Hlavní navigace

Biometrické údaje si cizinci neoblíbí

11. 10. 2011
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Fotolia.com
Ministerstvo vnitra přišlo s plánem shromažďovat a uchovávat biometrické údaje cizinců na území ČR. Občanům jiných zemí tak kromě povinností na cizinecké policii nyní přibude také návštěva jednoho z 21 pracovišť MV.

Průkazy o povolení k pobytu vydané před datem účinnosti této změny, tj. před 1. květnem 2011, zůstávají platné až do vypršení data jejich platnosti či změny údajů v nich uvedených, poté budou nahrazeny průkazy s biometrickými údaji. Novela zákona měla vstoupit v platnost 1. května 2011, ovšem kvůli technickým potížím při zavádění nového systému snímání otisků prstů jsou prozatím cizincům vydávány pouze speciální štítky s platností šest měsíců, jež se vlepují do cestovního pasu.

V Česku v současné době žije zhruba 300 tisíc cizinců ze zemí mimo Evropskou unii a dříve nebo později si budou všichni muset zažádat o nové průkazy povolení k pobytu. Na jednom z pověřených úřadů jim pak naskenují oba ukazováčky a vyfotí obličej. Kritici namítají, že již dnes jsou prostory úřadů mnohdy nedostačující a v některých městech, jako například v Brně, Ústí nad Labem nebo Ostravě, úřady nestíhají vyřizovat všechny žádosti o pasy s biometrickými údaji pro české občany.

Snímání biometrických údajů slouží k ověřování pravosti průkazu o povolení k pobytu a ověření totožnosti držitele během jeho pobytu na území. Vzhledem k nutnosti sejmout biometrické údaje cizince při předání rozhodnutí o povolení k pobytu a následné potřebě jejich verifikace a ověření funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji při převzetí samotného průkazu k pobytu je v obou případech nutná osobní přítomnost cizince. Ministerstvo vnitra v této souvislosti upozorňuje, že biometrické údaje nelze snímat při podání žádosti. Cizinec je navíc povinen převzít si ve stanovené lhůtě průkaz o povolení k pobytu na stejném pracovišti, na němž mu biometrické údaje sejmuli.

Doposud cizinci za štítek s údaji, který se lepil do cestovního pasu, platili tisíc korun. Průkaz, který si povinně budou muset vyřídit v novém režimu, je vyjde na 2 500 Kč. Novinka se týká i dětí starších šesti a mladších 15 let, jež budou platit 1 000 Kč, čtyřčlenná rodina tak za karty s biometrickými údaji zaplatí sedm tisíc korun, což už není zanedbatelná položka.
Česká republika není při zavádění jednotných identifikačních karet v Evropské unii výjimkou. Podle rozhodnutí Evropské rady budou všechny členské země muset dříve či později jednotné identifikační průkazy vydávat. Nebyla by to ovšem Česká republika, aby se nesnažila být o kousek papežštější nežli sám papež – začlenění biometrických údajů totiž Brusel nepožaduje.

Původní zakázka za 4,5 miliardy korun na vylepšení pasů o biometrické údaje z roku 2005, kterou spravovala Státní tiskárna cenin a jež byla koncipována jako pětiletá, brzy skončí. Příliv několika set tisíc nových uchazečů o karty s údaji, jejichž systém je shodný s tím v českých cestovních pasech, tak pro realizující firmy znamená zajímavé sousto.

DT24

Od ledna příštího roku navíc stát zavádí systém elektronických občanských průkazů pro všechny občany starší patnácti let. Na nich bude, stejně jako na cestovních pasech, od roku 2012 čip s údaji z centrálních registrů. Průkaz bude zabezpečen PIN kódem a bude obsahovat informace o podnikatelských aktivitách nebo nemovitostech majitele. V současné době však stále nejsou vytvořeny zabezpečené databáze pro ukládání těchto dat.

Foto: © Luis Louro - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku