Hlavní navigace

Biometrické metody autentizace – současnost a perspektiva (1/3)

25. 4. 2017
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: © Andrea Danti - Fotolia.com
Biometrické technologie přinášejí vyšší stupeň zabezpečení, protože vycházejí z jedinečných rysů každého člověka, ať už jsou to otisk prstu, snímek oka, obličeje a podobně. Výhodou je, že autentifikační prvek, kterým jste vy sám, nemůžete zapomenout ani ztratit. Mnoho lidí má však obavy z možnosti padělání. Dá se biometrická ochrana překonat?

Tato problematika se netýká pouze zabezpečení vstupu do chráněných prostor, případně pro přístup do notebooků firem, kde jsou uložené důvěrné, či dokonce tajné informace, ale prakticky každého z nás. Ve svých smartphonech a tabletech máme osobní a citlivé informace. Zkuste se zamyslet nad tím, jak jsou chráněny. Některé špičkové smartphony mají integrované snímače otisků prstů a umožňují biometrickou autentizaci.

Biometrie umožňuje verifikovat identitu podle jejích jedinečných fyzických znaků. Přístupovým klíčem je samotný člověk, přesněji jeho jedinečné a opakovatelně identifikovatelné fyziologické vlastnosti, jako například DNA, otisk prstu, rysy obličeje, tvar očního pozadí. Kromě dosud jmenovaných takzvaných fyziologických znaků typických pro konkrétní osobu může biometrie využívat i behaviorální, tedy zvykové vlastnosti konkrétní osoby například podpis či hlas. Historie biometrie je starší, než předpokládáte, základní biometrické údaje – výška a barva očí – se používají již několik desetiletí v cestovních pasech.

Z vědeckého hlediska je biometrie aplikací biostatistiky, která zkoumá jedinečnost některých specifických vlastností. Biometrický systém založený na fyziologických vlastnostech jedince je obecně spolehlivější než systém založený na zvykových vlastnostech, proto se identifikace na základě podpisu využívá na zrychlení práce s dokumenty a identifikace hlasem při dálkovém přístupu, například identifikace zákazníka vůči call centru a podobně.

soutez_casestudy

Biometrické znaky se měří od osoby pomocí skeneru, laserového paprsku, fotoaparátu nebo jiného zařízení. Z nich se prostřednictvím sofistikovaných algoritmů vyberou charakteristické prvky a vytvoří se tzv. šablona, ??která se uloží v elektronické podobě. Takto získané biometrické údaje jsou přenositelné a ověřitelné a lze je zakomponovat do dokladů nebo identifikačních prvků.

Hlavními výhodami biometrické identifikace osob jsou univerzálnost a praktičnost, protože biometrické prvky mají všichni a  stále jimi disponují, jedinečnost, jelikož některé biometrické znaky bezpečně a s naprostou jistotou popisují konkrétního člověka a odlišují jej od všech ostatních. Neméně důležité jsou další vlastnosti, především stálost, protože člověk si tyto prvky zachovává prakticky po celý život, a bezpečnost, jelikož biometrické rysy osoby není možné přenést na jinou osobu, než je tomu v případě ID karty, hesla nebo PIN.

Byl pro vás článek přínosný?