Hlavní navigace

Je to pouze otázka času, kdy zákazníci budou poptávat plnohodnotná cloudová ERP řešení...

15. 1. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Asseco Solutions
...říká Jakub Platil, obchodní ředitel ve společnosti Asseco Solutions.

CIO Business World: Rok 2015 byl ve znamení hospodářského oživení, a to nejen v oblasti IT. Projevilo se to i v reálných poptávkách po ERP systémech?

Jakub Platil: Český ERP trh určitě roste. Je však zapotřebí každoročně sledovat vývoj a trendy v konkrétních segmentech trhu. Hospodářské oživení ještě není zárukou růstu poptávky po ERP systémech. Troufám si říct, že změny v poptávkách po ERP řešení přicházejí se zpožděním několika měsíců a jsou do jisté míry závislé na schopnosti na trhu tyto poptávky identifikovat a nalezenou příležitost umět maximálně využít. Dávno je pryč doba, kdy se na zákazníka pasivně čekalo a počítal jejich růst či pokles. Dnes je nutné poptávky proaktivně vytvářet.

Cítíte, zda je v nějakém segmentu tuzemské ekonomiky relativně vyšší zájem o nová nebo inovovaná ERP řešení?

Ano, ve všech segmentech roste zájem o ERP řešení s vlastnostmi podporující rostoucí trendy mobilit a cloudu.

Požadují zákazníci systémy ERP s podporou mobility? Vyžadují specializované aplikace, nebo vystačí s webovým přístupem?

Dnes už o přínosech mobilních aplikací nad ERP řešeními zcela jistě nikdo nepochybuje. Rozšiřující se možnosti ERP systémů v návaznosti na rostoucí požadavky na online přístup k datům odkudkoli a kdykoli znamená zásadní rozvoj v této oblasti. Dříve byl tento přínos demonostrován na firemních rolích jako je manažer, obchodník či servisní pracovník. Dnes je naprostým standardem. Dokonce i v rámci vyspělého ERP je podmínkou, aby mobilní podprora byla k dispozici všem rolím ve společnosti, bez ohledu na to, co je předmětem jejich činnosti. Trend poslední doby je nativní podpora mobilních vlastností pŕímo v ERP produktech bez potřeby spelializovaných aplikací.

Mění se podle vás poměr klasických on-premise ERP systémů a informačních systémů poskytovaných přes cloud? Jakým tempem?

Samozřejmě, je to trend ve prospěch cloudového ERP řešení. Cloudové ERP aplikace byly dříve určeny spíše pro malé zákazníky, ale to je již minulost. Současní přední producenti ERP pro segment SME a ENTERPRISE už dávno ví, že musí přijít v co nejkratśí době na trh nejen s produkty, ale i se službami k těmto produktům ve světě cloudového ERP řešení. Je pravda, že větší klienti jsou do jisté míry stále resistentní, ale je pouze otázka času, kdy i oni budou poptávat plnohodnotné cloudové ERP řešení. Dále nepochybuji o tom, že firmy, které dnes už ERP řešení mají a budou ve střednédobéh horizontu zvažovat obnovu a modernizaci, budou uvažovat pouze o jediném možném směru a to je ERP cloudu.

soutez_casestudy

Máte zkušenosti (pozitivní nebo negativní) s open-source ERP systémy?

ERP systémy založené na open source jsou kompromisem mezi plnohodnotným ERP řešením a zakázkovým specializovaným ASW. Jde o řešení, která vznikala v průběhu a koncem 90. let. Já osobně z pohledu dlouhodobé strategie a v návaznosti na aktuální trendy tuto formu pořízení a tvorby ERP řešení nedoporučuji. Jsem toho názoru, že dlouhodobý trend je opačný a udržitelnost těchto řešení bude z jakéhokoli pohledu více a více neefektivní a riziková. Naopak, tvorba na platformě standardizovaného ERP řešení s oborovými či jinými specifikami je efektivní cestou se základní výhodou: nikdy nezačínám na zelené louce od nuly a svou energii a náklady směřuji pouze na specifika mých oborových potřeb. Standardy přenechávám svým partnerům, resp. producentům jak standardizovaných, tak oborově zaměřených ERP řešení.

Byl pro vás článek přínosný?