Hlavní navigace

Současná situace firmám jasně ukázala slabá místa

12. 7. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Asseco Solutions
Cestou k nápravě je postupná optimalizace procesů a jejich převod do digitální podoby, říká Marek Neumann, vedoucí realizace ve společnosti Asseco Solutions.

Jak by měly výrobní podniky posilovat svou odolnost proti dopadům pandemie? Jsou principy Průmyslu 4.0 dobrým řešením této situace?

Jedním ze základních principů průmyslu 4.0 je automatizace. Nejzranitelnějším článkem, jak nám nejen současná situace ukazuje, je člověk. Pokud má firma procesy pevně svázané s danými osobami, v případě jejich nepřítomnosti nastává problém. Pokud jsou principy průmyslu 4.0 správně aplikovány, lze procesy snadněji delegovat na jiného člověka. Podíváme-li se přímo do výrobních provozů, firmy, které mají vysokou míru digitalizace, jsou schopny výrobní operátory měnit mezi pracovišti velmi rychle dle dané situace. Tam kde je nutné „papírové know how" i ve smyslu, kde najdu platnou revizi výrobní dokumentace se situace mění v zápas o udržení výroby v chodu doprovázené vysokou mírou chybovosti.

Jak mohou podniky v současné situaci co nejefektivněji přejít od pilotní fáze zavádění Průmyslu 4.0 k jeho masivnímu nasazení?

Nejefektivnější cestou není spuštění masivní revoluce v situaci, kdy mnoho firem bojuje s udržením výroby nejen díky nepredikovatelným aktuálním personálním omezením, ale i třeba nefunkčním dodavatelským řetězcem. Cestou naopak je postupná optimalizace procesů a jejich převod do digitální podoby. Současná situace firmám jasně ukázala slabá místa, jejichž překlenutí stálo mnoho energie. Dá se tedy říct, že je zřejmé, které procesy se zadrhly a je nutné řešit jejich závislost a to jak zavedením fyzické robotizace, tak i digitálního zpracování dat, které snižuje personální náročnost a zvyšuje významně efektivitu firemních procesů.

Překotný rozvoj Průmyslu 4.0 s sebou nese rychlé zastarávání jednotlivých prvků i celých technologií. Co by měly výrobní firmy dělat pro to, aby se s tímto vývojem co nejlépe vyrovnaly?

CS24

Dobře si vybírat a ptát se na podporu v následujícím období, v případě výrobních technologií nejen na dostupnost a cenu náhradních dílů, ale SW podporu a digitální rozhraní. Pod pojem průmysl 4.0 mnohé dodavatelské firmy marketingově schovávají i morálně zastaralá řešení, které není možné dále propojovat s ostatními, ať už již nasazenými nebo v budoucnu nasazovanými systémy. V případě výrobních technologií je evergreenem propojení na digitální úrovni s nadřazenými systémy, které je u některých technologií či strojů omezené anebo v případě vznesení požadavku na propojení od výrobce až po dodání technologie extrémně drahé. S tímto jevem se bohužel setkáváme ve výrobních společnostech velmi často. Ptejte se proto na garanci možností a ceny propojování před podpisem kontraktu na dodávku technologie.

Ing. Marek Neumann je vedoucím realizačního týmu segmentu SME v Asseco Solution s převládajícím segmentem výrobních firem. Má za sebou dlouholetou manažerskou praxi ve firmách, jež se zabývají vývojem a výrobou elektronických technologií s realizacemi v ČR i zahraničí. Působil také 5 let na pozici CEO. Posledních 6 let se věnuje oblasti implementací ERP systémů. 

Byl pro vás článek přínosný?