Hlavní navigace

SOA: Přemýšlejte nad proměnou byznysu

27. 9. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Přínosů SOA, zahrnujících například zvýšení flexibility nebo zkrácení odezvy na aktuální podněty, lze podle Randy Heffnera z poradenské společnosti Forrester dosáhnout jedině v případě, kdy budete pracovat v těsném souladu s tvorbou strategických cílů a neuchýlíte se k pouhému redesignu softwaru.

Nejhorší nedorozumění, jakého se CIO v souvislosti se SOA (Service Oriented Architecture) může dopustit, je situace, kdy tento termín chápe pouze jako další název pro změny v použití softwaru. Přestože potenciál SOA v této oblasti je naprosto nezpochybnitelný, jeho význam pro byznys jde mnohem dále. Z průzkumu analytiků Forrester, provedeného na vzorku společností řazených do žebříčku Global 2000 (největší společnosti na světě seřazené podle Forbes.com), jasně vyplynulo, že celých 38 procent ze společností užívajících SOA využívá tento přístup pro strategickou transformaci celého byznysu. Opravdový zdroj síly SOA jednoznačně tkví ve tvorbě byznys modelů, ne v samotné použité technologii. To znamená, že SOA poskytuje základ pro mnohem výraznější posun v architektuře celého podniku, než by se mohlo na první pohled zdát. Pokud CIO správně porozumí problematice SOA, může snáze navést organizaci směrem k perspektivní budoucnosti.

Forrester definuje SOA jako přístup zaměřený v první řadě na samotný byznys; měl by přitom sloužit k navržení řešení celé softwarové architektury. Díky tomu, že poskytuje otevřený a flexibilní přístup ke schopnostem byznysu skrývajícím se v jeho aplikacích, přináší SOA možnost přizpůsobit současný software novým požadavkům. CIO, který na SOA nahlíží pouze z technické perspektivy, ovšem může velmi snadno přehlédnout správný pohled z pozice celého byznysu, což v konečném důsledku vede k tomu, že se organizace neposune vpřed natolik intenzivně, jak by při správném uchopení problému mohla. SOA představuje základ pro mnohem významnější zásahy do informační architektury celého byznysu. Pokud není SOA uchopena za správný konec, může se stát, že bude představovat vratký podklad pro vaše podnikání na dlouhá léta dopředu. Podle zmíněného výzkumu společnosti Forrester již 68 procent ze sledovaných společností SOA používá nebo začne používat do konce roku 2010. Pokud bychom se orientovali na žebříček Global 2000, tak zde aktuálně používá SOA více než 74 procent sledovaných subjektů.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že SOA je jen jedním z mnoha experimentů, jak vytáhnout z nebohých IT rozpočtů další prostředky, není tomu tak. Zdá se, že SOA přináší měřitelné výsledky, které motivují šéfy IT oddělení k tomu, aby tuto oblast ve svých podnicích nadále rozvíjeli. Z výzkumu společnosti Forrester totiž vyplývá, že 52 procent společností, které SOA používají, chce využívání tohoto přístupu dále rozšířit. Na druhé straně pouhé jedno procento uživatelů SOA od tohoto přístupu ustupuje z důvodu nenaplnění původních předpokladů. Zbylé společnosti, nespadající ani do jednoho z výše uvedených táborů, obvykle používají SOA příliš krátce na to, aby mohly hodnotit její přínosy. Existují však také organizace, které jsou zatím vůči SOA v neu­trálním rozpoložení – výsledky se pro ně dostavují pomaleji, než očekávaly, což je ovšem většinou způsobeno právě tím, že k SOA přistupují pouze jako k technologii.

Klíčové body SOA, kterým musí CIO perfektně rozumět

CS24

Služby založené na SOA obvykle přinášejí možnost dalších inovací a optimalizace byznysu. Vybrali jsme pro vás čtyři zajímavé příklady.

  • SOA vytváří portfolio schopností a dovedností vašeho byznysu. Přístup k SOA se zaměřením na byznys díky orientaci na skutečně potřebné procesy vytváří promyšlený komplex služeb, které přímo odrážejí pojetí pochodů ve společnosti.
  • SOA zajišťuje, aby se dílčí schopnosti celého byznysu dostaly právě tam, kde jsou potřebné. Prostřednictvím portfolia SOA služeb může vaše organizace rychle zapojit potřebné zdroje do jakéhokoliv procesu, spojit je se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli nebo dalšími obchodními partnery, například mobilním zařízením tak, aby se podnik mohl přizpůsobit změnám podmínek na trhu a pružně na ně reagovat.
  • BPM pro zrychlení odezvy. Řešení pro Business Process Management (BPM) a Business Activity Monitoring (BAM) mohou využívat data proudící vašimi službami založenými na SOA k tomu, aby zajistily potřebnou transparentnost a odezvu.
  • Prediktivní analýza pro akce předjímající budoucí problémy. Prediktivní analýza může zpracovávat data ze SOA služeb nebo z posloupnosti jednotlivých událostí takřka v reálném čase tak, aby dokázala na základě různých matematických modelů předpovídat realizaci budoucích událostí.

Pravidla pro udržení flexibilního podniku. Pravidla a manažerské postupy nastavené v rámci vašeho byznysu a začleněné do patřičné úrovně jeho architektury mohou znamenat prostředek rychlé reakce na situace nastalé v prostředí vašich služeb.

Byl pro vás článek přínosný?