Hlavní navigace

Big data budou hnacím mechanismem průmyslového internetu

22. 5. 2014
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: © tashatuvango - Fotolia.com
Rozhovory na téma big data se často točí okolo analýzy sentimentu a zacílení na spotřebitele. Nicméně za oponou se skrývají možnosti, jež mají díky vzájemné komunikaci různých zařízení potenciál od základu změnit svět okolo nás.

Ukázkový příklad: Firma General Electric (GE) a její vize tzv. průmyslového internetu (Industrial Internet), jež podle GE může přinést hlubokou změnu způsobů, jakými žijeme své životy, srovnatelnou s průmyslovou revolucí, případně aktuálnější revolucí internetovou.

„Svět se s nástupem průmyslového internetu nachází na prahu nové éry inovace a změny,“ píšou ve své publikaci Industrial Internet: Pushing the Boundaries of Minds and Machines Peter C. Evans, ředitel divize Globální strategie a analýzy u GE, a Marco Annunziata, hlavní ekonom a výkonný ředitel divize Global Market Insight GE.

„Odehrává se to díky sbližování globálního průmyslu s možnostmi pokročilých výpočtů, analýzy a nízkonákladového vnímání světa, novými úrovněmi spojení prostřednictvím internetu. Hlubší propojení digitálního světa se světem strojů má potenciál způsobit silnou transformaci globálního průmyslu a spolu s tím i mnoha aspektů každodenního života včetně způsobu, jakým mnoho z nás dělá svou práci,“ říká Evans. „Tyto inovace mohou přinést vyšší efektivitu průmyslovým odvětvím tak vzájemně odlišným, jako jsou letectví, železniční doprava, výroba energie, vývoj v oblasti ropného a plynového průmyslu a dodávka zdravotnických služeb.“

Průmyslový internet: Inteligentní stroje, pokročilá analýza a lidé

Analytici tvrdí, že tato „revoluce“ začne integrací senzorů a dalších pokročilých nástrojů do strojů okolo nás, což umožní sběr a analýzu dat, jež mohou být využita ke zlepšení výkonu strojů a efektivity systémů a sítí, které jsou s nimi spojeny. Podle Wipro Technologies, společnosti, která se specializuje na IT, konzultace a outsourcing, vygeneruje motor Boeingu 737 každých 30 minut letu 10 terabajtů dat.

„Šestihodinový let z New Yorku do L.A. ve dvoumotorovém letadle vyprodukuje 240terabajtovou horu dat,“ píše Paul Mathai, vedoucí aplikovaného výzkumu divize výroby a high-tech ve Wipro. „Data mohou být analyzována za účelem odhalení každého aspektu výkonu a kondice motoru.“ Jak poukazují Evans a Annunziata z GE, operuje v letectví zhruba 20 tisíc komerčních letadel – což znamená 43 tisíc komerčních leteckých motorů v provozu.

„Představte si tu efektivitu v údržbě motorů, spotřebě paliva, rozmístění posádky a plánování, kdyby inteligentní letadlo dokázalo komunikovat s operátory,“ píšou. „A to je jen dnešek. V následujících 15 letech bude do provozu uvedeno pravděpodobně dalších 30 tisíc leteckých motorů, neboť globální poptávka po leteckých službách se neustále rozšiřuje.“

Pouhé procento úspor by mohlo být ohromné

Potenciální zisky efektivity ze sběru těchto dat jsou enormní. V komerčním letectví by mohlo pouze jednoprocentní zlepšení v šetření palivem vést k úsporám 30 miliard dolarů v příštích 15 letech. A nejde jen o letectví, které by na tom mohlo získat.

Evans a Annunziata poukazují na to, že jednoprocentní zlepšení efektivity v celosvětové spotřebě plynových elektráren by mohlo vést k 66 miliardám dolarů ušetřeným na spotřebě paliva. A jednoprocentní redukce procesních neefektivit v globálním zdravotnickém průmyslu by mohla vést k 63 miliardám dolarů ušetřeným za zdravotní péči.

GE představuje balík pro správu a analýzu průmyslových big dat

Nedávno podnikla GE Intelligent Platforms krok směrem k uskutečnění vize průmyslového internetu, a to vydáním svého nového softwarového balíku Proficy Monitoring & Analysis, integrovaného řešení pro správu a analýzu podnikových big dat.

Podle GE může být balík využit ke vzdálenému monitoringu jedné nebo všech závodů z globálních operací společností, přičemž nabízí informace vedoucí ke zvýšení dostupnosti příslušenství, snížení počtu neplánovaných výpadků, zlepšení výtěžnosti, snížení variability i snížení nákladů na údržbu a stavů zásob.

Balík skládající se ze šesti produktů obsahuje:

- Proficy Historian, vlajkový software GE pro sběr dat, 
- Proficy Historian Analysis pro těžbu a vizualizaci dat, 
- Proficy SmartSignal pro prediktivní analýzu při monitoringu založeném na podmínkách, 
- Proficy CSense pro řešení procesních problémů, monitoring stavu procesů a tvorbu optimalizace opakujících se procesů, 
- Proficy Historian HD, nový produkt, který umožňuje ukládání velkých souborů dat v clusteru Hadoop, 
- Proficy Knowledge Center, nová konzole, která celé řešení provazuje s optimalizací procesů.

Brian Courtney, hlavní manažer skupiny Industrial Data Intelligence Software ve společnosti GE Intelligent Platforms, říká, že Proficy Historian HD je prvním řešením, které kombinuje průmyslová data v časovém sledu a jejich analýzu s elastickou kapacitou, což společně tvoří big data řešení postavené na Hadoopu, které dokáže snížit úspory na úložiště o celých 85 procent. To je podle Courtneyho první krok směrem k uskutečnění vize GE průmyslového internetu.

„GE spravuje pět TB nových dat v časovém sledu za den,“ říká Courtney. „Naše zkušenosti v oblasti big dat a analýzy, které maximalizují výkon vybavení a procesů, snižují riziko i jiným společnostem. Software využíváme sami v našich vlastních centrech monitoringu a diagnostiky pro správu majetků v hodnotách bilionů dolarů. Dnes v GE Industrial Performance and Reliability Center monitorují inženýři GE tisíce aktiv našich zákazníků důležitých pro uskutečnění jejich mise, aby zajistili nepřetržitou spolehlivost majetků v celé produkci.“

Čtěte také:
→ Objem dat digitálního světa do roku 2020 vzroste desetkrát
Za obrovský nárůst bude zodpovědný boom většího využívání senzorů.
→ Big data: otázky bezpečnosti a soukromí stále nezodpovězeny
Přístupy k ukládání, správě, analýze a sběru big dat jsou nové, což s sebou samozřejmě přináší i četné výzvy v oblasti bezpečnosti a soukromí.

Na druhou stranu Proficy Knowledge Center je vizualizační aplikace založená na prohlížeči, která úzce propojuje datový model majetků s historickými, časově souslednými daty. To podporuje sjednocené náhledy na zdraví procesů a vybavení pro zvýšení produktivity a zlepšení tvorby rozhodnutí.

Zlepšování procesů přináší úspory

Courtney říká, že první věcí, v níž balík zákazníkům pomůže, je pochopení stavu rozličných aktiv. Systém se naučí normální chování a vzorce vybavení, načež je schopen si všimnout jakékoliv výchylky z očekávaného výstupu – jasné znamení, že něco může být špatně. Operátoři poté mohou podnět využít k řešení potíží ještě předtím, než se z malého problému stane velký.

Jakmile je status aktiv důkladně pochopen a popsán, poslouží balík k tomu, aby společnostem pomohl zjistit víc o zdraví svých procesů – identifikací neznámých korelací v procesních proměnných, které vedou k nižšímu než optimálnímu výkonu. To dále umožňuje společnostem využívat své vybavení téměř na maximum, aniž přetěžují systém. „Jestliže dokážete získat pět procent navíc ze svého vybavení každý den 365 dní v roce, znamená to podstatné úspory, které se přímo projeví na celkové výkonnosti vaší firmy,“ dodává Courtney.

I malá změna je velká

soutez_casestudy

„Násobné efekty byť jen relativně malých změn efektivity napříč průmyslovými odvětvími v masivním globálním měřítku by neměly být ignorovány,“ píšou Annunziata a Evans a dodávají: „I pouhé procentní snížení nákladů může vést k výrazným úsporám, pokud je aplikováno napříč průmyslovými odvětvími a geografickými oblastmi. Jestliže úspory nákladů a zisky na efektivitě mohou zlepšit růst produktivity celých Spojených států o 1 až 1,5 procentního bodu, pak může být zisk z hlediska ekonomického růstu podstatný a může potenciálně znamenat zisk 25 až 40 procent oproti současnému HDP per capita. Internetová revoluce povzbuzovala růst produktivity o 1,5 procentního bodu po celou dekádu. Průmyslový internet má potenciál přinést podobné zisky v mnohem delším časovém údobí.“

Čtěte také:
→ Objem dat digitálního světa do roku 2020 vzroste desetkrát
Za obrovský nárůst bude zodpovědný boom většího využívání senzorů.
→ Big data: otázky bezpečnosti a soukromí stále nezodpovězeny
Přístupy k ukládání, správě, analýze a sběru big dat jsou nové, což s sebou samozřejmě přináší i četné výzvy v oblasti bezpečnosti a soukromí.

Byl pro vás článek přínosný?