Hlavní navigace

6 strategií pro CIO: Boj se vzrůstající složitostí IT prostředí

12. 5. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Adobe Stock
Budoucnost IT manažera nevypadala snad nikdy složitěji. Kromě IT služeb se očekává, že budete přispívat k lepším výsledkům firmy. Zaměstnanci požadují přístup k široké škále aplikací z různých zařízení kdykoli a odkudkoli. Cloud nabízí nové možnosti, což vyžaduje sladění hybridních a vícecloudových prostředí. K tomu podpora flexibility, agility a vzrůstá počet kybernetických útoků ohrožujících firmy po celém světě. IT musí chránit své aplikace, obsah, uživatele i sítě.

Následujících šest strategií vám pomůže reagovat na tyto výzvy, zjednodušit infrastrukturu a posílit centralizovanou kontrolu.

1. Zdroje zaměřte na rychlé dosažení firemních výsledků

Pokud cítíte vzrůstající tlak na rychlejší dosažení firemních výsledků, pak nejste sám. Společnost Gartner uvádí z průzkumu mezi třemi tisícovkami technologických manažerů, že „přinejmenším 84 procent respondentů z CIO předních firem má odpovědnost za oblasti, které leží mimo tradiční sféru IT.
Nejčastěji jde o segmenty inovace a transformace“. Navíc uvádí, že „role CIO se mění, a to z manažera dodávajícího služby na manažera podnikového. Od kontroly nákladů a inženýrských procesů k nacházení nových oblastí
generování zisku a využívání dat.“ Zjednodušení stále složitější IT infrastruktury uvolní zdroje, a umožní tak IT organizacím dosahovat lepších firemních výsledků. I přes značné investice v existující infrastruktuře můžete přijímat nejnovější technologie a inovace, například cloud. Díky zabezpečenému digitálnímu pracovišti můžete spojovat staré s novým a vytvářet jedinečnou cloudovou strategii umožňující modernizovat infrastrukturu i vy­užít investice.

2. Umožněte uživatelům pracovat odkudkoli

Je-li na budoucnosti něco jistého, pak je to mobilita. Vzrůstá potřeba pracovat kdykoli, odkudkoli, na jakémkoli zařízení, ať je osobní, nebo v majetku firmy. Očekává se, že trh s BYOD (Bring-Your-Own-Device) a firemní mobilitou vzroste z 35,10 miliardy v roce 2016 na 73,30 miliardy amerických dolarů v roce 2021 (odhad agentury MarketsandMarkets). Zaměstnanci očekávají přístup ze všech zařízení, ke všem aplikacím a bezproblémové uživatelské prostředí bez ohledu na to, odkud pracují.

3. Investujte do inovací

Snad žádná technologie nepřinesla v posledních letech tolik inovací jako cloud. Cloudová infrastruktura může firmě snížit náklady i rizika a současně zvýšit produktivitu. Podle InfoWorld je veřejný cloud výchozí platformou pro inovaci. To pomáhá vysvětlit odhad Forrester Research, že „globální trh s veřejným cloudem letos vzroste o 22 procent a dosáhne hodnoty 178 miliard dolarů“. Vaše cloudová strategie musí zohlednit potřeby jednoho nebo více cloudů — tj. nesmí vás omezovat na jednu infrastrukturu, ale umožnit přesouvání infrastruktury podle potřeb inovace.

4. Navrhněte zjednodušenou cloudovou strategii

Při přechodu na cloud se stává, že firmy skončí s řadou poskytovatelů a mixem různých služeb. Někdy i zaměstnanci mimo IT oddělení používají vlastní cloudové služby a vytvářejí stínové IT prostředí, což zvyšuje náklady i bezpečnostní riziko. Zaměřte se na vznik centralizované cloudové strategie, kterou můžete použít jako základ pro řízení využívání cloudových služeb napříč firmou – tvrdí digitální hub TechBeacon. Vaše strategie by měla umět přesouvat aplikace a data do cloudu pro urychlení inovace a agility při zajištění flexibility a kontroly.

soutez_casestudy

5. Berte bezpečnost vážně

Budoucnost bezpečnosti je kontextuální. Zabezpečení dat firewally a bezpečnostními perimetry nedostačují v momentě, kdy vaši zaměstnanci pracují z různých míst a zařízení . Zabezpečení musí být inteligentnější a zaměřené na uživatele. Přístup je poskytován podle toho, kdo uživatelé jsou, kde se nacházejí a jaká zařízení po­užívají. Volte ta řešení, která na zabezpečení pohlížejí jako na digitální pracoviště s vlastním zabezpečeným
perimetrem.

6. Buďte globální

Svět se postupně stává menším místem pro podnikání. Firmy dnes disponují snadným přístupem k IT zdrojům i personálu po celém světě, mohou tak využívat růstového potenciálu rozvojových trhů a  úspor outsourcingem. Podle agentury Statista měl celosvětový outsourcingový trh v roce 2017 hodno-
tu 88,9 mld. dolarů. Řízení rozptýlené pracovní síly přispívá ke složitosti
IT infrastruktury. Sjednocená platforma ale dokáže optimálně využívat globálních zdrojů a zároveň splňovat restrikce na správu dat. Cloudová datová centra jsou k dispozici na mnoha místech světa – u Microsoft Azure jde o sto tisíc různých lokací. IT tak může ukládat data poblíž lidí, kteří je používají, čímž se sníží WAN latence, zvýší geografická flexibilita a možnost vyhovět požadavkům národních regulátorů. 

Byl pro vás článek přínosný?