Hlavní navigace

Miliardová technologie zadarmo i k vašim službám

10. 11. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Datasys
Cloudové služby mohou bezesporu přinášet mnoho výhod a úspor. Podívejme se společně, jak cloudová platforma poskytovaná Technologickým centrem Písek šetří v Datasysu interní náklady a umožňuje jim věnovat více času vlastní náplni projektů. Ptali jsme se pana Martina Nováka, který v Datasysu zastává pozici Marketing a Business Development manažera.

Pojďme si krátce představit oba zúčastněné subjekty a jejich spolupráci:
Technologické centrum Písek (TCP) je akreditovaným vědeckotechnickým parkem zabývající se problematikou provozování i výstavby moderních datových center a cloudovými technologiemi. Zaměřuje se na podporu inovací a ekonomický a technologický rozvoj regionu, čehož dosahuje spoluprací s akademickou, výzkumnou, komerční a veřejnou sférou v ČR i zahraničí. Je partnerem a propagátorem Smart City Písek a Smart Region Jižní Čechy a zakládajícím členem Czech Smart City Clusteru.
Datasys je ryze česká rodinná společnost, která poskytuje komplexní implementační a integrační služby v oblasti IT, telekomunikací a vývoje na zakázku širokému spektru subjektů včetně municipalit. Je partnerem Czech Smart City Cluster.

Společně s Technologickým centrem Písek vytváří Datasys produktové portfolio pro oblast Smart Cities a již brzy představí rozsáhlého průvodce pro úředníky i občany pro tuto oblast. Je plánována účast i na dalších společných projektech v oblasti Smart City, které budou realizovány v roce 2017.

TCP Písek


Ptali jsme se pana Martina Nováka, který v Datasysu zastává pozici Marketing a Business Development manažera:

Proč se Datasys rozhodl nasadit cloudovou technologii?

Hlavním důvodem pro nás bylo zefektivnění využívání interních prostředků. Naše společnost se věnuje mnoha různým odvětvím ICT, což sebou přináší mnoho různým požadavků na interní prostředky a výpočetní techniku. Automatizace a rychlá a snadná realokace prostředků mezi projekty vede jak k vyšší efektivitě, tak i nemalým úsporám nákladů. Vzhledem k tomu, že jsme zahajovali nové projekty a nechtěli jsme zvyšovat zátěž (ani headcount) interního IT oddělení, hledali jsme IaaS platformu. Důležitým parametrem při rozhodování o dodavateli byla samozřejmě příznivá cenová politika a vysoká dostupnost řešení.

Proč jste si vybrali platformu nabízenou TCP?

Již několik let jsme pečlivě sledovali vývoj v oblasti cloudových technologií, protože jsme si jasně uvědomovali, že by to mohl být důležitý trend. To se také velmi rychle potvrdilo, a tak pro nás již nebylo otázkou „zda“, ale pouze „kterou“ z cloudových technologií adoptujeme.
Na konferencích a fórech u nás i ve světě jsme se setkávali s TCP jako jedním z lídrů rozvoje a implementace této platformy. Bylo tedy logickým krokem oslovit je. Hlavní devizou pak byly především zkušenosti z reálných implementací. Tam, kde konkurence představovala nové funkcionality, tam TCP již mělo praktické zkušenosti z reálného provozu u svých zákazníků (např. AVG, Mall.cz apod.), což nám potvrdilo, že jsme se rozhodli správně.

Co Vám tato platforma přináší?

Obecné přínosy nasazení cloudových technologií jsou dnes již všeobecně známé. My je můžeme z vlastní zkušenosti jen potvrdit. TCP platforma nám přináší možnosti flexibilního a škálovatelného prostředí bez nutnosti dohledu a správy hardware. Zbavení se starosti o hardware je hlavní výhodou IaaS řešení. Dále se jedná především o zásadní procesní změny v přístupu k internímu IT – došlo k výraznému zkrácení některých procesů. Tady vidím asi největší přínos, neboť jednoznačně dochází k šetření interních nákladů, a můžeme mnohem více času věnovat vlastní náplni projektů místo přípravy prostředí pro jejich realizaci.

S jakými jste se setkali překážkami a jak jste je překonali?

Největší obavy jsme měli z integrace nové technologie do našeho stávajícího prostředí. To sebou vždy může přinášet neočekávané komplikace. Ve finále nebylo nejtěžší částí celého procesu instalace a zprovoznění nové technologie, ale změna našeho myšlení a přístupu k IT tak, abychom plně využili jeho nových možností a s tím související procesní změny. Dnes však mohu s klidným svědomím říci, že se sice jednalo o změnu poněkud těžkou, neboť změnit léta zaběhlé stereotypy není nikdy lehké, ale rozhodně šlo o změnu pozitivní, která nás velmi posunula kupředu.

Je tato technologie vhodná pro každého? Komu byste ji doporučil?

soutez_casestudy

Při správném nasazení jsou cloudové technologie vždy velkým přínosem. Vždy je však třeba mít také na paměti, že není cloud jako cloud. Jednotlivá řešení se liší svými vlastnostmi. Už proto není vhodné brát cloud jako generální náhradu všech stávajících systémů. Vždy je třeba zvážit jeho nasazení pro konkrétní oblast a i zvolit správnou formu (privátní, hybridní, veřejný). Rozhodně jsou stále oblasti a části IT, kde cloud není vhodným řešením. I proto je velmi důležité zvolit si zkušeného partnera, který dokáže na základě svých zkušeností a analýzy vašeho prostředí vybrat pouze ty části IT a procesů, kde bude tato technologie skutečným přínosem. My jsme takového partnera našli právě v TCP.
Obecně lze říci, že tato platforma je vhodná pro firmy s rychle se měnícím IT prostředím, pro společnosti, které potřebují flexibilní výkon v různé části dne či týdne nebo kvůli sezónnosti své činnosti (např. e-shopy, projektové týmy apod.). Další skupinou jsou pak IT firmy, které provozují mnoho prostředí (vývojové, testovací, produkční) pro velké množství projektů a potřebují je rychle vytvořit a měnit.

Více informací o popisované platformě naleznete na http://tcpisek.cz/datove-centrum/miliardova-technologie/. Využijte jedinečnou příležitost a vyzkoušejte si tuto platformu na 30 dní zdarma.

Byl pro vás článek přínosný?