Hlavní navigace

Kdy nastane soumrak papírových faktur?

23. 8. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: © Nomad_Soul - Fotolia.com
250 milionů faktur si mezi sebou vymění české firmy za rok. Elektronickou cestou jich v současnosti putuje jen pět procent.

Zrovnoprávnění elektronické a papírové fakturace ušetří jen letos českým firmám a úřadům půl miliardy korun. V roce 2018 by úspora měla dosáhnout až 23 miliard.

Na první pohled novela zákona č. 235/2004 Sb. nijak nevybočuje z řady jiných legislativních novinek. Dokonce ani slovní popis normy – novela zákona o DPH – nenaznačuje, že by měla českým firmám, podnikatelům i úředníkům přinést tolik očekávanou úlevu: zrovnoprávnění elektronických faktur s klasickými papírovými. Od začátku letošního roku není nutné e-faktury posílat s elektronickým podpisem nebo přes systémy elektronického přenosu dat (EDI), pokud mají stejné náležitosti jako jejich papíroví „sourozenci“. To vše navíc bez nezbytnosti tisknout faktury (uložené nejčastěji ve formátu PDF) kvůli archivaci či daňové kontrole. Uživatel jen musí zajistit, že i za několik let bude možné dokument přečíst v běžně dostupných programech.

Miliardové úspory

Nejenže se tímto krokem česká legislativa srovnala s normami EU, především však zákonodárci otevřeli cestu k obřím úsporám, které by jen na papíru a náplních do tiskáren měly dosáhnout zhruba půl miliardy korun. To je statistický odhad pro rok 2013, predikce ve střednědobém horizontu naznačují ještě zásadnější úspory: v roce 2018 by se díky e-fakturaci mělo ušetřit až 23 miliard korun.

Úředníci Evropské komise dokonce odhadují, že při plnohodnotném zavedení elektronické fakturace mohou dosáhnout úspory v rámci celé Unie až 240 miliard eur, tedy asi šest tisíc miliard korun. Podpořit by to měla i iniciativa Evropského parlamentu, která si klade za cíl plošné uzákonění povinné elektronické fakturace u všech veřejných zakázek v zemích EU do roku 2016.

Jakkoliv se zdají úřednické odhady až nadpozemsky nereálné, faktem je, že e-fakturace skýtá prostor k šetření. Například odhady společnosti CCV Informační systémy hovoří o tom, že v České republice se mezi firmami ročně vymění přibližně 250 milionů faktur, přičemž elektronickou cestou jich putuje necelá dvacetina, tedy asi pět procent. „A i z té malé hrstky zůstává většina potenciálu nevyužita. Podle průzkumu si totiž 82 procent firem elektronicky přijatou fakturu vytiskne a dále ji uchovává pouze v listinné podobě. Každá pátá společnost dokonce fakturu doručenou ve formátu PDF tiskne opakovaně,“ vypočítává Petr Ondrášek, ředitel pro strategický rozvoj CCV Informační systémy, s tím, že jen v automobilovém průmyslu a u rychloobrátkového zboží je více firem, které se vydaly na cestu výměny strukturovaných dat (EDI) než těch, jež využívají klasické formy fakturace.

Až zmizí papíry

Pavel Mareš, ředitel společnosti TD-IS, upozorňuje, že nárůst nebude přinejmenším v letošním roce tak dramatický, neboť funkcionalita zpracování elektronických faktur je součástí téměř každého účetního systému pro menší firmy. „Vzestup je těžké odhadovat, záleží na velikosti organizace a interních procesech. Nicméně si myslím, že během tří let bychom se měli dostat nad 50 procent podílu e-fakturace,“ říká Mareš.

Miroslav Čejka, vedoucí odboru spisové služby ve společnosti Gordic, předpokládá výrazný nárůst digitální formy faktur u orgánů státní správy a samosprávy, neboť podle jeho názoru již mnoho firem fakturuje elektronicky. „Můj odhad podílu e-formy je v rozmezí od 15 do 25 procent,“ předpokládá. Výkonný ředitel Software602 Jan Petr dokonce predikuje, že papíry by mohly z mezipodnikové fakturace zcela zmizet do tří let. „Jak velký posun nastane ještě letos, je těžké odhadnout, neboť některé menší firmy budou změnu odkládat,“ říká Petr.

Je zřejmé, že dodavatelům softwaru pro správu elektronických dokumentů začíná období zvýšené poptávky po jejich řešeních, nicméně Pavel Hartmann, ředitel pro obchod a rozvoj společnosti Océ Česká republika, upozorňuje, že nárůst zakázek nebude dramatický. „Neřekl bych, že jediný dokumentový druh, v tomto případě účetní doklad typu faktura, může způsobit zásadní změny. Snažíme se na zpracování a správu dokumentů nahlížet skutečně komplexně, jako na spektrum sekundárních, ale důležitých procesů firmy,“ soudí Hartmann a dodává: „Dovolím si tvrdit, že nárůst e-fakturace nebude v letošním roce vyšší než tři procenta, přičemž v horizontu tří let by se mohlo odehrát něco významnějšího, v rozsahu do 15 procent.“

CS24

Zajímá vás toto téma?
Problematice tisku a správě elektronických dokumentů se bude věnovat i připravované číslo 10/2013 tištěného vydání. Může i jej s předstihem objednat.

 

Byl pro vás článek přínosný?