Hlavní navigace

Conteg investuje do výzkumu optimalizace energetické náročnosti datových center

6. 6. 2011

Sdílet

Společnost CONTEG se rozhodla dlouhodobě aktivně podílet na hledání nových řešení snižujících energetickou náročnost nejen komplexních datacentrových celků, ale i jednotlivých komponentů. Vybudování výzkumného a vývojového pracoviště v rámci střední a východní Evropy je dalším krokem k naplnění těchto cílů. Centrum bude zaměřeno na výzkum technologií a inovaci postupů v oblasti konstrukce, designu a výstavby datových center a na vývoj jeho jednotlivých částí.

Výstavba Centra je spolufinancována z fondů EU. Celková výše investice dosáhne 100.000.000,-Kč. Ukončení stavební fáze projektu je plánováno na první polovinu roku 2012.

„Energetická náročnost datových center stoupá. Mezi lety 2007 – 2009 se zvedla spotřeba energie datových center o 70%, na více než 43 miliard kWh. Ukazuje se také, že tradiční koncepce datového centra jako skladu, jehož škálovatelnost je dána zejména rozměry, vede do slepých uliček. Proto jsme se rozhodli pro vybudování tohoto unikátního výzkumného a vývojového pracoviště,“ uvedl Vít Voláček, výkonný ředitel společnosti Conteg.

K výzkumu a vývoji společnost Conteg přizvala pracoviště vysokých škol, zejména ČVUT. Conteg chce podle svého vyjádření podporovat studenty těchto institucí a podílet se na jejich dalším rozvoji. Vytvoření široké základny odborníků je důležitým předpokladem pro úspěšný vývoj na vysoce konkurenčním světovém trhu.

Centrum výzkumu a vývoje se skládá z několika dílčích pracovišť. Klíčovou částí je výzkumná laboratoř s  několika typy instalovaných zdrojů chladu. Jednotlivé technologie chlazení umožňují měřit množství energie předávané v datovém centru, ale také ve venkovním prostředí na externích chladičích. Při současném měření odběru elektrického proudu v konkrétních experimentech bude možné určit energetické toky a následně jednotlivá řešení optimalizovat.

V centru budou prováděny pokusy s několika shodnými uspořádáními chlazení, kde jedno bude chlazeno například konvenčním zdrojem a u chlazení druhého bude využito energeticky efektivních principů chlazení (například free-cooling). Díky této možnosti provedení „dvojitého“ srovnávacího experimentu bude možné porovnávat reálné potřeby energie obou systémů za shodných vnitřních i venkovních podmínek.

V laboratořích bude instalována měřící technika umožňující získávat data z jednotlivých fází testů v reálném čase a výsledná data následně porovnávat s počítačovými modely, například CFD (Compunational Fluid Dynamics). Srovnání výstupů počítačových modelů na reálných prototypech poskytuje možnost tyto simulační softwary dále vylepšovat. Centrum výzkumu a vývoje je také zaměřeno na inovační procesy konstrukce, testování, ověřování přípravu výroby jednotlivých součástí datacentrových celků.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?