Hlavní navigace

Alfa omega ze světa mainframů

1. 6. 2010
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Jsou věci mezi nebem a zemí, jež by měly být známy každému dobrému CIO. Mezi ně bezesporu patří i základní znalosti o mainframech.

Nabízíme vám pět tipů, které mohou přijít vhod při práci s mainframy:

1. V oblasti mainframů je třeba činit rozhodnutí, například zda migrovat na jiné platformy, přidat architekturu orientovanou na služby (SOA) nebo přepsat aplikace. S neúplnou a nedomyšlenou IT strategií daleko nedojdete a zjistíte, že děláte spoustu věcí zcela zbytečně.

2. Vaše strategie by měla zahrnovat roadmapu. Měli byste si stanovit jasnou cílovou podobu architektury, jíž se budou řídit všechny modernizační snahy. Definujte si také, co budete modernizovat. Máte-li v provozu kupříkladu software, který je příliš náročný na údržbu nebo nesplňuje požadavky, udeřte na něj. Analytik Gartneru Dale Vecchio v této souvislosti radí, aby celý proces zahrnoval také analýzu portfolia aplikací, které lze zcela eliminovat nebo vzájemně sloučit.

3. Nejlepším řešením může být migrace, a to především pokud nevyužíváte příliš z výkonu mainframů. Pokud naopak z mainframů ždímáte, co se dá, zaměřte se plně na modernizaci. Problém nastává u společností, které jsou příliš velké, aby mohly snadno migrovat z mainframů, ale příliš malé, než aby opravdu plně využily všech jejich předností.

4. Všeobecně je patrná malá vůle příliš měnit kód na mainframech. Důvodem může být snaha o minimalizaci s tím spjatých eventuelních rizik. Podle Vecchia z Gartneru to však může být chyba. Dvě třetiny uživatelů mainframů, s nimiž Vecchio hovořil, vůbec neplánují implementaci technologií typu Java. Jak však potom chtějí oslovit mladší IT pracovníky, kteří budou potřeba, až odejdou ti starší, disponující „tradičními mainframe" dovednostmi?

5. Přechod je stejně tak o technologiích, jako o lidech. Příkladem budiž společnost Aflac, kde konvertují mainframové aplikace napsané v jazyce Assembly do jazyku Java (pro operace v reálném čase) nebo jazyku Cobol (pro dávkové úlohy). Některé funkce mainframu zůstanou nezměněny, až na rozhraní SOA pro snazší integraci. Vývojáři v jazyku Java jsou nejprve školeni pro práci s mainframy, vývojáři mainframových aplikací jsou poté požádáni, aby pro ně napsali specifikace pro replikaci funkcionality aplikací v jazyku Assembly.

Byl pro vás článek přínosný?