Hlavní navigace

Jak na Business Intelligence ve světě velkých dat

31. 5. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: © tiero - Fotolia.com
Firmy si stále více začínají uvědomovat, že konkurenční výhoda je často skryta ve vlastních datech. Ta totiž říkají, co zákazníci chtěli, chtějí a co teprve budou chtít.

K tomu je ale potřeba využít vhodné Business Intelligence nástroje, které lidé budou schopni a ochotni sami rádi používat. Nástroje poskytující spolehlivé, rychlé a interaktivní analýzy dat, a to bez ohledu na jejich objem.

Čím větší vzorek dat, tím statisticky přesnější výstupy. Bohužel platí ale i to, že tím větší potřebujete výpočetní výkon pro jejich zpracování. Tedy platilo, neboť Microsoft v posledních letech výrazně zapracoval na výkonu svých databázových řešení. Chystaný SQL Server 2014 dokáže na stejném hardwaru dosáhnout až 30× vyššího výkonu. Navíc umí rozložit zátěž i mezi vlastní servery a infrastrukturu v cloudu, případně může rovnou celý fungovat ve virtuálním stroji v cloudu či formou cloudové služby Windows Azure SQL Database. Právě vyšší výkon posledních verzí databázového serveru je po dle společnosti Forrester Research častým důvodem k migraci firem na SQL Server z jiných databázových platforem. Dokládají to i příklady firem, u kterých zatížení serverového procesoru při špičkovém vytížení databáze kleslo z původních 65 % na 7 %, a to ještě u staršího SQL Serveru 2012. Národní institut pro normy a technologie amerického ministerstva obchodu si zase povšiml, že SQL Server je už pět let po sobě nejbezpečnější databázovou platformou z pohledu výskytu zranitelností, kde poráží konkurenční databáze MySQL, Oracle či IBM DB2. Microsoft se na velká data po stránce bezpečnosti, spolehlivosti, dostupnosti a vysokého výkonu připravoval posledních pět let. Teď má k dispozici celou škálu nástrojů od cloudové služby HDInsight, vhodné třeba jen na jednorázové zpracování velkého objemu dat, až po speciální integrované zařízení SQL Server Parallel Data Warehouse určené pro Big Data a velké společnosti. Informace skryté ve velkých datech jsou velkou příležitostí, a tu mohou s BI od Microsoftu využít všechny firmy, bez rozdílu velikosti.

S daty má mít možnost pracovat každý

Dle známého přísloví – víc hlav víc ví – Microsoft zpřístupňuje BI nástroje všem typům uživatelů, a to v prostředí, které důvěrně znají a umí používat, aktuálně v Excelu 2013. Z toho plynou dvě zásadní výhody. Zaprvé je možné provádět nad jedněmi daty paralelně třeba i desítky analýz, aniž by byla jakkoliv negativně ovlivněna činnost databázového serveru.

Zadruhé – informace ukryté v datech mohou hledat přímo ti lidé, kteří k nim mají ve firmě nejblíž. Tomuto přístupu se říká self-service BI, neboli samoobslužné BI, a jeho zásadní výhodou je, že jej mohou využívat nejen velké korporace s rozsáhlými datovými sklady, ale i malé firmy, které mají svá data pouze v Excelu. I proto analytická skupina Gartner označila Microsoft jako lídra v nejnovějším tzv. magickém kvadrantu pro oblast Business Intelligence řešení.

Síla skrytá v Power BI

Microsoft navíc připravil i celou sadu nástrojů umožňující snadné zobrazení dat formou interaktivních a grafických vizualizací. Ta se souhrnně nazývá Power BI a obsahuje hned několik mocných nástrojů pro samoobslužné BI. Power Pivot nabízí možnost zpracování datových modelů z SQL Serveru i dalších datových zdrojů přímo v Excelu, včetně možnosti hledání nových relací a pohledů na data. Power View umožňuje jejich interaktivní grafickou analýzu včetně vizualizací vývoje jednotlivých ukazatelů v čase.

Power Map zase dává data do kontextu s mapovými podklady a odhaluje souvislosti např. mezi prodeji zboží a konkrétními lokalitami. Nástroj Power Query pak umožňuje doplňovat datové modely o veřejně dostupná data. Během pár kliknutí tak odhalí např. závislost poklesu prodejů s vývojem nezaměstnanosti v daném regionu. Power BI se dočkají i uživatelé cloudové služby Office 365. Ta bude doplněna ještě o Power Q&A – nástroj umožňující získat interaktivní report čistě na základě textového požadavku nad dostupnými daty. Díky snadnému ovládání umožňují Power BI nástroje všem typům uživatelů vytvářet přehledné a interaktivní analýzy s cílem odhalit skryté souvislosti a získat rychle potřebné informace.

CS24

Autor je produktovým manažerem serverové divize ve společnosti Microsoft

Čtěte také:
→ Big data budou hnacím mechanismem průmyslového internetu
Rozhovory na téma big data se často točí okolo analýzy sentimentu a zacílení na spotřebitele. Nicméně za oponou se skrývají možnosti, jež mají díky vzájemné komunikaci různých zařízení potenciál od základu změnit svět okolo nás.
→ Big data: otázky bezpečnosti a soukromí stále nezodpovězeny
Přístupy k ukládání, správě, analýze a sběru big dat jsou nové, což s sebou samozřejmě přináší i četné výzvy v oblasti bezpečnosti a soukromí.

Byl pro vás článek přínosný?