Hlavní navigace

Dokončete projekt včas díky metodě PERT

25. 3. 2024
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Mameraman / Shutterstock.com
Čas hraje v projektu důležitou roli. Dodržení harmonogramu je totiž jedním z klíčových faktorů pro úspěch celého projektu. Jak ale zajistit, že si stanovíte harmonogram, který bude realistický? Pomůže vám metoda PERT. Zjistěte, jak ji využít i pro váš projekt.

Co je to PERT? 

Metoda PERT se využívá pro plánování a řízení projektů. Jejím cílem je zjistit nejpravděpodobnější dobu, která bude potřeba dokončení jednotlivých úkolůrámci projektu. 

PERT patří mezi síťové diagramy. To znamená, že se jedná o grafickou metodu, která zobrazuje jednotlivé úkoly v projektu a časovou závislost mezi nimi. 

jakých prvků se síťový diagram skládá? 

  • Uzly představují jednotlivé úkoly v rámci projektu. Graficky se znázorňují jako kruh, popřípadě obdélník. 

  • Hrany spojují jednotlivé uzly mezi sebou a reprezentují vztahy mezi úkoly. Hrany se zobrazují jako šipky, které vyjadřují posloupnost úkolů. 

  • Délka hran: Kromě závislosti jednotlivých úkolů zobrazují hrany taky dobu trvání jednotlivých úkolů. 

  • Kritická cesta určuje minimální délku celého projektu. Žádný zúkolů, který se nachází na kritické cestě, se nesmí zpozdit, jinak dojde k prodloužení celkové doby trvání projektu. 

Význam slova PERT? 

Zkratka PERT pochází z anglického výrazu Program Evaluation and Review Technique, v překladu; technika vyhodnocování a testování programů. 

Jak na metodu PERT krok po kroku 

Metoda PERT není nic složitého, ale možná se vám bude hodit kalkulačka. 

1. Určete jednotlivé úkoly 

Začněte tím, že identifikujete všechny úkoly, které je potřeba provést k dosažení cílů projektu. Každý úkol by měl mít jasně vymezený začátek a konec. 

2. Vymezte závislosti mezi úkoly 

Jednotlivé úkoly na sebe ve většině případů navazují. To znamená, že jeden úkol nemůže být splněný, aniž by nebyl dokončený nějaký předchozí úkol. Proto je důležité, abyste identifikovali závislost a vazby mezi jednotlivými činnostmi. 

3. Stanovte časové odhady 

Pro využití metody PERT je potřeba ke každému úkolu definovat 3 časové odhady: 

  • Optimistický odhad trvání činností: Představuje nejkratší čas, který by úkol mohl trvat za optimálních podmínek. 

  • Pesimistický odhad trvání činnosti: Čas, jak dlouho by úkol trval, kdyby se pokazilo všechno, co může. 

  • Nejpravděpodobnější odhad trvání činnosti: Představuje dobu trvání úkolu na základě reálných očekávání. 

4. Vypočítejte vážený průměr

Teď máte kdispozici 3 možné doby trvání úkolu, ale vy potřebujete pouze jeden časový údaj. Jak na to? Pomocí váženého průměru, kde zohledníme pravděpodobnostní rozložení času. 

Sečtěte 1 × optimistický odhad + 1 × pesimistický odhad + 4 × nejpravděpodobnější odhad a výslednou hodnotu podělte 6. 

5. Vytvořte PERT diagram

Pro lepší přehlednost přeneste získané údaje do grafické podoby. Pomocí hran a uzlů snadno vytvoříte síťový diagram. 

6. Identifikujte kritickou cestu 

Kritickou cestu odhalíte tak, že najdete úkoly, které jsou navzájem propojené a které mají největší časovou náročnost na dokončení projektu. 

soutez_casestudy

7. Naplánujte projekt 

Teď už jen zbývá vytvořit reálný harmonogram projektu a pustit se do toho. 

Mít na „papíře“ připravený ideální harmonogram projektu je jedna věc, ale jeho dodržování je věc druhá. Chcete mít celý projekt a jednotlivé úkoly pod kontrolou? Vyzkoušejte projektový nástroj Lamael, díky kterému budete mít přehledně všechny informace o projektu na jednom místě. 

Byl pro vás článek přínosný?