Hlavní navigace

Geopolitická rizika jsou pro CIO příležitostí

5. 9. 2022
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Výzvy v oblasti řízení IT a technologií související s mezinárodní politikou podle analytiků Gartneru znamenají, že by CIO zejména v nadnárodních organizacích měli uchopit téma digitální geopolitiky.

Podle průzkumu společnosti Gartner, považuje 41 % správních rad geopolitické mocenské změny a otřesy za jedno z největších rizik s možným dopadem na výsledky podniků. Analytici Gartneru předpovídají, že do roku 2026 70 % nadnárodních podniků přehodnotí své působení v jednotlivých zemích, s cílem snížit svou geopolitickou zranitelnost.

Lžete sami sobě? Pojďte se ujistit, že nikoliv Přečtěte si také:

Lžete sami sobě? Pojďte se ujistit, že nikoliv

„Digitální geopolitika je nyní jedním z nejrušivějších trendů, kterým musí CIO čelit. Mnoho informačních ředitelů se potýká s dopady obchodních konfliktů, nebo legislativy jedné země, která ovlivňuje jejich globální působení, případně omezeními, které byly uvaleny vládami na pořizování a používání digitálních technologií,“ říká Brian Prentice, VP analytik společnosti Gartner. „Musí se s touto novou realitou smířit a připravit se na její dopady.“

Geopolitika zkoumá zeměpisné aspekty mocenských poměrů v mezinárodních vztazích. Soupeření mezi národy se projevuje v mnoha oblastech, včetně ekonomické, vojenské a společenské. Vzhledem k rostoucímu významu IT technologií v každé z těchto sfér, se digitální geopolitika stává samostatným faktorem mocenského vlivu.

Podle analytiků Gartneru musí CIO hrát klíčovou roli při vyhodnocování podnikových rizik a, v případě potřeby, odpovídajícím způsobem přebudovat digitální systémy. Musí brát v potaz čtyři různé aspekty digitální geopolitiky.

Ochrana digitální svrchovanosti

Digitální suverenita bude hlavním zdrojem složitých a rozšiřujících se povinností především nadnárodních podniků v oblasti dodržování právních předpisů. Bude se tak dít především prostřednictvím legislativních a regulačních pravomocí států, jako jsou předpisy o ochraně osobních údajů (např. GDPR). Pravomoci států v digitální sféře budou nicméně stále častěji extrateritoriální povahy, tedy budou překračovat rámec vnitrostátních předpisů. Společnosti, které jednají s občany určitého státu, budou nuceny dodržovat jeho zákony, a to bez ohledu na to, kde společnost sídlí nebo kde daní občané bydlí.

Pište pro CIO Business World

 

Máte dobré nápady, máte co říct? Chcete se podělit o své znalosti se čtenáři CIO BW?

Je tu ideální příležitost. V redakci neustále hledáme externí autory, kteří rozšíří náš záběr. Nabízíme možnost publikací zajímavých článků nejen na webu, ale také v našem tištěném magazínu. Pokud máte zájem, ozvěte se šéfredaktorovi na e-mail: radan.dolejs@iinfo.cz

CIO se musí aktivně podílet na zajištění toho, aby provozní IT modely a postupy společnosti odrážely aktuální platné zákony a předpisy. Jejich úkolem je znát právní prostředí a vysvětlovat ostatním vedoucím pracovníkům, jak specifické uspořádání IT podporuje dodržování souladu s předpisy napříč podnikem.

Rozvoj lokálního technologického průmyslu

Hi-tech firmy se těší velkému zájmu politiků na celém světě vzhledem ke své velikosti, rychlému růstu, strategickému významu, potenciálu generovat příjem z daní a pracovní příležitosti či absenci nároků na specifické národní zdroje.

Vlády mnoha států investují do rozvoje domácího technologického sektoru. Například Spojené státy se snaží řešit relativní nerovnováhu v globální výrobě čipů novou legislativou CHIPS for America (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors for America). Australská vládní strategie Digital Economy Strategy 2030 pak zahrnuje budování dynamického a rozvíjejícího se technologického sektoru jako jeden z hlavních pilířů rozvoje digitální ekonomie.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z CIO Business Worldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Úsilí států o rozvinutí domácího technologického průmyslu nabízí CIO a IT lídrům příležitost k aktivní spolupráci s vládami. Musí vyhledávat konkrétní iniciativy v zemích, které nejlépe skloubí lokální expertizu a vládní podporu inovací.

Nezbytná vojenská síla

Rostoucí digitalizace národních vojenských a bezpečnostních operací omezí dostupnost některých technologií v určitých zemích. Podniky i jejich CIO jsou ovlivněni nově vznikající sférou kybernetického válčení, stejně jako digitalizací stávajících vojenských a bezpečnostních technologií.

CIO již nemohou počítat se samozřejmou dostupností podnikem používaných technologií v žádné zemi, v níž působí. Mohou se dostat do situací, kdy jim bude omezen výběr dodavatelů, nebo nařízen dodavatel konkrétní. Aby minimalizovali narušení běžného provozu firmy, CIO musí zřídit orgán (např. CoE – Center of Excellence) pro dodavatelská a technologická rizika, který bude pověřený pravidelným vyhodnocováním, nakolik jsou klíčoví dodavatelé vystavěni měnícím se vládním omezením.

Přímá kontrola nad kyberprostorem

Soupeření jednotlivých států o kontrolu nad kyberprostorem bude mít dopad na činnost podniků. Jak se IT proplétá všemi aspekty společnosti, tak se státy snaží zajistit, aby jejich vlastní technologie odrážely a podporovaly jejich základní hodnoty a chránily jejich občany. Vlády tak stále častěji dochází k závěru, že potřebují zabezpečenou národní digitální infrastrukturu.

CS24

Vládní snahy o kontrolu nad správou kyberprostoru jsou mimo vliv CIO, ale budou mít zásadní dopad na schopnost podniků působit na mezinárodní úrovni. Uspořádáním každoroční informační schůzky o aktuálním stavu kyberprostoru mohou IT lídři informovat nejvyšší vedení organizace, jaké má (či bude mít) toto mezinárodní soupeření o kontrolu nad kyberprostorem dopady na provoz podniku.

 

CIO Business World si můžete objednat i jako klasický časopis (v tištěné i v digitální podobně) Věnujeme se nejnovějším technologiím a efektivnímu řízení podnikové informatiky. Přinášíme nové ekonomické trendy a analýzy a zejména praktické informace z oblasti podnikového IT se zaměřením na obchodní a podnikatelské přínosy informačních technologií. Nabízíme možná řešení problémů spojených s podnikovým IT v období omezených rozpočtů. Naší cílovou skupinou je vyšší management ze všech odvětví ekonomiky.

Byl pro vás článek přínosný?