Hlavní navigace

12 zásadních chyb v životopise (a jak je napravit)

10. 5. 2021
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Udělali jste někdy některou z níže popsaných zásadních chyb ve svém profesním životopise? Jestliže ano, potom věnujte čas tomu, že se ke svému CV vrátíte, přehodnotíte ho a aktualizujete ještě dříve, než se budete ucházet o další pozici. Může to podstatně zlepšit vaše šance na lepší (a možná i finančně lépe oceněné) místo.

Psaní životopisu není jednoduchou úlohou, bez ohledu na to, jak dlouho už jste v kolotoči zaměstnání nebo jak přesvědčení jste o svých schopnostech a zkušenostech. Existují však určité kroky, které můžete podniknout k tomu, abyste tento proces zjednodušili a přetvořili svůj životopis na dokument, kterého si ostatní všimnou z těch správných důvodů.

Jestliže se vašemu životopisu nedostává pozornosti, kterou byste chtěli, existuje dobrá šance, že jste učinili minimálně jednu z těchto příliš běžných chyb.

1. Nekonzistentnost

Dokonce i něco tak zdánlivě bezvýznamného, jako je fakt, že vaše data ohledně jednotlivých zaměstnání úplně neodpovídají, může být pro zaměstnavatele odrazující.

Zkontrolujte svůj životopis a ujistěte se, že všechny podrobnosti odpovídají vašim ostatním veřejným profilům. Například pokud máte určitá data pracovní pozice na LinkedIn, ujistěte se, že máte ve svém životopise uvedena stejná data. Totéž platí pro pracovní pozice, držte se své skutečné pozice a udržujte ji konzistentní na všech svých profesionálních platformách. Jedná se o malé nedopatření, které zaměstnavatelům může signalizovat, že ve svém životopise nebo profesionálních profilech nejste úplně pravdiví.

Jak tuto chybu napravit: Před odesláním životopisu se ujistěte, že jsou všechny informace v souladu s vaším profilem na LinkedInu a záznamy o zaměstnání.

2. Příliš se rozepisujete

Standardní rada ohledně délky životopisu je udržet jej na jedné nebo dvou stránkách. Mladší a méně zkušení zaměstnanci budou mít životopis, který se bude blížit jedné stránce, ale s tím, jak budete postupovat ve své kariéře, budete mít další cenné informace, kterými byste mohli začít plnit druhou stránku. Ostřílený IT profesionál může snadno zaplnit tři stránky, a to i po odstranění zastaralých dovedností a zkušeností.

Odpověď na otázku, jak dlouhý životopis je příliš dlouhý, se dá shrnout takto: Pokud váš životopis obsahuje cokoli jiného než ty nejrelevantnější informace, je příliš dlouhý. Vykreslete své nejpůsobivější úspěchy, uznání a výsledky, na základě kterých můžete přilákat odpovědného pracovníka lidských zdrojů nebo náborového manažera.

Jak tuto chybu napravit: Naučte se, jak udržet svůj životopis krátký, uhlazený a k věci a kdykoliv to není možné, potom také jak účinně porušovat pravidla.

3. Příliš mnoho zastaralých detailů

V patách příliš dlouhému životopisu je chyba, spočívající v tom, že do svého životopisu zahrnete příliš mnoho informací. Pokud máte dlouhou historii kariéry, možná uděláte tu chybu, že do svého životopisu vložíte zastaralé informace, které už jsou celá léta nerelevantní.

Jak tuto chybu napravit: Projděte si svou kariérní historii a zjistěte, jaké dovednosti, znalosti nebo odborná expertíza již nejsou relevantní. Pokuste se eliminovat zastaralé softwarové nástroje, dovednosti nebo hardware, které ve vašem oboru již nejsou vyhledávané. Odstřihněte je od svého životopisu a přidejte je zpět, pouze pokud je to přímo relevantní pro práci, o kterou se ucházíte. Toto je další snadný způsob, jak zkrátit délku životopisu a zároveň jej modernizovat.

4. Vadné cílení

Stanovení zaměření pro váš životopis vám může poskytnout referenční bod, který vám při psaní a úpravách všechno spojí a pomůže vám vytvořit pocit plynutí mezi vašimi pracovními zkušenostmi, dovednostmi a úspěchy.

Hledání zaměření pro váš životopis je snazší, než si myslíte. Zvažte, v čem jste jako zaměstnanec jedineční a v čem se lišíte od ostatních ve svém oboru. Nebo můžete najít způsob, jak zdůraznit minulé zkušenosti a úspěchy a ukázat, jak se promítají do nových pracovních požadavků a dovedností.

Jak tuto chybu napravit: JM Auron, autor životopisů a vlastník společnosti Quantum Tech Resumes, používá metodu „výzvy, akce a výsledků“ k uspořádání historie kariéry a vytvoření tématu pro životopis. Tuto techniku můžete vidět v akci při obnovování životopisu, kdy Auron činí neuspořádané životopisy soudržnějšími tím, že se zaměřuje na výzvy, kterým kandidát čelil, a ukazuje, jak tento kandidát reagoval na situaci a přinesl cenné výsledky.

5. Používání módních slov a technické hantýrky

První osoba, která si přečte váš životopis, nemusí mít zkušenosti ve vašem konkrétním oboru. I když pracujete s technicky zdatným náborovým pracovníkem, nemůžete očekávat, že bude obeznámen s technickou hantýrkou. Vaším cílem je zajistit, aby byl váš životopis snadno čitelný a srozumitelný a zároveň předvedl vaše relevantní dovednosti a zkušenosti.

Kromě technické hantýrky se budete chtít vyhnout také nadměrně používaným módním slovům – takovým, z kterých se HR pracovníkům kroutí palce u nohou. Životopisem naplněný módními slovy také riskujete, že jej přeskočí systémy sledování žadatelů, které jsou naprogramovány tak, aby ignorovaly nadužívané fráze.

Podle studie z roku 2017 od LinkedIn patří mezi 10 nejpoužívanějších hesel pro životopis: specializovaný, vůdčí, zkušený, vášnivý, strategický, vynikající, soustředěný, kreativní, nadšený a úspěšný.

Jak tuto chybu napravit: V rámci citované studie uvádí Darain Faraz z LinkedInu, že byste se měli vyhýbat jakémukoli jazyku, který „zobecňuje“ to, co děláte, včetně odborné hantýrky. Místo toho zdůrazněte dovednosti a úspěchy, které dokazují, jak tato módní slova ztělesňujete. Pokud vás například zajímá software s otevřeným zdrojovým kódem, prokažte svou vášeň tím, že do svého životopisu zařadíte jakoukoli relevantní dobrovolnickou nebo neziskovou práci.

6. Pokaždé posíláte stejný životopis

Posíláte stejný životopis na každou pracovní pozici, o kterou se ucházíte? Jestliže ano, pak vám může unikat cenná možnost ukázat, jak kvalifikovaní jste pro konkrétní roli. Stejně jako byste měnili motivační dopis pro každou pozici, o kterou se ucházíte, měli byste zvážit také to, jak pro tuto pozici můžete změnit svůj životopis.

Jak tuto chybu napravit: Když se ucházíte o konkrétní otevřenou pozici, věnujte čas čtení popisu této pozice a identifikujte jakékoliv specifické schopnosti, expertízu nebo znalosti, které jsou pro ni požadovány. Jestliže máte zkušenosti nebo znalosti v kterékoliv oblasti na seznamu, ujistěte se, že jsou zahrnuty ve vašem životopisu v sekci schopností nebo ve shrnutí.

7. Nedaří se vám vypovědět příběh vaší kariéry

Váš kariérní příběh začíná vaším prvním zaměstnáním a nikdy se nepřestává vyvíjet. Je pro vás jedinečný a osobní a je to také to, co vás odlišuje od ostatních ve vašem oboru. Takto řeknete zaměstnavatelům, co dostanou, když vás najmou, a co nemohou dostat od někoho jiného s podobnými zkušenostmi. Bez dobrého příběhu o kariéře nemůžete prokázat, jak jste získali nové dovednosti a zkušenosti a jak vám pomohly růst ve vaší kariéře.

Jak tuto chybu napravit: Podívejte se na své úspěchy a výsledky a zkontrolujte, jak se váží k vašim současným kariérním cílům. Zdůrazněte jakoukoli zkušenost, která ukáže náborovému pracovníkovi, že máte správné dovednosti a odborné znalosti pro práci, na kterou aspirujete. Můžete se dokonce rozhodnout, že určité dovednosti nebo úspěchy nezmíníte, pokud se neshodují s vaší profesní dráhou. "Nezapomeňte, že starší zkušenosti by měly být základem pro pochopení toho, proč je člověk dobrý v tom, co dělá teď," říká Jennifer Hayová, autorka životopisů v oblasti IT pro ITResumeService.com.

8. Zkreslování mezer v kariéře

Pokud máte v historii kariéry mezery, nemusíte je do svého životopisu výslovně přidávat. I když je důležité být otevřený a upřímný ve své historii kariéry, čas strávený mimo vaši kariéru lze převést na cenné dovednosti, odbornou expertízu a znalosti.

Jak tuto chybu napravit: V jednom obnoveném životopise měla kandidátka mezery ve své kariérní historii, ale většinu času také strávila prací na projektech souvisejících s IT, přičemž jednou nohou zůstala v oboru a zároveň se starala o nemocného blízkého. Místo toho, aby toto volno označila za „volno“, přeložila odbornice na životopis pozici v době jejího volna jako „virtuální CIO“ a vyzdvihla dovednosti, odborné znalosti a znalosti, které kandidátka získala během mezery ve svém zaměstnání na plný úvazek, které byly relevantní pro její kariéru.

9. Nevytváříte své vlastní profesionální zařazení

Pokud si neuvedete své vlastní profesionální zařazení, riskujete, že to jiní lidé udělají za vás.

Součástí je i to, kde vidíte svoji kariéru – pokud chcete být CIO, musíte si začít brandovat sami sebe jakožto manažera hned od začátku. Při psaní životopisu mějte tuto značku na paměti – a nezapomeňte sepsat svůj životopis pro práci, kterou chcete, nikoli pro práci, kterou máte.

Vaše značka - osobní brand se liší od vašeho kariérního příběhu; jde spíše o to, kdo jste, co si ceníte a jak se profesionálně prezentujete. Takto se můžete etablovat a budovat důvěryhodnost v oboru. Nevyhýbejte se tomu, abyste do svého životopisu vložili nějakou osobnost – i když chcete zůstat rezervovaný, stále můžete najít způsoby, jak zaměstnavatelům ukázat, kdo jste.

Jak tuto chybu napravit: „V dnešní době hraje značka mnohem větší roli při podpoře kandidatury uchazeče o zaměstnání. Toho je dosaženo strategickou kombinací souhrnných odstavců, certifikátů, snímků úspěchů, osvědčení pracovní historie a klíčových kompetencí. Všechny tyto podsekce přidávají do životopisu klíčová slova, ale co je důležitější, také přidávají zaměření a vhled do jedinečných zkušeností, úspěchů a schopností uchazeče o zaměstnání, “říká Cheryl Simpsonová, prezidentka společnosti Executive Resume Rescue.

10. Ignorujete formátování a překlepy

Na detailech záleží. Zajistit, aby průvodní dopis a životopis neobsahovaly překlepy, může znít jako zřejmá rada, ale po několika hodinách zírání na stejný dokument mohou být drobné chyby snadno přehlédnuty. Komunikace a další měkké dovednosti jsou pro většinu pracovních míst v IT zásadní, proto se ujistěte, že náborové pracovníky neodradí jednoduché chyby, které lze opravit před odesláním životopisu. Požádejte přítele nebo někoho z vaší profesionální sítě, kterému důvěřujete, aby si prohlédl váš životopis, až budete hotovi, nebo dokonce zvažte najmutí profesionálního editora, který dokument zkontroluje.

Jak tuto chybu napravit: Udržujte svůj styl psaní konzistentní a pokud můžete, nechte někoho jiného, aby si váš životopis prohlédl – nový pár očí vám pomůže zachytit všechny chyby, které jste přehlédli.

11. Nedokážete se prodat

Mnoho lidí se sebepropagaci vyhýbá, ale vy byste se neměli bát se ve svém životopise trochu pochlubit. Chcete prodat své dovednosti a úspěchy, abyste zapůsobili na zaměstnavatele a postoupili před jakoukoli konkurenci.

„Když jde IT profesionál nad rámec pouze konečného výsledku a přemýšlí o tom, jak byl schopen dosáhnout výsledků v náročném obchodním a technickém kontextu, stane se jedinečným,“ říká Hayová.

Jak tuto chybu napravit: Shrnutí v horní části životopisu je ideálním místem k předvedení vašich dovedností, talentu a největších úspěchů. Místo toho, abyste pohřbívali dovednosti, úspěchy a uznání pod různými názvy pracovních pozic, můžete z každé úlohy vybrat své největší přednosti a zahrnout je do hlavičky svého životopisu. Považujte své shrnutí za svůj první dojem; představí vás jako potenciálního kandidáta a nastaví tón pro zbytek vašeho životopisu.

CS24

12. Ztrácíte se v davu

Náboroví pracovníci a HR manažeři se při vyplňování pozice dívají na stovky životopisů, takže stojí za to věnovat čas navíc tomu, aby váš životopis vyčníval z davu. Pokud je váš životopis jednoduchým dokumentem se seznamy s odrážkami a základním formátováním, můžete si tím prokazovat medvědí službu.

Jak tuto chybu napravit:Nemusíte být nijak extra přemrštení, ale přidání záhlaví a několika jednoduchých řádků a použití barev k zvýraznění různých sekcí může dát životopisu osobní nádech. Šablony životopisů můžete vyhledat online nebo si najmout návrháře životopisů, který na dokumentu za vás bude pracovat. Do svého životopisu můžete přidat headshoty, konce stránek, záhlaví a dokonce i QR kód, který vede na vaši stránku LinkedIn. Do svého životopisu přidejte jednoduchá vizuální vylepšení, která mu budou dodávat jedinečně profesionální vzhled.

Byl pro vás článek přínosný?