Hlavní navigace

Podzimní novinky v produktech Asseco Solutions

7. 9. 2009

Sdílet

E-Learning v systému Datalock SPIN

Podzimní novinkou v Datalock SPIN jsou elektronické kurzy, které obsahuje každý modul systému. Obsahem kurzů jsou pracovní postupy konkrétních činností, které uživatel vykonává. Náročnější činnosti jsou zpracované také v podobě animace, která krok za krokem popisuje jednotlivé operace. Tuto, čím dál více vyhledávanou formu výuky a vzdělávání mohou uživatelé systému Datalock SPIN využít zejména při svém zaškolování a adaptaci. Uživatel má možnost samostatného studia oblasti, kterou potřebuje a kurz má dostupný 24 hodin denně.

Rozšíření využití čárových kódů v Datalock SPIN

Pro uživatele výrobních a logistických modulů Datalock SPIN přibyla možnost využívat mobilní zařízení na čtení čárových kódů s operačním programem Windows Mobile. Řešení je nezávislé od technického provedení zařízení a v praxi zrychluje práce při příjmu, skladování, výdeji, inventuře či při evidenci zboží.

Novinka pro veřejný sektor v Datalock SPIN

Do účetních modulů Datalock SPIN přibyly funkcionality potřebné pro konsolidovanou účetní závěrku podle Mezinárodních účetních standardů pro veřejnou správu.

Nové výstupy z Datalock Wéčko

Na základě změn ve vykazování pro Sociální pojišťovnu je pro uživatele systému Datalock Wéčko připraven nový výstup: „Žádost o vrácení pojistného na sociální pojištění zaplacené bez řádného důvodu". Od 25. května neprocházejí elektronickým portálem Sociální pojišťovny měsíční výkazy pojistného s přílohou, kde vyměřovací základ nebo odvod pojistného nabývají zápornou hodnotu. Vhledem k tomu, že jde o poměrně komplikované přepočty za předchozí období, Datalock Wéčko ulehčuje svým uživatelům práci a od verze 11.06 dělá systém tyto výpočty automaticky.

Hotelové a restaurační systémy

Letošní rok je z hlediska tržeb v gastronomii velkou zkouškou. Systémy Datalock BlueGastro a Datalock Horec mohou majitelům hotelů restaurací a barů poskytnout právě nyní pomocnou ruku. Získají např. větší přehled při kontrole zaměstnanců, což povede ke zvýšení efektivity jejich práce - to umožňuje zejména funkce vícestupňové kontroly provozu a její propojení na kamerový systém. Systémy jsou užitečnými pomocníky i v oblasti ubytovacích služeb, pro něž je připraven, balík služeb', včetně sledování tržeb dle různých kritérií.

 

Významnou podzimní novinkou je skutečnost, že tyto systémy byly v září uvedeny také na český trh.

 

Novinky v systémech Helios

Helios Green

Letos na podzim přináší systém Helios Green mnoho novinek zaměřených na komunikaci se světem internetu, komunikaci se zákazníky a obchodními partnery a především mnoho nových nástrojů na snižování firemních nákladů.

 • Elektronická fakturace

Jde o nativní elektronickou distribuci dokumentů ze systému Helios Green.  Při využití této funkcionality je možno výrazně ušetřit na nákladech na tisk, obálky, poštovné, ale také na čase lidí, kteří se tiskem a rozesíláním faktur zabývají a současně zkrátit cestu faktury k odběrateli a tedy i dobu do jejího zaplacení.

 • Skenování dokumentů s následnou evidencí v rámci Helios Green

· Insolvenční rejstřík

V dnešní době je důvěryhodnost obchodních partnerů důležitější, než tomu bylo dříve. I proto bude systém Helios Green nově poskytovat vazbu také na Insolvenční rejstřík (https://isir.justice.cz).

· Načítání údajů z internetu - funkce pro automatizované doplňování informací k organizacím z veřejných rejstříků dostupných na internetu

· Rozesílání hromadných e-mailů ze systémů Helios Green - magazíny, pozvánky, novinky

· Hromadné používání schvalovacích a dalších procesů v rámci modulu Workflow

· Modul Knihovna - evidence knih, časopisů, DVD a dalších materiálů půjčovaných zaměstnancům

· Podpora datových schránek

· Barevná schémata

 

Helios Orange

Pro podzim letošního roku připravil tým Helios Orange pro své zákazníky řadu novinek, které lze zobecnit do názvu Helios Asimilations. Jeho podstatou je přizpůsobit systém tak, aby dokázal vyhovět požadavkům dalších uživatelům v rámci podnikových procesů. Cílem těchto změn je přizpůsobit systém, tak aby práce byla efektivnější, aby se zvýšila podpora mezinárodních vztahů, aby bylo možné systém používat ze vzdálených míst, ať už prostřednictvím přenosných zařízení či webového klienta. V neposlední řadě je cílem další otevření systému směrem k vytváření specializovaných zakázkových funkcí a modulů.

Toto jsou čtyři klíčové novinky:

 • Práce se systémem prostřednictvím mobilních zařízení (PDA, inteligentní mobily), což je ideální nástroj zejména pro obchod. Jako první aplikaci připravuje Asseco Solutions řešení pro obchodní firmy - mobilní prodej nebo mobilní sběr objednávek.
 • Osobní portál zaměstnance - řešení, které umožní zaměstnancům, prostřednictvím webového rozhraní pracovat sinformacemi z informačního systému, přičemž uživatel bude mít možnost dostat se do systému kdykoli a odkudkoli. Je určen pro osobní agendu zaměstnanců, jako je docházka, cestovní příkazy, schvalování dovolených apod. Řešení je reakcí na požadavek trhu na rozvíjení těch funkcionalit, které umožňují pracovat i na cestách, zvlaku či zhotelu apod.
 • Nová vývojová prostředí - Helios Core a Helios Interface - které jsou součástí komunity Helios Space (= subjekty i mimo Asseco Solutions, které spolupracují na vývoji Helios Orange, vesměs zákazníci a partneři). Tato vývojová prostředí jsou kdispozici zdarma a jsou stále zdokonalována. Jejich účelem je, aby zákazníci a partneři systému měli možnost jej propojit sjinými aplikacemi nebo na jeho základě sami další aplikace vyvinuli.
 • Podpora cizích jazyků - je dán snahou posunout Helios Orange i za hranice a to nejen ČR, ale i Evropy. Zápis dat do systému vjiných jazycích je umožněn změnou kódování způvodního Latin 2 na Unicode, kníž vsystému Helios Orange došlo. Unicode je nová forma uložení dat, která podporuje práci sjinými znaky, než jsou včeské abecedě (resp. středoevropské kódové stránce 1250) a umožňuje tak práci sjinými libovolnými abecedami, např. Azbuka (Rusko, rusky mluvící země a Bulharsko), cyrilice (Srbsko), románské jazyky (Francie, Španělsko, Itálie). Vtěchto jazycích je od podzimu 2009 možné data do systému Helios Orange pořizovat, číst, exportovat, publikovat na webu a tisknout. Přechod Helios Orange na Unicode také zjednoduší jeho komunikaci soperačními systémy a databázemi. Vtéto souvislosti je pro zákazníky systému Helios Orange připraven balíček cizojazyčných formulářů.

 

Helios Red

Systém pro malé firmy a podnikatele přináší každý rok množství novinek a vylepšení pro vyšší komfort práce svých uživatelů. Ani letošek není výjimkou.

 • Stejně jako vpředchozích letech, nabízí i letos Helios Red nový modul. Kniha faktur a pokladna byly dosud součástí účetnictví a nově je lze pořídit samostatně za zvýhodněnou cenu.
 • Od 1.září vešel vplatnost upravený ceník Helios Red, který zejména lépe reaguje na požadavky zákazníka v oblasti multilicencí programu. Nabízíme možnost volby počtu zpracovaných firem, a to do 10, do 30, a nebo neomezenou.
 • Zajímavou novinkou je také možnost pořídit si systém Helios Red i formou pronájmu, který vsobě zahrnuje též systémovou podporu.
 • Tým Helios red neustále rozšiřuje svou partnerskou síť. Vletošním roce byla uzavřena vpořadí již 66. smlouva o partnerství systému Helios Red.
 • Snahou o zajištění maximální spokojenosti zákazníka je inspirována novinka zorganizační oblasti - od září je úvodní školení k programu Helios Red zdarma.

 

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?