Hlavní navigace

CIO Business World vyhlašuje nový ročník ocenění CIO Grand Prix

10. 1. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Internet Info DG
Smyslem ocenění CIO Grand Prix je vyzdvihnout nejvýznamnější události z oboru moderních technologií a komunikací – zajímavou interní událost ve firmě, mimořádný zákaznický projekt, unikátní implementaci ICT řešení, či počin, který firma považuje za významný a je na něj hrdá.

CIO Grand Prix: To nejlepší z ICT

CIO Grand Prix pořádá redakce časopisu CIO Business World spolu s vydavatelstvím Internet Info DG, a.s. Smyslem ocenění CIO Grand Prix je vyzdvihnout nejvýznamnější události z oboru moderních technologií a komunikací – zajímavou interní událost ve firmě, mimořádný zákaznický projekt, unikátní implementaci ICT řešení, či počin, který firma považuje za významný a je na něj hrdá.

Při hodnocení bude kladen důraz především na inovativnost, ojedinělost, pozitivní odlišnost od konkurence a na celkový přínos pro zákazníka. Ocenění tak například může získat netradiční implementace ICT technologií, manažerský počin, významné obchodní události z hlediska rozsahu či funkčnosti.

Udělené ocenění CIO Grand Prix je spojeno s medializací počinu v magazínu CIO Business World, přihlašovatel zároveň získává právo využívat textové i grafické ocenění po následujících 12 měsíců ve své marketingové komunikaci.

Základní rozdělení kategorií a příklady

1) Hall-of-fame

 • Ocenění redakce časopisu CIO udělované mimořádným počinům z oboru ICT. Do této kategorie nelze podat přihlášku.

2) TOP Osobnost (z hlediska manažerské osobností)

 • Manažerský počin
 • Nová osobnost ICT
 • Ocenění za vytrvalost – veterán ICT oboru
 • Výjimečný manažerský přestup
 • Technologická osobnost ICT

3) TOP Firma (z hlediska vlastností)

 • Skvěle zabezpečená firma – využívající bezpečnostní technologie
 • Veterán trhu
 • Eko-eko – „Green company“
 • Lidské zdroje
 • Péče o zákazníky
 • CSR – pomoc potřebným, výpomoc neziskovému projektu

4) TOP Business (z hlediska obchodního)

 • Obchodní úspěch
 • Zákaznické řešení
 • Projekt, Implementace ICT
 • Štika trhu
 • Významná expanze, rozšíření firmy, spojení firem, akvizice, nové divize
 • Marketingový projekt, kampaň
 • Start-up

5) TOP Událost

 • Event, konference, akce, party

Přihlašovací podmínky

Přihlásit počin do CIO Grand Prix může zástupce firmy, agentura či individuální zájemce.

Počin, který postoupí do finále, bude medializován, a to minimálně 1/2 strany v tištěném vydání časopisu CIO Business World a na webu www.cio.cz (viz Medializace).

Oceněná firma bude mít právo označovat ohodnocený počin logem CIO Grand Prix.

Přihlášku opatřenou podpisem a razítkem společnosti posílejte prosím elektronicky na adresu grandprix@idg.cz nebo poštou na adresu:
Internet Info DG, a.s., Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6.

Medializace

Oceněné počiny (tedy ty, které postoupí do finále):

 • budou prezentovány v rámci časopisu CIO Business World v rozsahu 1/2 tiskové strany, a to: názvem, přihlašující firmou, zaslaným obrázkem (foto, screenshot, logo), základním popisem, souhrnem výjimečných skutečností
 • budou prezentovány na webu CIO.cz (stejný rozsah jako v tištěném vydání)
 • mají právo používat logo CIO Grand Prix a textové ocenění pro interní i externí účely

Podklady

Veškeré povinné i nepovinné podklady jsou přijímány v podobě vyplněného formuláře. Grafické podklady mohou být dodány v libovolném standardním grafickém formátu, pro případné otištění v přehledu finalistů doporučujeme tiskovou kvalitu (300 dpi, cca 1250 × 950 pixelů, screenshoty minimálně 1024 × 768 pixelů) nebo vektorový formát (doporučen u loga produktu/firmy).

Nezbytné podklady: název počinu; termín, ke kterému se váže (dává-li smysl); přihlašující subjekt; základní popis počinu; informace o zajímavých aspektech počinu, díky nimž se případně odlišuje od konkurence.

Případné dodatečné podklady: fotografie, eventuálně screenshot či logo; akceptovat lze i schéma – tam, kde to dává smysl.

Další informace: pro usnadnění hodnocení lze zaslat (nebo uvést odkazy na web) další informace, které mohou ovlivnit rozhodování. Tyto podklady jsou přijímány v jakémkoli standardním datovém formátu. 

CS24

Aktuální termíny

Uzávěrky přihlášek do CIO Grand Prix probíhají v souladu s uzávěrkami vydání časopisu. Přihlášené počiny, které postoupí do finále, budou prezentovány v daném čísle CIO Business Worldu.

>> HARMONOGRAM NALEZNETE ZDE <<

Kontakty

Internet Info DG, a.s.
Milady Horákové 116/109
160 00 Praha 6
E-mail: grandprix@idg.cz

Web: www.cio.cz/grandprix

Byl pro vás článek přínosný?