Hlavní navigace

Citrix chce akvizicí App-DNA urychlit virtualizaci desktopů

22. 12. 2011

Sdílet

Akvizice by měla být dokončena do konce roku 2011. Technologie App-DNA podle tiskového vyjádření strategicky napomůže realizaci záměrů společnosti Citrix v oblasti transformace desktopů. Cílem je urychlení procesů v oblasti zavádění virtualizace desktopů na celopodnikové úrovni. Produkt App-DNA AppTitude organizacím umožňuje zhodnotit stávající portfolio aplikací a připravit plány pro jejich migraci. Jakožto součást modelu transformace desktopů společnosti Citrix nabídne zákazníkům informace, které jim umožní držet se plánu a implementovat strategii pro doručování desktopů a aplikací jako službu ke všem uživatelům v organizaci.  

Model transformace desktopů se v podání Citrix zaměřuje na tři různé fáze - analýzu, návrh a nasazení – ty pomáhají zákazníkům zmapovat a následně stanovit priority požadavků uživatelů a jednotlivých projektů. Přidání technologie App-DNA  by podle Citrixu mělo zákazníkům přinést následující výhody:

•    Rychlá analýza aplikačního portfolia – Platforma AppTitude provádí analýzu aplikačního portfolia v organizaci za účelem odhalení případných problémů při instalaci nebo provozu aplikací. Na základě těchto podnětů je vygenerován report, který ve formě barevně odlišených položek (zelená, žlutá, červená) a vyčíslení předpokládaného objemu nutných zásahů indikuje velikost transformačního projektu z hlediska zdrojů, času a pracnosti.

•    Inteligentní náprava aplikací – AppTitude nabízí organizacím průvodce při práci s aplikacemi, u nichž je pravděpodobné, že by mohly mít problémy s kompatibilitou. V mnoha případech může být uzpůsobení aplikací provedeno přímo v prostředí AppTitude prostřednictvím integrovaných nástrojů. Organizace tak nyní mohou uvedené informace využívat jako základnu pro rozhodování o migraci a zároveň jako podkladový materiál, který jim zaručí úspěšné dokončení projektu.

•    Automatizace zapouzdření aplikací – AppTitude organizacím umožňuje rychlé nasazení aplikací prostřednictvím jejich automatického zapouzdření ve formátech Microsoft Windows Installer (MSI), Microsoft App-V nebo Citrix XenApp

Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?