Hlavní navigace

Logistické a potravinářské firmy vzdorují recesi investicemi do technologií

10. 6. 2009

Sdílet

Vyplynulo to z rozsáhlého mobilního průzkumu společnosti CCV Informační systémy realizovaného v uplynulých dnech na pražském kongresu logistiky a dopravy Eastlog 2009 a brněnské konferenci Trendy v odvětví obchodu a potravinářství. Firmy vybraných odvětví reprezentovalo 262 respondentů.

 

Mezi krizovými opatřeními průmyslu potravinářství dominuje šetření provozních nákladů

Hlavní ukazatele investiční nálady zaznamenaly patrný posun oproti obdobnému šetření z počátku letošního roku, které se vyznačovalo vysokou opatrností ve všech oblastech nákladů. Společnosti v tomto odvětví racionálně uvažují o cestách z ekonomické recese k posílení a zefektivnění vlastního podnikání. „Snižování tuzemské produkce potravin je dáno především dlouhodobějším poklesem domácí zemědělské produkce, zatímco výroba regálových potravin není podle meziročního srovnání produkce za první čtvrtletí výrazně omezována a nedosahuje dvouciferných poklesů jako jiná odvětví. O poptávku potravinářů se stejně tak opírají také jejich logističtí operátoři a distributoři potravin," připomenul na konferenci Petr Ondrášek, ředitel pro strategický marketing CCV Informační systémy a dodal: „Nemalý podíl firem uchopil příležitost rozumně investovat do technologického náskoku, což v době rozhoupaného trhu znamená nejen 100% zhodnocení této investice, ale také zásadní připravenost na pokrizové období, kdy bude realizována krizí odložená poptávka."

Jasnou řečí v tomto směru hovoří statistika o volbě opatření pro posílení konkurenceschopnosti v současném období recese, kdy pouze 13 % logistických a 15 % potravinářských firem uvažuje o snížení investičních nákladů. Za efektivní nástroj v boji s krizí považuje 56 % logistických firem lepší využití informací a analýz, zatímco snižování provozních nákladů volí 41 % logistických firem. U potravinářských firem je vysoce nejpreferovanějším opatřením právě snižování provozních nákladů (68 %). Vytváření nových produktů, služeb nebo snahu o otevírání nových trhů realizuje třetina firem.

 

Pouze desetina firem uvažuje o snížení investic do informačních technologií

S tím souvisí i širší využití informačních technologií. Pouze 10 % firem (13 % v logistice a 7 % v potravinářství) plánuje snížit investice do IT. Přední profesionálové oboru se prakticky shodují, že důsledkem současné recese je výrazně vyšší potřeba správných a včasných informací sdílených v podniku prostřednictvím efektivních systémů. Investice do nich plánuje v nejbližším roce navýšit dokonce 41 % firem z oblasti logistiky a 22 % firem z oblasti potravinářství, 46 % firem z oblasti logistiky a 70 % firem z oblasti potravinářství plánují objem investic zachovat.

 

Nejžádanější technologií je EDI komunikace napříč oběma obory

Zajímavá zjištění přinesly odpovědi na otázku potřeb zlepšení či zavedení jednotlivých oblastí informačního systému. Není překvapením, že nejvyšší preference oslovení manažeři firem přisuzují elektronické výměně dokumentu (EDI - Electronic Data Interchange). Mezi potravinářskými firmami je doslova každodenní oporou. Plných 96 % firem z oblasti potravinářství nyní využívá tohoto způsobu komunikace pro objednávky a faktury a zbývající 4 % respondentů o tom uvažují. EDI komunikace je současně také nejpreferovanější oblastí informačního systému, kterou potravinářské firmy plánují nejvíce zavést, posílit a zlepšit (67 % dotázaných).

Firmy zpracovatelského průmyslu potravinářství, jež zpravidla mají s EDI komunikací zkušenosti, dále rozšiřují použití EDI řešení například na procesy zaskladňování zboží, dodací listy a příjemky (63 %) či expediční příkazy a skladové a manipulační pohyby (30 %). Každá pátá firma (22 % oslovených) pak prostřednictvím EDI řešení zajišťuje denní inventuru zboží a přehled zásob.

Zatímco před dvěma lety byla EDI komunikace v logistice spíše popelkou, dnes se požadavky na zavedení nebo zlepšení EDI komunikace u logistických operátorů objevují mezi prioritami (41 %). „Implementace elektronických dodacích a příjmových listů do logistiky skutečně rostou především v posledních dvou letech. Firmy uvádějí, že hlavním důvodem je možnost bezchybné a rychlé fakturace na základě elektronického potvrzení o příjmu zboží," říká David Reichel, ředitel divize CCV eBusiness. V praxi už EDI řeší 72 % dotázaných firem objednávky a faktury, u 56 % dotázaných zaskladnění zboží, dodací listy a příjemky a u 46 % denní inventury zboží a přehledy zásob. Pouhých 8 % respondentů z oblasti logistiky nemá dosud potřebu sledovat logistické procesy. „Hlavním důvodem obecného rozšíření EDI komunikace je nejen nákladová efektivita řešení, ale v neposlední řadě využití globálních standardů zpráv, které přináší snadnost a rychlost propojení. EDI komunikace je skutečným multioborovým standardem, bez kterého si obchodování mezi výrobcem zboží, logistickou firmou a retailem už prakticky nelze představit," dodává Reichel.

 

E-fakturace, řízení skladů nebo manažerské analýzy

Mezi další prioritní oblasti z hlediska informačního systémů označily logistické (54 %) i potravinářské firmy (44 %) oblast elektronické fakturace. Potravináři následně vyjádřili zájem řízení vztahů se zákazníky (44 %). Pozadu u potravinářských výrobců nezůstal ani rostoucí zájem o systémy pro řízení skladů a zásob, tzn. Warehouse Management System, o něž stojí plných 41 % dotazovaných. Logistické společnosti naproti tomu ve vysoké míře poptávají systémy pro manažerské analýzy a reporting (44 %).

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?