Hlavní navigace

11 nejvýznamnějších nástrojů pro robotickou automatizaci procesů

12. 2. 2020
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: (c) petrovich12 - Fotolia.com
Robotická automatizace procesů (RPA) dokáže zjednodušit pracovní postupy eliminací zdlouhavých manuálních činností, aniž bude nutné od základu přebudovat existující systémy. Je-li na tom váš podnik podobně jako většina ostatních, nejspíš provozujete kdysi dávno naprogramované aplikace, které stále perfektně fungují, alespoň podle původních specifikací. Problém je, že původní specifikace počítaly s tím, že uživatelé budou trávit dny klikáním na tatáž pole v tomtéž pořadí a čekáním na aktualizaci téže obrazovky.

Na scénu přichází robotická automatizace procesů (RPA). Navzdory názvu nemá RPA nic společného se zákony robotiky podle Asimova, ale slouží k usnadnění práce se starým softwarem, kdy přebírá repetitivní manuální činnosti a zavádí novou vrstvu automatizace, která bude do políček klikat za nás. Ale není to pouze z důvodu, že neustálé klikání na tlačítko je otravná práce. Nová robotická vrstva dokáže také zabránit chybám.

Někteří dodavatelé propagují RPA jako „automatizaci pracovních postupů“ nebo „řízení pracovních procesů“. Jiní odlišují RPA od běžné „automatizace podnikových procesů“ (BPA) a tvrdí, že RPA využívá novou, pokročilejší umělou inteligenci a rutiny strojového vidění. Tyto nástroje se rozhodně chovají chytřeji při práci se snímky obrazovek tradičních systémů a papírovými dokumenty, ale ve výsledku jde u všech o úlevu lidem od pracného ovládání starého softwaru.

Zájem o RPA stoupá částečně také proto, že si podniky uvědomují, že i přes nejlepší úmysly přepsat starý kód vyžaduje jej nejprve přečíst, promyslet změny a následně je naprogramovat – často v některém ze starších jazyků, s nimiž má použitelné zkušenosti jen málokdo. Pokud software funguje, možná je lepší do něj nezasahovat a raději nad ním postavit další vrstvu.

Zásah do kódu navíc nemusí být možný, pokud jej vytvořil někdo jiný. RPA roboty obecně dokážou stejně dobře pracovat s daty, která mají pod kontrolou partneři, nebo dokonce konkurenti, jako s lokálními daty. Procházení internetových stránek a extrahování správných údajů je běžným zadáním pro takové roboty bez ohledu na to, o čí stránky jde. Veškeré standardní mechanismy přenosu souborů jako SFTP fungují bez problémů a RPA nástroje dokážou pracovat i s řadou nových typů úložišť jako Dropbox nebo Google Drive.

Pokud je internet pro tyto nástroje jako cukrárna, stařičká zeleno-černá rozhraní jsou ještě chutnějším soustem, protože je nikoho ani nenapadne modernizovat, aby narušil rutiny vašich robotů. Většinu RPA nástrojů stačí nechat sledovat pracovní postup.

Zázraky dokážou ale nejen na uživatelské obrazovce. Strojové vidění například umí stále lépe extrahovat čísla a slova z naskenovaných osobních dokladů a jiných dokumentů. Taková automatizace výrazně urychluje práci v odvětvích, jako jsou bankovnictví nebo pojišťovnictví, která pracují s fyzickými dokumenty.

Avšak největší pokroky můžeme pozorovat na způsobu, jakým se tyto nástroje „programují“ nebo „učí“. Většina programování totiž nespočívá v zadávání instrukcí s přesně danou syntaxí. Roboti se často „učí“ sledováním pracovního postupu, jak jej provádí uživatel. Následně aplikují stejný postup – podobně jako se tvoří makra v tabulkovém kalkulátoru.

Přesto není RPA tak automatická, jak by se mohlo zdát. Prodejní materiály často zlehčují nutné ruční zásahy a úpravy při učení. Má robot skočit na Facebook olajkovat pár fotek, než se pustí do zpracovávání další faktury? Jistěže ne. Některé zaznamenané postupy je nutné vyčistit od balastu, ale také je potřeba pomoci robotu vyznat se v nejednoznačnostech na internetových stránkách.

V některých případech to znamená, že bude nutné napsat kód k řešení situací, se kterými si přednastavený robot nedokáže poradit. Nejspíš ale nebudete mít příliš práce. Standardní vstupy a výstupy fungují spolehlivě a speciální kód je nutný pouze pro obskurní formáty souborů a exotická rozhraní. Automatizační roboty se však neustále zdokonalují – učení je stále snazší a okrajové případy stále vzácnější. Umělá inteligence může pomoci vyhledávat vzorce, které mohou do budoucna práci robota urychlit.

Uvažujete-li o robotizaci pracovních postupů, abyste zaměstnancům ulevili od práce s historickými systémy, nabízíme vám přehled jedenácti nejoblíbenějších RPA nástrojů na trhu a na závěr zmiňujeme i některé open source projekty.

Blue Prism
Blue Prism, jeden z prvních výrobců RPA, který začínal již v roce 2012, hovoří o „plátně bez kódu“ při učení robotů napodobovat lidskou činnost. Klade důraz na využití umělé inteligence a strojového učení k postupnému zdokonalování chování robotů. Na počátku existuje řetězec akcí, ale každá akce generuje statistiky, které lze použít k dalšímu učení a zlepšování rozhodování. Kód, můžeme-li tak akce nazvat, se učí za pochodu.
Firma rovněž provozuje digitální tr­žiště, kde je možné kupovat různá rozšíření a doplňky od jiných přispěvatelů.

UiPath
Roboty od UiPath se instalují na stolní počítače a servery s Windows, kde dokážou převzít libovolné úlohy, které lze běžně činit na obrazovce. Roboty řídí další proces, tzv. orchestrátor, který je spouští v reakci na události. UiPath rychle proniká do sféry umělé inteligence a klade důraz rovněž na nástroje strojového vidění, které dokážou extrahovat informace z obrázků nebo snímků obrazovky. Často jde o optické rozpoznávání znaků na převod písmen a číslic do strojově použitelné formy.

Automation Anywhere
Bot Store od Automation Anywhere nabízí rozsáhlý soubor nástrojů, které zařídí standardní klikání a sledování postupu, ale také takových, které dokážou pospojovat mnoho tradičních komplexních datových souborů, které se nacházejí na internetu. K dispozici jsou roboty pro extrahování informací z tabulek, souborů nebo internetových stránek, i roboty, které takové informace vkládají do databází pro sledování řešení požadavků, zpracování faktur apod. Řada těchto robotů závisí na externích API, např. API Microsoft Azure pro analýzu obrazu. Automation Anywhere nabízí i bezplatnou, funkčně omezenou „komunitní verzi“ pro malé podniky. Tato verze je ideální také pro účely testování a zkoumání automatizační technologie.

IBM
IBM nabízí v řadě samostatných produktů širokou škálu možností, jak automatizovat otrockou práci. Informace vstupují prostřednictvím IBM Data Capture, putují cestami definovanými Business Automation Workflow
a o  cíli jejich cesty rozhoduje IBM Operational Decision Manager. IBM se zdokonalování svých nástrojů věnuje dlouho – podle dostupných informací se řízením pracovních postupů zabývá již 25 let.
V poslední době spolupracuje s Auto­mation Anywhere na vzájemné integraci technologií a využití nejnovějších nástrojů AA na pracovní postupy definované v řešeních IBM. Software obou výrobců lze nasadit lokálně nebo v cloudu IBM.

Kofax
Společnost ImageTech Systems nabízí řešení Kofax, další sadu robotů, které dokážou získávat data z mnoha běžných typů souborů (Excel, JSON, CSV, e-mail apod.) a jednat podle nich. Zajímavou funkcí je Robotic Synthetic API, úlitba tradičním způsobům programování. Kód napsaný v Javě, Pythonu nebo jiném programovacím jazyce může komunikovat s roboty a dávat jim instrukce, což usnadňuje interakci standardního softwaru s RPA.
Roboty lze také rozdělit na menší nástroje nazývané Kapow Kapplets, které dokážou řešit specifické lokální úlohy. Veškeré akce jsou sledované pomocí standardních analytických a reportingových nástrojů v přehledovém panelu, takže máte činnost robotů plně pod kontrolou.

Nintex
Pokud váš proces zpracovává mnoho dokumentů, které je nutné podepsat, zkuste soubor RPA robotů Nintex, jež se integrují s nástroji Office365, Salesforce a Adobe. Uživatel bude mít dojem, že pracuje se skutečným papírem, ale vše probíhá digitálně a postup řídí automatizační nástroj. Nintex svůj systém nazývá „logikou ovládané dokumenty“. Můžete samozřejmě automatizovat i standardní datové zdroje, pokud nepotřebujete pracovat s „dokumenty“.

Kryon
Kryon RPA má dvě části. První „objevuje“ procesy tím, že tiše běží na pozadí na počítačích zaměstnanců a vše zaznamenává. (Kvůli ochraně soukromí lze některé aplikace a internetové stránky vyloučit.) Získané automatické stopy lze upravovat a ladit v nástroji Kryon Studio. Výsledný kód může běžet buď zcela automatizovaně jako asistent člověka, nebo v hybridním režimu, který je na pomezí předchozích dvou.
Nástroje Kryon obsahují také umělou inteligenci pro extrakci čísel a textu z obrazů a složitější algoritmy strojového učení pro postupnou optimalizaci procesů.

Datamatics
TruBots, jak společnost Datamatics nazývá své jednotlivé programy, se tvoří a upravují pomocí editačního nástroje TruBot Designer. Celý proces začíná sledováním stisků kláves a kliknutí myší, ale je k dispozici i IDE k jemnému doladění. Velkou část práce lze činit pomocí přetahování standardních komponent, ale vývojáři mohou systémem vygenerovaný kód v IDE upravit.
Činnost robotů lze sledovat a koordinovat z řídicího centra TruBot Cockpit. Systém klade důraz na zpracování textu včetně speciálních nástrojů pro skenování (TruBot OCR) a porozumění nestrukturovanému textu (TruBot Neuro).

Jidoka
Název firmy v japonštině lze přeložit zhruba jako „automatizace s lidským dotekem“, což odkazuje na způsob, jakým se softwarové roboty učí napodobovat lidskou interakci se standardními systémy (terminály sálových počítačů, internetovými stránkami, databázemi). Přehledový panel Jidoka sleduje všechny běžící roboty a dokáže i pořídit videozáznam dění na obrazovce kvůli odladění. Jidoka provozuje vlastní cloud pro nasazování robotů, ale lze je přesunout i do lokálního prostředí.

WorkFusion
Roboty od firmy WorkFusion se učí na strojích s Windows a poté pracují na serveru Windows, přičemž využívají opakování úkonů, optické rozpoznávání znaků a umělou inteligenci. Architektura je uzpůsobená běžným postupům, jako jsou opatření proti praní špinavých peněz, likvidace pojistných událostí nebo bankovní služby. Z nich je možné vyjít i při definici podobných procesů.
Firma nabízí i bezplatný nástroj RPA Express Starter, který je omezený na jednoho lokálně provozovaného robota bez přístupu k pokročilým funkcím jako strojové učení. Postačí však na jednodušší aplikace a k experimentování.

AutomationEdge
Roboty AutomationEdge se mohou zaměřit na internetové stránky, databáze (např. SAP), excelové tabulky nebo textová konverzační rozhraní. Robot sleduje všechny tyto vstupy a na nová data reaguje danou akcí. Například u tabulky může robota aktivovat i změna na jediném řádku. Mnoho robotů nabízených v „bot storu“ je přednastavených pro určitá odvětví nebo podnikové funkce, např. personální řízení nebo vztahy se zákazníky.
AutomationEdge nabízí i bezplatnou verzi, F3 RPA Bot, která je omezená na jednoho robota, ale funkčně kompletní.

Cloud24

Open source

Velké firmy obecně prodávají proprietární nástroje, ale běžná jsou komunitní vydání s omezenou funkcionalitou. Open sourcové procesy jsou méně běžné, ale řadu jednoduchých úloh lze pokrýt pospojováním několika různých. V mnoha případech budete mít podstatně více práce s učením robota, které často vyžaduje zadávání kódu v editoru. Přesto jde o zajímavou možnost. Zkuste se pro začátek podívat na nástroje jako Puppeteer, Selenium nebo Headless Firefox.

Byl pro vás článek přínosný?