využívat virtuální desktop?
I na tento případ je samozřejmě systém připraven. Dostupné technologie, jako např. Citrix XenDesktop, umožňují tzv. streaming výše zmíněných komponent, což dává uživatelům možnost využívat aplikace bez nutnosti stálého připojení i v tzv. off-line módu. Uživatel tedy nemusí nutně sedět v kanceláři, aby měl k dispozici všechny potřebné aplikace, a při následném připojení se do systému se změny dat sesynchronizují.

Cloud24

 

Vraťme se k samotné podstatě virtualizaci desktopů. Můžete shrnout, co vlastně firmám přinese? Pro jaké typy firem je především určena?
Virtualizace přináší výhody bez ohledu na to, jak velká firma je. Může jít o malé společnosti s desítkami počítačů, až po obrovské korporace. Ve všech případech znamená virtualizace citelné snížení TCO, nákladů na systémovou podporu a prodlouží životní cyklus hardware. A to jak v případě serverů, tak klientských stanic.

Byl pro vás článek přínosný?