Hlavní navigace

Jiří Hub, Asseco: Volba dodavatele ERP řešení by neměla probíhat byrokratickými tabulkami

3. 3. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: archiv redakce
Přinášíme vám rozhovor s Jiřím Hubem, členem představenstva společnosti Asseco Solutions.

CIO Business World: Výše firemních investic (včetně oblasti podnikových informačních systémů) je úzce spjata s vývojem ekonomiky v České republice, potažmo celé EU. Jaká je Vaše predikce hospodářského vývoje ve střednědobém horizontu, tedy v následujících cca pěti letech?

Jiří Hub: Vývoj ekonomiky EU je ve střednědobém horizontu považuji, jemně řečeno, za nepredikovatelný. V tuto chvíli se potýkáme s nestandardní situací, která je doplněna velkým množstvím plánování a regulace. Osobně se domnívám, že nedojde rozpadu EU, geopoliticky je to velmi špatná varianta. Myslím, že nás čeká významná inflace, která se z eurozóny určitě převalí do ČR. Především se domnívám, že recese, jíž jsme svědky, rozhodně není zažehnána a bude odpovídat právě zmiňovanému střednědobému horizontu.

Analýzy trhu ukazují, že firmy, i organizace z veřejné sféry, jsou v současnosti - s ohledem na stagnaci ekonomiky - v otázce investic do ERP spíše opatrné.  Jaké argumenty je mohou přesvědčit, aby aktuální situaci pojímaly jako příležitost a nikoliv hrozbu?

Domnívám se, že chytré firmy musí investovat průběžně. Investice mají dlouhodobý dopad, a když je po nějaké období zanedbáte, negativní výsledky sklízíte relativně dlouhou dobu, stejně tak, jako dlouho dobu trvá náprava. Myslím ale, že i mezi velkými hráči na poli ICT se najdou tací, kteří investice do rozvoje technologických novinek přitlumí.

Do jaké míry je český trh ERP ovlivněn dotacemi EU? Došlo v minulých letech skutečně k masivnímu „předinvestování“ kvůli možnosti čerpání evropských peněz?

Nebudu se rozepisovat příliš zeširoka, ale obecně považuji dotace za něco nesmírně škodlivého. Dotace pokřivují trh, který stejně v dlouhodobém horizontu bude mít tendenci se vrátit k normálnímu, rovnovážnému stavu. Z mého pohledu o žádném předinvestování nemůže být řeč, docházelo pouze k chytračení, co na tom vydělat, u firem, které tyto investice neplánovaly, a oddalování investic u firem, které tyto investice plánovaly.

Pokud ano, kdy - či za jakých okolností - předpokládáte, že se situace na českém ERP trhu vrátí do normálu?

Z výše uvedeného pohledu považuji za milník, který významně trhu pomůže, právě okamžik ukončení přidělování dotací.

Jak by podle Vašeho názoru měla probíhat volba dodavatele ERP v ideálním případě?

Hlavou, nikoli byrokratickými tabulkami. Pregnantněji vyjádřeno byste si měli vybírat, jako když investujete osobně. Když kupujete nemovitost nebo automobil, uděláte si interní výběrové řízení, tj. postavíte vedle sebe více alternativ. A pak vyberete tu, která vám osobně nejvíce vyhovuje v poměru výkon/cena a nakoupíte u toho, kdo vám připadá jako nejslušnější partner. Tím chci naznačit, že například výběrová řízení ve veřejné správě orientovaná výhradně na cenu považuji za kontraproduktivní, osobně si také nekoupíte nejlevnější auto jen proto, že je nejlevnější, ale přitom nemá vůbec žádnou výbavu a pochází od nedůvěryhodného výrobce.

Pokud zákazníci pořádají výběrová řízení na výběr nového (nebo udržení stávajícího) dodavatele ERP, jaké jsou jejich nejčastější požadavky?

Primárním požadavkem bývá zpravidla spojení vícero původních systémů do jednoho integrovaného řešení a zastřešené jedním dodavatelem. Sekundárním požadavkem bývají záruky dodavatele na rozvoj v minimálně střednědobém horizontu. Na třetím místě bych jmenoval technologickou vyspělost systému, ale ta souvisí se zárukou rozvoje.

Kolik procent výběrových řízení, kterých se Vaše firma zúčastnila v roce 2012, poptávalo ERP na bázi SaaS, nebo PaaS?

Není to vysoké procento, jsou to jistě řády nižších jednotek. Nicméně takových poptávek určitě přibývá.

Lze odhadnout jak velké procento zákazníků vyžaduje mobilní přístup k ERP, ať již na základě webového rozhraní nebo specifické mobilní aplikace?

Zhruba necelá polovina zákazníků má o mobilní řešení zájem. Když však dojde na konkrétní požadavky a konkrétní koupěschopnou poptávku, jedná se už jen o každého osmého zákazníka.

O co se podle vás připravují organizace, které pracují s letitým podnikovým informačním systémem a obávají se jakékoliv změny (která by mohla být ještě k horšímu)?

Pokud jim stávající systém plně vyhovuje, nemyslím, že by se připravovaly o něco zásadního. Možná o komfort, kvalitu a rychlost zpracování. Každá investice by měla být  vyzrálá a dobře rozmyšlená. Samozřejmě pokud firma překročí vhodný okamžik, vystavuje se nutnosti náhlé, vysoké a „bolestivé“ investice.

CS24

Je možné popsat pozitivní ekonomické aspekty přechodu ze zastaralého podnikového informačního systému na moderní ERP software?

Kromě kvalitnějšího řízení, fundovanějšího rozhodování jde podle mne zejména o rychlost, s jakou lze rozhodování na manažerské úrovni učinit. Samozřejmě v případě specifických částí ERP systémů jako je např. řízení výroby dostává předchozí věta daleko významnější rozměr.

Byl pro vás článek přínosný?