Hlavní navigace

ICT Forum pro školy 2009 – inovativní řešení pro efektivní rozvoj školství

23. 9. 2009

Sdílet

V rámci bohatého programu budou účastníkům představeny novinky ICT v oblasti vzdělávání, které tak mohou poskytnout zajímavé podněty ve strategickém rozvoji školství. Toto setkání bude součástí odborného konferenčního programu Invex Forum, pokračování tradičního veletrhu Invex, jehož součástí bylo ICT Forum pro školy již osmkrát.

Nový pavilon P bude hostit ICT Forum pro české a slovenské školy, státní správu a samosprávu ve školství. Stane se tak opět místem mnoha diskuzí a prezentací komerčních firem nabízejících mimo jiné konkrétní ukázky produktů a řešení pro rozvoj vzdělávání a vybavenosti škol. Jeho hlavním úkolem je podrobně seznámit účastníky s novinkami v oblasti informačních a komunikačních technologií, jejich využití v pedagogickém procesu i v řídicí práci škol a možnostmi efektivního propojení vzájemné komunikace škol se státní správou a samosprávou. Dále budou představeny také nové projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jeho klíčových partnerů pro školní rok 2009/2010.

Stejně jako v předešlých letech budou i letos účastníci a prezentující firmy diskutovat o možnosti inovací v oblasti vzdělávání. Oproti minulému ročníku, jehož hlavním tématem bylo on-line vzdělávání, bude letos kladen důraz na využití interaktivní výuky a tomu odpovídajících produktů. Nakladatelství Fraus zde představí portfolio interaktivních učebnic i zcela nový  nástroj E-sada, který zásadním způsobem zjednoduší práci učitelů při přípravě svých hodin. O využití interaktivní tabule ActivBoard, která podporuje spolupráci studentů u tabule ve speciálním výukovém prostředí ActivClassroom, založeném zejména na softwarových objektech, budou hovořit odborníci společnosti Profimedia. Neméně zajímavá bude také prezentace projektu „Počítač do každé lavice“ Českomoravských informačních systémů, který uvádí multifunkční počítač s LCD panelem integrovaný do nitra stolu speciálně upraveného pro použití na základních a středních školách.

Tématické zaměření ICT Fora je nastaveno pro široké spektrum návštěvníků. Je určeno především zástupcům českých a slovenských škol všech stupňů, ředitelům, ICT koordinátorům, WEB administrátorům, síťovým administrátorům, učitelům zodpovědným za přípravu a koordinaci národních a mezinárodních projektů, pracovníkům české školní inspekce, pedagogických center, krajských odborům školství, mládeže a tělovýchovy, středisek služeb školám, či výzkumných pedagogických ústavů.

Organizátory a odbornými garanty jsou společnost Computer Agency a VUT v Brně. Hlavními partnery letošního ročníku se staly společnosti Autodesk, AV Media, Epson, Microsoft, Nakladatelství Fraus a Stiefel Eurocart. Dalšími partnery jsou také Českomoravské informační systémy, OKsystem a ProfimediaA. Aktuální informace o letošním programu ICT Fóra pro školy 2009 jsou na http://www.c-agency.cz/ict-forum-pro-skoly-2009.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?