Hlavní navigace

V Bruselu proběhlo 1. zasedání Evropského mnohostranného fóra pro e-fakturaci

30. 9. 2011

Sdílet

Za Českou Republiku byli Ministerstvem vnitra ČR nominováni a prvního jednání se zúčastniliPetr Kuchař, člen vedení společnosti Abra Software a.s. a ICT Unie a Alexander Šafařík-Pštrosz, předseda FITPRO. Evropské mnohostranné fórum pro e-fakturaci zřídila EK rozhodnutím C(2010)8467 na dobu 3 let, a to pro účely sledování vývoje trhu a úroveň přijetí elektronické fakturace v jednotlivých členských státech, poukazovat na problémy jejího zavedení a iniciovat výměnu zkušeností a také pro podporu práce vedoucí k přijetí jednotného standardního datového modelu.

Celodenní jednání bylo uvozeno vystoupením zástupců EK – ředitelů DG Enterprise and Industry a DG Internal Market and Services, pod jejichž gesci zmíněné fórum spadá. Fórum schválilo svůj program, jednací řád a další zakládací dokumenty. Následně se rozjel hlavní program prvního zasedání, kterým bylo informování jednotlivých členských států o aktuálních způsobech použití a plánech v oblasti e-fakturace.

Petr Kuchař z Abra Software a ICT Unie k situaci uvedl: "Bylo zajímavé sledovat, jak jsou některé státy v dané problematice zběhlé a používají velmi pokročilé metody e-fakturace, často podporované různými portály zřízenými například vládou dané země, zatímco některé členskézemě používají pro elektronickou fakturaci pouze nestrukturovaný formát PDF. Osobně mě nejvíce potěšil fakt, že Česká Republika patří spolu s Belgií, Dánskem, Estonskem, Francií, Holandskem nebo Portugalskem do skupiny pokročilých zemí, které přistoupily k používání datového formátu na bázi UBL 2.0, který v ČR dostal jméno ISDOC.Za důležitý považuji také fakt, že řada zemí na fóru informovala o své uzákoněné povinnosti e-fakturace v případě účasti dodavatele na veřejné zakázce. To je zásadní pro transparentnost jednotlivých zakázek, protože elektronické doklady lze jednoduše zveřejnit. Pro Českou republiku je to důležitý signál vzhledem k aktuálnímu projednávání Zákona o veřejných zakázkách, který je nyní po prvním čtení v Poslanecké sněmovně ČR."

Celá aktivita Evropského mnohostranného fóra dlouhodobě směřuje ke konvergenci postupů a formátů a snaze shodnout se na společné bázi použitelné jak přes hranice států, tak i jednotlivých průmyslových oborů.

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?