Hlavní navigace

Šest kroků k lepšímu uchopení SOA

20. 9. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Nasazení SOA jednoznačně vyžaduje precizní zpracování informační architektury, aby bylo možné provádět jednotlivé aktivity společnosti na základě důvěryhodných dat – pokud se tento předpoklad nepodaří naplnit, může se veškerá hodnota plynoucí z realizace SOA rázem vypařit.

Gene Leganza ze společnosti Forrester nabízí několik rad, jak správně budovat informační architekturu. Stačí v určitých kruzích jen zmínit pojem „kanonický informační model“ a budete svědky zběsilého úprku všech přítomných ze zasedací místnosti. Vzpomínky na nikdy nekončící přívaly požadavků na zmapování korporátního informačního modelu jsou u mnoha IT profesionálů ještě dost živé na to, aby dokázaly vyvolávat intenzivní posttraumatické stavy.

Aktuální výzkum společnosti Forrester ukazuje, že konvenční přístupy k pojetí informační architektury (IA) významně zaostávají za SOA. Z dostupných dat vyplývá, že trh je v současnosti rozdělen přibližně na třetiny, z nichž dvě patří SOA a jedna konvenčním metodám. Ze společností, které si vzaly za své pojetí SOA, zhruba 55 procent používá kanonický informační model, přičemž zbylých 45 procent se obejde i bez něj. To znamená, že mnohé organizace přistupují k SOA bez jasně stanovené centralizované vize toho, jaké informační zdroje by měly být pro realizaci služeb využívány. To platí zejména pro služby v oblasti nakládání s daty.

Ačkoliv vás to patrně nepotěší, tak jasným závěrem z výše uvedených informací je, že řešení jako SOA, Business Process Management (BPM) nebo Infrastructure-as- -a-Service (IaaS) vyžadují perfektní informační architekturu, aby mohla pracovat se skutečně věrohodnými daty. Organizace, které si zahrávají se SOA bez dobře zpracované IA, riskují zničení velice podstatné hodnoty pramenící ze SOA – dostupnosti obvyklých služeb napříč celou organizací.

Neformální přístup v této oblasti vede k problémům ve chvíli, když vzájemně nekonzistentní fragmenty projektů implementovaných v podniku bez nutné koncepce vytvářejí „mišmaš“ z datových služeb s překrývající se funkcionalitou.

Úspěch IA záleží na schopnosti použít strategii, která zkombinuje dlouhodobou vizi s jednotlivými krůčky vedoucími k její realizaci. Forrester takovou strategii původně doporučoval pro SOA, ale s přihlédnutím k obrovskému významu informační architektury své rady nasměroval spíše tímto obecnějším směrem. Následující šestice bodů vám pomůže vybudovat pragmatickou strategii přístupu k IA.

1. Začněte vytvořením vize

Spíše než na to, abyste dokonale zdokumentovali současný a cílový stav a popsali jej dokonalými modely, se zkuste soustředit na vizi – v této fázi s dalšími úvahami chvíli posečkejte. Připravte si dokumenty, v nichž shrnete cíle na strategické úrovni, zakotvíte zde klíčové principy, kýžené přínosy a možná rizika. Nezapomeňte také na koncepční architekturu, jež odhalí hlavní oblasti, jichž se informační architektura dotýká.

2. Vyberte projekty a realizujte je

Vyhledejte projekty zaměřující se na přístup k informacím, které mohou napomoci porozumění dat, jimiž organizace disponuje. Raději než aby byl vytvořen další samostatně stojící a do značné míry nadbytečný reportovací systém určený omezenému auditoriu, pokuste se nejprve zužitkovat již existující data uložená ve vaší organizaci – jistě naleznete taková, která budou pro daný účel do značné míry vyhovovat. S pracovníky, kteří tento požadavek vznesli, veďte na dané téma diskuzi a pokuste se pochopit kontext jimi požadovaných informací. Následně tyto znalosti použijte v návaznosti na dostupné informační zdroje při centralizovaném sběru a správě požadovaných metadat.

3. Propagujte správné zvyky pro IA

IA bohužel nezačne fungovat zcela samospádem, ke svému prosazení potřebuje neúnavného bojovníka, který ji bude neustále podporovat. Forrester zjistil, že jedinou efektivní cestu, jak v rámci organizace prosazovat zavedení změn, představuje nastínění možných přínosů vlastníkům společnosti. Jedině tehdy, když prokážete přímou souvislost s nejdůležitějšími oblastmi chodu a směřování organizace, máte možnost vyhrát svůj boj za prosazení změn. Vytvořte proto přesvědčivé materiály, které detailně popíšou přínosy IA navázané na samotný byznys, a začněte se pomalu připravovat na další fáze celého projektu.

4. Insert early-stage governance

Řízení IA je složitějším úkolem než řízení různých ryze technických záležitostí, neboť vyžaduje výraznou participaci mnoha členů vedení organizace. Stanovte si proto priority svých snah o evangelizaci této problematiky mezi členy vedení, jejichž přispění budete při řízení IA potřebovat, nezapomeňte ale ani na podpůrné články celého řetězce – správce dat, jež budete rekrutovat především z řad IT pracovníků a zástupců jednotlivých oddělení v organizaci. Jako dobrý nápad se jeví započít vaše snahy na projektech, kde je jasně patrný jejich přínos, například v oblasti datových skladů, business intelligence nebo master data managementu (MDM).

5. Postavte základy pro pravidelnou interakci zainteresovaných stran

Příležitostné diskuze s různými pracovníky napříč firmou nad IA se mohou stát výrazně efektivnějšími, pokud je budete organizovat na pravidelné bázi s vedoucími představiteli jednotlivých oblastí ve vaší organizaci. Součástí vaší vize by měla být snaha o vytvoření sítě pracovníků zodpovědných za různé oblasti v organizaci a vhodně je doplnit výkonnými IT silami. Taková síť se následně dokáže efektivně postarat o rozvoj a údržbu IA nebo alespoň poskytovat expertní stanoviska k problémům, kdy se IA prolíná s jejich činností v organizaci. Úspěch IA do značné míry závisí na vztahu, který si v rámci sítě vybudujete, a na schopnosti dát náhodným diskuzím nad touto problematikou formu pravidelných a dobře organizovaných setkání.

CS24

6. Vytvořte plán pro příbuzná technologická odvětví

Zatímco klíčové body zájmu pro IA představuje byznys hledisko a samotné informace, na pořadu dne jsou i poměrně komplexní otázky ryze technologického charakteru. Služby informačního managementu (IM) mají za úkol očistit data, vytvořit datové sklady, automatizovat integraci, poskytnout analýzy a vykonat mnoho dalších úkolů. Ostatně je to právě IM infrastruktura, která bude implementovat a spravovat vaši IA. Ujistěte se proto, že svou IA dostatečně provazujete s bezprostředně sousedící oblastí IM.

Byl pro vás článek přínosný?