Hlavní navigace

Trh práce ve výzkumu, vývoji a inovacích a na akademické půdě v ČR podle ResearchJobs.cz

10. 1. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: © ra2 studio - Fotolia.com
Až donedávna byli zájemci o práci ve výzkumu a na akademické půdě odkázáni – kromě osobních, „komunitních“ a „konferenčních“ kontaktů – na časově náročné, více či méně pravidelné navštěvování příslušných sekcí webů relevantních institucí. Portály typu Euraxess či profesní sociální sítě typu ResearchGate.net z hlediska pracovního trhu v této oblasti dlouhodobě nehrají v českém prostředí významnější roli.

Tento stav byl hlavním východiskem pro spuštění portálu ResearchJobs.cz, na kterém se agreguje nabídka pracovních míst ve výzkumu, vývoji a inovacích a na akademické půdě. Od spuštění 10. 8. 2016 jím prošlo přes 900 nabídek, zejména z veřejných VŠ a veřejných výzkumných institucí, nicméně na tomto webu se začínají objevovat i inzeráty firem provádějících výzkum – namátkou jmenujme např. Siemens, Seznam.cz, Linet, RaRe Technologies či spin-off Masarykovy univerzity Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.

Podmínkou inzerce – která je prozatím zdarma – však je, aby dané pozice spadaly mezi akademické, výzkumné či inovačně orientované. Prvními partnery portálu či zaštiťujícími institucemi jsou Technologická agentura ČR (TA ČR), Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a Česká asociace doktorandek a doktorandů, dále např. Výzkumný ústav bramborářský aj. Mediálním partnerem je web vedavyzkum.cz. „Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje Portál ResearchJobs.cz za užitečný nástroj k vyhledávání vysoce kvalifikovaných odborníků, kterých firmy vyhledávají stále více. Proto jsme udělili projektu záštitu a doufáme, že se bude rozvíjet úspěšně i v zahraničí,“ říká člen představenstva SP ČR Eduard Palíšek.

Cílem ResearchJobs.cz je soustředit maximální část nabídky pozic ve výzkumu (ať už základním, aplikovaném či firemním) a volných míst na akademické půdě na jedno místo. Potenciální kandidáti tak mohou sledovat výrazně méně zdrojů, institucím naopak umožňuje efektivněji oslovovat cílovou skupinu, která byla zatím standardními pracovními portály poněkud opomíjená. Vedlejším produktem je získávání dat o této specifické části pracovního trhu – dat, která v ČR nikdo soustavně nesledoval.

Z vlastní zkušenosti vím, že získat kvalitního člena výzkumného týmu nejen v soukromé společnosti není snadné. Proto považuji za velmi přínosný nejen portál ResearchJobs.cz, ale také různé analýzy, které umožňuje a které mohou pomoci jak zájemcům o práci tak zaměstnavatelům.“ doplňuje RNDr. Martin Bunček, Ph.D., místopředseda TA ČR.

ResearchJobs.cz primárně obsahuje nabídky pracovních pozic v podobě plných textů (v případě institucí, které daly svolení s přebíráním inzerátů ze svých webových stránek: http://www.researchjobs.cz/pracovni-nabidky/, či těch, které své inzeráty zadávají prostřednictvím webového formuláře). Další část obsahu tvoří odkazy na výzkumné a akademické pozice institucí, od nichž zatím provozovatelé k dispozici souhlas s přebíráním nemají: http://www.researchjobs.cz/odkazy/. Web kompletně pokrývá nabídky veřejných VŠ a veřejných výzkumných institucí a část firem zabývajících se výzkumem. Inzeráty pocházejí z více než 210 webových zdrojů monitorovaných s periodicitou 8–24 hod. Těmito zdroji jsou typicky webové stránky se seznamy volných pozic či úřední desky fakult veřejných VŠ a v. v. i.

Omezíme-li se právě na zmiňované veřejné VŠ a v. v. i., pak ze statistik ResearchJobs.cz vyplývá, že v období 10.8.–22.12.2016 oborové rozdělení (podle kategorií Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – www.rvvi.cz) vypadalo v procentuálním vyjádření následovně:


Researchjobs.cz


Součet těchto procentuálních podílů přesahuje 100 procent, neboť jedna pozice mohla spadat do více kategorií (mezioborovost). Dále je nutno zmínit, že uvedená oborová distribuce se týká počtů pozic bez ohledu na úvazek – v případě společenských věd, které v tomto přehledu „vedou“, se však často jedná jen o částečné, mnohdy velmi malé úvazky.

CS24

Regionální distribuce volných pozic byla ve sledovaném období následující:

Kraj Procentuální podíl inzerátů z daného kraje
Hlavní město Praha 34,51
Jihomoravský 19,76
Moravskoslezský 9,15
Plzeňský 7,07
Středočeský 6,71
Královéhradecký 5,98
Olomoucký 4,02
Liberecký 3,54
Pardubický 3,41
Zlínský 2,44
Jihočeský 2,07
Vysočina 1,10
Ústecký 0,24

Je vidět, že na výzkum, vývoj a inovace zaměřený Jihomoravský kraj v počtech volných míst v této sféře sekunduje Praze. Relativně vysoké umístění Středočeského kraje se dá vysvětlit přítomností velkých infrastruktur jako ELI-Beamlines (laserové technologie), HiLASE (laserové technologie) či Biocev (biovědy), naopak úplná absence Karlovarského kraje je zřejmě dána absencí veřejných VŠ a veřejných výzkumných institucí.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku