Hlavní navigace

Strojaři a jejich softwarový pomocník

8. 10. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Asseco Solutions
Přestože většina dnešních firem už dávno používá více či méně vyspělý informační systém a producenti ERP nabízejí množství specializovaných modulů a funkcionalit, tak důležité odvětví, jakým je strojírenství, je kupodivu zatím po této stránce často „neoraným polem“.

Mnohé ze strojírenských firem dosud řídí výrobu za pomoci Excelu. Důvodem je, že dosavadní ERP systémy často neumožňovaly ty úkony, které specifikum strojírenské výroby vyžaduje. Bez nadsázky můžeme říci, že zákazníci z oblasti strojírenství velmi přesně vědí, co chtějí, a to často až do nejmenších detailů.

Do výčtu toho, co chtějí a co jim v jejich práci opravdu pomůže, patří například externí zařízení, která doplňují funkcionalitu ERP. Třeba terminály na odvádění výroby. Každý výrobní postup se totiž skládá z několika kroků, které se do terminálu zadají. Ten pak na základě zadání provádí evidenci práce, respektive jeho prostřednictvím ji evidují sami pracovníci. Nad přehledem splněných operací se pak vyhodnocuje produktivita každého jednotlivého pracovníka a to po stránce výkonnostní, časové či po stránce zmetkovitosti. Díky externímu terminálu se eviduje a vyhodnocuje též efektivita pracoviště či jednotlivých strojů.

Podobně užitečným nástrojem je třeba také čtečka pro sklady, která se využívá k evidenci příjmu a výdeje materiálu, která pracuje na základě čárových kódů.

Zmetci vs zmetky

Málokdo ví, že slovem Zmetci byli v pohanských dobách označováni bůžci, které měli naši předkové ve svých obydlích, jimž se klaněli a kteří přinášeli jejich domovům štěstí. Dnes se zmetkům neklaníme a štěstí nám rozhodně nepřinášejí. Naopak, pokud by jich bylo hodně, přinesli by výrobci určitě smůlu v podobě ztráty zákazníka. Proto je velmi důležité, aby ERP uměl sledovat počty zmetků a  vytvářet  tzv. opravné příkazy. Systém by také měl umět vyčíslit hodnotu zmetku a zaevidované zmetky přijmout na sklad neshod v souladu s ISO dokumentací.

To se týká celé strojírenské výroby, ovšem konkrétně výroba automobilů jde ve svých požadavcích ještě dál. Zde je požadována i přesná dohledatelnost, čili „traceabilita“. To znamená, že výrobci chtějí mít možnost u každého dílu kteréhokoli finálního výrobku přesně vědět takové detaily, jako ze které tavby pochází materiál, kterým prošel atestem a podobně. A evidence toho všeho je pochopitelně úkolem informačního systému.


Kooperace i mzdy

Pokud výrobce nemá vlastní technologii pro některou část výroby – například pro povrchovou úpravu dílů – zadává tuto část výroby jiné firmě. To se nazývá kooperace. ERP systém musí umět počítat se všemi potřebnými kooperacemi a zanášet je do Plánu výroby či počítat s nimi při kalkulacích.

Dalším specifickým požadavkem výrobních a zejména strojařských firem je přímé propojení výroby se mzdovým modulem. Tím je umožněna bezproblémová evidence práce jednotlivých pracovníků a jimi odvedené práce, takže „online“ mohou vznikat podklady pro výpočet mezd. Samozřejmě, že výstup je před zpracováním kontrolován operátorem výroby, ale mzdové účetní se tím výrazně zkrátí čas nutný pro výpočet mezd, protože údaje nemusí přepisovat do systému ručně. To se stává v případě, že firma má jiný systém pro mzdy a jiný pro řízení výroby.

Strojaři a jejich zákazníci

Dnešní zákazníci (nejen) strojírenských firem jsou velmi nároční, co se týká garance včasnosti dodávek. Díky pokročilému kapacitnímu plánování, které je trendem v dnešních moderních systémech řízení výroby, a v některých případech také díky přidaným mobilním zařízením je obchodník schopen předpovídat jako z nejjasnější křišťálové koule. Již při přebírání objednávky může na základě zjištění obsazených kapacit zjistit termín výroby pro konkrétní objednávku a nebo naopak na základě přijaté objednávky zpracovat technologickou přípravu výroby – TPV - a zaplánovat výrobu.

Další důležitou schopností ERP pro strojírenskou výrobu je jeho schopnost propojit TPV s externími konstrukčními programy. Konstruktéři dnes často pracují například v programech SolidWorks či Inventor, přičemž podklady čerpají z ERP. V 3D programu pak vymodeluje rozpisku výkresu a datový model pošle zpět do ERP, kde je na jeho základě sestaven kusovník dílů.

CS24

Vzhledem k obrovské konkurenci, která dnes vládne mezi strojírenskými firmami, je pro ně životně důležité, aby požadavky svých zákazníků dokázali plnit s maximální rychlostí a v maximální kvalitě. ERP a jeho „chytré doplňky“ jim v tom nezanedbatelnou měrou pomáhá.

Autoři působí jako konzultanti Helios Orange ve společnosti Asseco Solutions.

Byl pro vás článek přínosný?