Hlavní navigace

Drtivou většinu pracovníků brzdí ve výkonu nedokonalé technologie. Jak to zlepšit?

20. 5. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Hybridní práce je novou realitou firemního života. Integrace práce v kanceláři a práce na dálku vyžaduje od IT oddělení vytvoření nové koncepce digitální infrastruktury, aby se zvýšila produktivita a zajistila bezproblémová spolupráce v distribuovaných týmech.

Přechod na plně digitální pracoviště je však významnou změnou, která představuje jedinečnou sadu výzev. Problémy spojené s přechodem na digitální pracoviště mohou být ohromující – od správy IT prostředků až po řešení rozpočtových omezení.  

HP Knowledge HUB pro moderní firemní IT

NOVINKA Navštivte novou speciální on-line zónu CIO Business Worldu, kde vám ve spolupráci s HP budeme průběžně radit, jak snadno a bezpečně pracovat na cestách, jak si usnadnit život používám správných nástrojů, jak zvládnout přechod z kanceláří domů a zase nazpátek a jak se přitom chovat ekologicky.

Pomoc a inspiraci pro moderní IT najdete v našem HP Knowledge HUBu.

Přestože 89 % velkých podniků na celém světě aktivně provádí digitální transformaci a transformaci umělé inteligence, dosud plně nevyužily očekávaných finančních přínosů. Aktuální údaje naznačují, že tyto organizace dosáhly pouze 31 % předpokládaného zvýšení příjmů a 25 % očekávaného snížení nákladů z těchto iniciativ.

Dosažení digitální excelence je složité a náročné

Hybridní pracovní modely posouvají hranice současných řešení pracovišť. Od nuancí videokonferencí až po složitost zabezpečení koncových bodů firmy – neuvěřitelných 91 % zaměstnanců brzdí nedostatečná technologie na pracovišti, která nejenže snižuje produktivitu, ale také vyvolává frustraci a odloučení.

S rostoucí mobilitou pracovníků, kdy se očekává, že 73 % zaměstnanců bude pracovat na více místech, se zvyšuje tlak na systémy IT podpory. Odpovědní pracovníci v IT s rozhodovací pravomocí (ITDM) se musí potýkat s širokým spektrem požadavků, od řešení problémů za běhu až po komplexní opatření kybernetické bezpečnosti, která chrání před neustále se vyvíjejícími hrozbami.

Odemkněte maximální výkon kolegů pomocí špičkových technologií Přečtěte si také:

Odemkněte maximální výkon kolegů pomocí špičkových technologií

Potřeba spolehlivé a pohotové IT infrastruktury je důležitější než kdykoli předtím, přesto se 70 % vedoucích pracovníků IT ocitá v síti technických dluhů, které brzdí inovace a odčerpávají finanční zdroje. Je zřejmé, že tradiční model poskytování IT služeb se nachází na křižovatce, která vyžaduje naléhavý obrat k paradigmatu „digital-first“.

Přechod organizací na digitální technologie

Vzhledem k tomu, že pracovní dny jsou nyní tvořeny řadou e-mailů, chatů a videohovorů, neznamená digitální efektivita u rozptýlených pracovníků pouze revizi IT. Zahrnuje přehodnocení způsobu poskytování IT služeb – upřednostnění škálovatelnosti, flexibility a zaměření na uživatele. 

Znamená to investovat do řízených IT služeb pro vzdálené pracovní postupy, zvýšit automatizaci procesů pro rutinní úkoly, aby se pracovníci IT uvolnili pro strategičtější práci s velkým dopadem, a podpořit kulturu hybridní spolupráce a produktivity.

V roce 2024 se předpokládá, že organizace, které svým pracovníkům v první linii poskytnou digitální nástroje a platformy pro spolupráci, zaznamenají 20% nárůst příjmů díky vyšší produktivitě. 

Jak optimalizovat IT, aby bylo připraveno na turbulentní změny pracovního trhu Přečtěte si také:

Jak optimalizovat IT, aby bylo připraveno na turbulentní změny pracovního trhu

Demokratizací přístupu k umělé inteligenci a digitálním nástrojům pro spolupráci vytvářejí organizace katalyzátor pro vyrovnání podmínek pro různorodou pracovní sílu, která zahrnuje zaměstnance na dálku i v kanceláři, zaměstnance na plný úvazek i externisty. 

Tento spravedlivý přístup zajišťuje, že všechny hlasy budou vyslyšeny a že příspěvky budou oceněny stejně, což je obzvláště důležité na globálním trhu, kde týmy často překračují několik časových pásem a zeměpisných oblastí.

Digitální podnik je také dobře připraven reagovat na změny ve vyvíjejícím se podnikatelském prostředí. Tato agilita umožňuje rychlou změnu v reakci na narušení, změny na trhu nebo nové příležitosti, což podporuje větší odolnost vůči nepředvídaným výzvám. 

Jak zajistit klíčovou věc pro práci na moderním pracovišti – bezpečnost Přečtěte si také:

Jak zajistit klíčovou věc pro práci na moderním pracovišti – bezpečnost

„S tím, jak firmy rozšiřují firemní kanceláře do domácího prostředí, nesmí být bezpečnost tisku nadále slepou uličkou. Scénář zneužití tiskárny k infikování širší podnikové sítě je velmi reálný. Na 45 % ITDM uvádí, že se ve své firmě v uplynulém roce setkalo s důkazy o zneužití kompromitovaných tiskáren jako místa útoku. Je načase, aby se společnosti na tento problém probudily a chránily se před útoky na tiskárny.” 

Marek Sojak, HP Inc.

Digitální systémy lze navíc relativně snadno rozšiřovat nebo snižovat a často jsou vybaveny pokročilými nástroji pro správu, které poskytují centralizovaný přehled o provozu, což ITDM usnadňuje dohled a úpravu různých aspektů podnikání podle potřeby.

Rozšiřování digitálních pravomocí však musí být synchronizováno s robustní strategií kybernetické bezpečnosti, která nejen zabezpečuje tradiční koncové body, ale také se rozšiřuje na nesčetná zařízení internetu věcí, která jsou nyní nedílnou součástí rozptýlených pracovníků. Organizace musí zajistit, aby se jejich bezpečnostní opatření vyvíjela souběžně s rozmanitostí zařízení, která jejich zaměstnanci používají. Nejde jen o ochranu dat, ale také o zabezpečení samotných nástrojů, které umožňují produktivitu a spolupráci zaměstnanců.

HP: Vedoucí postavení v oblasti digitálního pracoviště

V čele této digitální revoluce stojí společnost HP, která nabízí důležité odborné znalosti, poznatky, řešení a rozšířené možnosti IT pro podporu dnešních zaměstnanců v kanceláři, doma i kdekoli jinde. Jejich portfolio služeb, od pokročilých počítačových zařízení až po sofistikovaný bezpečnostní software, je pečlivě navrženo tak, aby podporovalo bezproblémový přechod na digitálně orientované operace.

Od služeb HP Managed Print Services, které organizacím umožňují vytvořit úspěšnou strategii transformace tisku pro hybridní práci, až po HP Service Portal pro zjednodušení správy smluv, objednávek, faktur, požadavků na podporu a analýzy stavu vozového parku; firmy nyní mohou s jistotou procházet novou érou práce, uvolnit plný potenciál svých zaměstnanců a nastavit nový standard digitální dokonalosti na pracovišti. 

HP Knowledge HUB pro moderní firemní IT

NOVINKA Navštivte novou speciální on-line zónu CIO Business Worldu, kde vám ve spolupráci s HP budeme průběžně radit, jak snadno a bezpečně pracovat na cestách, jak si usnadnit život používám správných nástrojů, jak zvládnout přechod z kanceláří domů a zase nazpátek a jak se přitom chovat ekologicky.

Pomoc a inspiraci pro moderní IT najdete v našem HP Knowledge HUBu.

Byl pro vás článek přínosný?