Hlavní navigace

30 nejběžněších chyb manažerů v době krize - díl 2.

1. 12. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Jak si udržet klíčové zaměstnance a zachovat klidný chod firmy také v období změn? Povězme si o úskalích s nimiž má zkušenost téměř každý řídící pracovník.

Toto je druhá a poslední část článku o nejčastějších chybách manažerů v době ekonomické krize. První část článku naleznete ZDE. Kterých chyb se jako manažer možná dopouštíte ve své práci?

 

16. Vytváříte atmosféru strachu

Zaměstnanci by měli vědět, že se na vás mohou kdykoli obrátit o pomoc. Zaměstnanci se mnohdy bojí komunikovat, aby nevypadali jako nekompetentní.

 

17. Vytváříte překážky

Nebuďte onou brzdou, u které stojí všechny projekty, které čekají na schválení. Zpomalujete tím celý tým. Pokud nezvládáte projekty plnit včas, určete si svého zástupce se schvalovacími pravomocemi, který bude přijímat určitá rozhodnutí za vás.

 

18. Neriskujete

Vyzkoušené a prověřené postupy jsou lákavé, protože jsou bez rizika. Takový postup vás však nikam neposune. V zájmu zachování konkurenceschopnosti se nebojte zkoušet promyšlená rizika a nové přístupy.

 

19. Potíráte kritické myšlení

Chovejte se opačně. Kritika a otevřené otázky jsou potřeba zejména v době nestabilní ekonomické situace. Važte si těch, která vyjádří pochybnosti a navrhnou jiná vhodná řešení. Vaše názory nezapomínejte sdílet i se svými nadřízenými.

 

20. Nedostatečně využíváte informace

Pokud pravidelně nedokončujete projekty, může to býtt proto, že k nim nedisponujete dostatečnými informacemi. Snažte se vždy získat doplňující informace, hledejte nové zdroje - jedině tak získáte nový pohled na danou problematiku.

 

21. Vytváříte tvůrčí bloky

Jednou z hlavních příčin tvůrčích bloků jsou krátké termíny pro vyhotovení úkolů. Pokud se práce zaměstnance jeví jako nenápadita, pokuste se přesunout pracovní zátěž na někoho jiného, nebo ji zadejte externím zdrojům.

 

22. Odmítáte nápady bez odůvodnění

Pokud se takto chováte, za chvíli za vámi nikdo s nápady chodit nebude. Naopak se v tomto snažte zaměstnance podporovat. Vždy vysvětlete, proč daný nápad není převeditelný do praxe, zároveň však aktivního zaměstnance poplácejte po zádech. Nápady za změny podporujte u všech, bez ohledu na jejich pozici. Ty nejlepší nápady často přináší řadoví zaměstnanci.

 

23. Čekáte na obrat v ekonomice, abyste mohli něco změnit

Dlouhodobé odkládání rozhodnutí se projeví na hospodářském výsledku společnosti. Nečekjte s realizací dobrého nápadu, až do doby zlepšení ekonimických podmínek. Jednejte ihned. Jen tak získáte před konkurencí náskok.

 

24. Opomíjíte dopady ekonomiky na zákazníky

Zkoumejte měnící se priority zákazníků v době ekonomické nestability. Snažte se jim porozumět. To vám pomůže nabízet vhodné produkty a služby s ohledem na aktuální situaci na trhu.

 

25. Obětujete kvalitu

Když jsou zaměstnanci přetíženi, chybují častěji. Nedovolte však, aby kvůli tomu došlo k poklesu kvality služeb/produktů, které nabízíte. Jakmile se vyskytne problém, zjistěte jeho příčinu a zjednejte nápravu.

 

26. Špatně škrtáte v rozpočtu.

Pokud společnost musí snižovat náklady, postupujte při snižování nabídky zákaznických služeb jen velmi obezřetně. Jsou-li vaši zákazníci zvyklí na určité výhody, budou brát jejich zrušení přinejmenším s nelibostí. Opatrně postupujte i při zavádění služeb z důvodu dané ekonomické situace, a to především v případě, kdy dopředu počítáte s jejich zrušením ve chvíly, kdy se ekonomická situace opět stabilizuje.

 

27.Domníváte se, že první kontakt se zákazníky již není důležitý

Naopak. Právě v obtížnějších dobách je přístup k zákazníkům klíčový. Dělejte vše pro to, aby zaměstnanci přicházející do styku se zákazníkem, vystupovali v souladu s politikou společnosti. Jsou-li tito zaměstnanci lhostejní v přístupu k zákazníkovi nebo nezkušení, můžete přijít o potenciální i stávající klienty.

 

28. Nežádáte zaměstnance o pomoc při rozšiřování obchodních vztahů

Požádejte zaměstnance o pomoc. Nechte je přemýšlet o možnostech k dosažení obchodních cílů bez ztráty produktivity. Zapojte zaměstnance do budování nových obchodních příležitostí. Utužíte tak vztah se zaměstnanci, zároveň vám však jejich nápady mohou přinést prohloubení vztahu se stávajícími zákazníky nebo vytvoření vztahu s novými potenciálními zákazníky.

 

29. Máte zaměstnance bez pravomocí

Svěřte svému týmu pravomoc přijímat rozhodnutí týkající se kontaktu se zákazníky. Budou tak schopni řešit problémy okamžitě a vy nebudete ztrácet čas nad otázkami zákaznických služeb. Poskytněte jim potřebné informace k řešení konkrétních problémů, jejich postup a rozhodnutí následně zkontrolujte a nakonec je informujte o tom, co provedli dobře a co by měli zlepšit.

 

30. Nevážíte si zákazníka

Pokud máte opravdu radost z toho, co děláte - a dáváte jí najevo těm, pro které to děláte - je to znát. Při každé příležitosti dejte najevo, že si svých zákazníků ceníte.

 

soutez_casestudy


Informace vycházejí z whitepaperu společnosti Robert Half s názvem "30 nejběžnějších chyb, které manažeři dělají v dobách rozkolísané ekonomiky".

Byl pro vás článek přínosný?